Tutkimus

Korkeatasoinen oikeustieteellinen tutkimus on tiedekunnan toiminnan perusta. Perinteisten tieteenalojen (kuten siviilioikeus, rikosoikeus, prosessioikeus, kansainvälinen oikeus ja hallinto-oikeus) lisäksi oikeudellista tutkimusta tehdään yhteistyössä muiden tieteenalojen tutkijoiden kanssa, kuten globalisaation, digitalisaation ja kestävän kehityksen kysymyksissä.

Tiedekunnan tutkijat ovat kansainvälisesti tunnettuja erityisesti teoreettisesta, kriittisestä ja historiallisesta lähestymisestään oikeuteen.

Laadukasta ja laaja-alaista tutkimusta