Johtaminen ja päätöksenteko

Tiedekuntaa johtaa dekaani, joka valitaan neljän vuoden toimikaudeksi. Dekaani valvoo tiedekunnan toimintaa sekä vastaa tiedekunnan yleisestä toiminnasta, henkilöstöhallinnosta ja sen toteutumisesta yliopiston henkilöstöpolitiikan mukaisesti sekä tiedekunnan taloudesta.

Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii dekaani.
Dekaani

Dekaani, professori Johanna Niemi

Tiedekunnan henkilöstö- ja taloushallinnon lisäksi dekaani vastaa tasa-arvoasioista, kaksikielisyysasioista ja kansainvälisistä asioista. Jos dekaani on esteellinen tai estynyt, toimii sijaisena dekaanin määräämä varadekaani.

Varadekaani, tutkimus

Varadekaani, professori Ville Pönkä

 • Tutkijankoulutus ja tutkimusasiat
 • Tavattavissa sopimuksen mukaan
 • Yliopistonkatu 3
 • Sähköposti ville.ponka@helsinki.fi
Varadekaani, opetus

Varadekaani, professori Anette Alén

 • Opetusasiat
 • Tavattavissa sopimuksen mukaan
 • Yliopistonkatu 3
 • Puhelin 02941 23391, 0504482559
 • Sähköposti anette.alen@helsinki.fi
Varadekaani, yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Varadekaani, professori Juha Raitio

 • Yhteiskunnallinen vuorovaikutus
 • Tavattavissa sopimuksen mukaan
 • Yliopistonkatu 3
 • Puhelin 02941 23690, 050 4482737
 • Sähköposti juha.raitio@helsinki.fi
Tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii tiedekuntaneuvoston valitsema dekaani. Tiedekuntaneuvosto kehittää dekaanin johdolla tiedekunnan toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian ja tiedekunnan tavoiteohjelman mukaisesti. Varapuheenjohtajan tiedekuntaneuvosto valitsee keskuudestaan.

Oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa on dekaanin lisäksi 18 jäsentä ja varajäsentä. Tiedekunnan professorit valitsevat keskuudestaan 8 jäsentä ja varajäsentä, tiedekunnan muu opetus- ja tutkimushenkilöstö kuin professorit sekä muu henkilöstö valitsevat keskuudestaan 5 jäsentä ja varajäsentä ja ylioppilaskunta valitsee tiedekunnan opiskelijoiden joukosta 5 jäsentä ja varajäsentä. Tiedekuntaneuvoston toimikausi on neljä vuotta, kuitenkin niin, että opiskelijajäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi.

Tiedekuntaneuvoston tehtäviin kuuluu mm. vastata tutkimuksen ja opetuksen laadun hallinnasta, käsitellä tiedekunnan tavoiteohjelma sekä siihen sisältyvä henkilöstösuunnitelma ja tiedekunnan talousarvio, päättää tiedekunnan tutkintoihin liittyvistä pysyväismääräyksistä, hyväksyä tutkintovaatimukset ja päättää opiskelijoiden valinnan perusteista. Tiedekuntaneuvosto hyväksyy myös kaikki opinnäytteet.

Tiedekuntaneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Flammasta (kirjautuminen yliopiston käyttäjätunnuksella)

Toimikunnat ja työryhmät

Tiedekunnan asioiden valmistelu ja suunnittelu koordinoidaan toimikunnissa ja työryhmissä.

Toimikuntia ovat:

 • Opintoasiaintoimikunta
 • Tutkimustoimikunta
 • Rekrytointitoimikunta (Search committee)
 • Opetustaitotoimikunta
 • YVV- ja viestintätoimikunta
 • Stipenditoimikunta

Lisätietoa toimikuntien työstä ja kokoonpanosta voit lukea Flammasta (kirjautuminen yliopiston käyttäjätunnuksella) tai kysyä osoitteesta oik-yleishallinto@helsinki.fi.

Työryhmiä ovat:

 • Työhyvinvointi- ja yhdenvertaisuustyöryhmä
 • Tila- ja saavutettavuustyöryhmä

Lisätietoa työryhmien työstä ja kokoonpanosta voit lukea Flammasta (kirjautuminen yliopiston käyttäjätunnuksella) tai kysyä osoitteesta oik-yleishallinto@helsinki.fi.

Lisäksi tiedekunnan toimintaa tukee yliopiston ulkopuolisista jäsenistä koostuva neuvottelukunta edistämällä tiedekunnan ja sen keskeisten sidosryhmien vuorovaikutusta ja yhteistyötä.