Tiedekunta

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on osana monialaista eurooppalaista huippuyliopistoa maan johtava oikeustieteellinen koulutusyksikkö.

Tiedekunnan toiminnassa korostuu laadukkaaseen ajankohtaiseen tutkimustietoon perustuva opetus. Tiedekunnan tavoitteena on kouluttaa opiskelijoitaan vaativiin kansallisiin ja kansainvälisiin oikeudellista asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin. Opetuksessa korostuvat oikeudellisten ongelmien hahmottamiseen ja ratkaisemiseen liittyvien valmiuksien kehittäminen, monipuolinen argumentaatio ja vuorovaikutustaidot.

Tiedekunta toimii myös tiiviissä vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa tuottaen monipuolisia asiantuntija- ja koulutuspalveluja. Tiedekunnasta valmistuvat juristit sijoittuvat työelämässä laajalle kentälle niin yksityisen elinkeinoelämän, julkisen hallinnon, tuomioistuinlaitoksen, järjestöjen kuin asianajotoiminnankin piiriin – unohtamatta tutkijoita ja sitä osaa juristeista, jotka sijoittuvat muihin kuin perinteisiin juridisiin ammatteihin.

Tiedekunnan hallintoa hoitavat tiedekuntaneuvosto ja dekaani. Toimintaa johtaa ja valvoo dekaani ja hänen ollessaan estyneenä varadekaani.