Tutkimus

Korkeatasoinen oikeustieteellinen tutkimus on tiedekunnan toiminnan perusta. Perinteisten tieteenalojen (kuten siviilioikeus, rikosoikeus, prosessioikeus, kansainvälinen oikeus ja hallinto-oikeus) lisäksi oikeudellista tutkimusta tehdään temaattisesti ja usein yhteistyössä muiden tieteenalojen tutkijoiden kanssa, kuten globalisaation, digitalisaation ja kestävän kehityksen kysymyksissä.

Tiedekunnan tutkijat ovat kansainvälisesti tunnettuja teoreettisesta, kriittisestä ja historiallisesta lähestymisestään oikeuteen. Tutkimuksen painoalat

Tiedekunnassa tai sen yhteydessä toimii useita tutkimusyksikköjä ja -projekteja, kuten Erik Castren Instituutti (ECI), China Law Center ja Legal Tech Lab.

Tiedekunnassa voi suorittaa oikeustieteen tohtorin tutkinnon. Tohtorikoulutus tapahtuu oikeustieteen tohtoriohjelmassa, joka kuuluu Helsingin yliopiston Humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tutkijakouluun (HYMY). Vuosittain valmistuu noin 15–20 oikeustieteen tohtoria. Väitöskirjat kirjoitetaan enimmäkseen englanniksi.