Kaksikielinen tutkinto - valttikortti työmarkkinoilla

Helsingin yliopistosta voit suorittaa kaksikielisen tutkinnon kymmenestä koulutusohjelmasta. Kaksikielisessä tutkinnossa, eli Tvexissä, suoritat kursseja sekä suomeksi että ruotsiksi, jolloin kielitaito ja oman alan asiantuntijuus kehittyvät rinnakkain ja saavutat korkeamman kielitaidon tason kuin tavallisella tutkinnolla.
Mikä on kaksikielinen tutkinto, Tvex?

Kaksikielinen tutkinto, tvåspråkig examen, eli Tvex: 

 • Suoritat kolmasosan opinnoistasi suomeksi, kolmasosan ruotsiksi ja kolmasosan haluamallasi kielellä.
  • Kandi:vähintään 60 op tutkinnon opinnoista suoritetaan ruotsiksi ja 60 op suomeksi. 
  • Maisteri: vähintään 40 op tutkinnon opinnoista suoritetaan ruotsiksi ja 40 op suomeksi.
 • Tavoitteena on, että saavutat C1-tason CEFR-asteikolla toisessa kotimaisessa kielessä (ammatillinen pätevyys tai edistyneen tason kielen hallinta). Tavallisella kandidaatin tutkinnolla voit osoittaa kielitaitosi vain tasolla B2.
 • Tutkintoon kuuluu sekä kielikursseja että yksilöllistä kielitukea. 
 • Opintojen lopussa teet CEFR:n C1-tason kielitestin, jonka suoritettuasi saat tutkintotodistukseen merkinnän kielitaidoistasi.

Kuinka hyvää kielitaitoa vaaditaan?

Opiskelijalle, joka haluaa aloittaa kaksikieliset opinnot, ei ole määriteltyjä kielitaitovaatimuksia. Peruskoulun ja toisen asteen taidot (tai vastaavat) riittävät. 

Ainulaatuinen mahdollisuus

Helsingin yliopisto on ainoa yliopisto Suomessa, jossa on mahdollista suorittaa kaksikielinen tutkinto. Tvex on houkutteleva vaihtoehto sekä suomen- että ruotsinkielisille opiskelijoille. Noin 70 prosenttia Tvex-opiskelijoista ovat suomenkielisiä. 

Katso video, jossa kaksi Tvex-opiskelijaa kertovat kaksikielisistä opinnoistaan. 

Kielitaidon ei tarvitse olla loistava päästäkseen alkuun. Itseluottamus kasvaa matkan varrella nopeasti. Mielestäni kaksikielinen tutkinto kertoo, että olen valmis tekemään töitä tavoitteiden eteen. Kukapa työnantaja ei sitä arvostaisi?
Missä koulutusohjelmissa on mahdollista suorittaa Tvex?

Tvexin voi suorittaa kandidaatin tasolla seuraavissa ohjelmissa:

Tvexin voi suorittaa maisterin tasolla: 

Tvex on valinnainen osa opiskeluita. Aloita hakemalla koulutusohjelmaan, jossa on mahdollista suorittaa Tvex. Saatuasi opiskelupaikan, voit ilmoittautua kaksikielisen tutkinnon suorittajaksi.

Tvex-opiskelijat kertovat
Miksi suorittaa Tvex?

Monikielisestä osaamisesta etua työmarkkinoilla

Monikieliselle osaamiselle on työmarkkinoilla kysyntää ja kaksikielisellä tutkinnolla voit erottautua joukosta.

Tvexin suorittaminen on lisäansio ja osoitus päämäärätietoisuudesta. Useimmat työnantajat arvostavat monipuolista kielitaitoa.

Luot itsellesi monipuolisen verkoston jo opiskeluaikana

Kun opiskelet kahdella kielellä, olet tekemisissä oman alasi opiskelijoiden kanssa, joihin et ehkä muuten tutustuisi.

Monet Tvex-opiskelijat ovat aktiivisia sekä suomen- että ruotsinkielisissä ainejärjestöissä. Nämä tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia harjoitella toista kotimaista sekä luoda laajaa tuttavaverkostoa.

Pohjoismaista tulee työkenttäsi

Ruotsin ja suomen kielen hallitseminen ovat ansioita, jotka avaavat sinulle mahdollisuuden työskennellä Pohjoismaissa. Hallitessasi ruotsin kielen sinun on myös helpompi oppia muita pohjoismaisia kieliä!

Tvexaajilla on hyvät työmahdollisuudet Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, sekä edellytykset luoda kontakteja kielirajojen yli.

Saat todistuksen kielitaidoistasi

Kun suoritat Tvexin opit oman alasi sanaston sekä suomeksi että ruotsiksi.

Kaksikielisen tutkinnon tavoitteena on, että toisen kotimaisen kielen taitosi on tasolla C1 suoritettuasi tutkinnon. Suoritettuasi kaksikielisen tutkinnon saat todistuksen kielitaidostasi.

Tukea kaksikielisiin opintoihin

Helsingin yliopisto tarjoaa monia tukitoimintoja Tvex-opiskelijoille:

 • Tutkintoon kuuluu sekä kielikursseja että yksilöllistä kielitukea kielitukiopettajalta. 
 • Tvex-tuutorit tukevat sinua kaksikielisissä opinnoissasi. Tuutorit ovat itse Tvex-opiskelijoita. 
 • Ohjaajat auttavat Tvex-opintojen suunnittelussa.
 • Opiskelijajärjestöt järjestävät myös säännöllisesti tapahtumia, jotka mahdollistavat rennon seurustelun yli kielirajojen. 
Kaksikielisyys työelämässä

Katso video, jossa työelämän huippuosaajat kertovat miksi kieliosaamisesta on työmarkkinoilla hyötyä. 

LinkedIn-ryhmä Tvåspråkiga experter | Kaksikieliset asiantuntijat

LinkedIn-ryhmä Tvåspråkiga experter | Kaksikieliset asiantuntijat tuo yhteen kaksikieliset opiskelijat ja työelämän asiantuntijat - tervetuloa mukaan! 

 • työnantaja - voit  ilmoittaa ryhmässä harjoittelu- ja työmahdollisuuksista, jotka soveltuvat suomen- ja ruotsinkielentaitoisille opiskelijoille
 • opiskelija -  voit tiedustella harjoittelupaikoista tai kesätöistä
 • ryhmässä voi keskustella ja jakaa kokemuksiaan kaksikielisestä työelämästä

Liity LinkedIn-rymään tästä! 

Kysymyksissä voit olla yhteydessä Ruotsinkielisiin asioihin (svenska-arenden@helsinki.fi). 

Tutustu työnantajapalveluihin