Tutkimus

Oikeustieteellisestä tutkimuksesta on tullut yksi Helsingin yliopiston keihäänkärjistä. Tiedekunnan tavoitteena on oikeustieteellinen globaalisti vaikuttava huippututkimus ja sijoittuminen maailman 50 parhaan oikeustieteen opetuksen yksikköön.

Sijoitamme oikeustieteellisen tutkimuksen laatuun, korkeatasoiseen rekrytointiin, systemaattiseen julkaisutoimintaan, kansainväliseen yhteistyöhön sekä huipputason tohtorikoulutukseen.

Tarjoamme resursseja oikeuden uudelleen ajatteluun, innovatiivisten näkökulmien vahvistamiseen oikeustieteessä sekä monitieteiseen ja tieteidenväliseen tutkimukseen.

Maailmassa, missä kaikki elämän osa-alueet vaikuttavat toisiinsa, oikeustiede pitää ymmärtää globaalisti oikeuden, sosiaalisten verkostojen, politiikan ja talouden yhteisistä näkökulmista. Globalisaatio haastaa rajusti oikeustieteellisen tutkimuksen ja käytännöt. Samalla on kuitenkin tärkeää jatkaa suomalaista, pohjoismaista ja eurooppalaista oikeustieteen huippututkimusta.

Huippututkimuksemme on osa oikeudenmukaisemman yhteiskunnan ja maailman rakentamista. Oikeuden tutkimus tarjoaa tieteeseen pohjautuvaa pohjoismaista ja eurooppalaista mallia korostaen demokratiaa, ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta sekä yhteiskunnallista oikeutta.

Tiedekunta tekee aktiivista tutkimus- ja tohtorikoulutusyhteistyötä Euroopan tutkimusyliopistojen liiton LERUn kanssa. Oikeustieteellinen yhteistyö on ollut yksi peruspilareista liiton toiminnassa. Tiedekunta johtaa myös yhdeksän yliopiston yhteistä kansallista Kiinan oikeuden ja kiinalaisen oikeuskulttuurin keskusta.