Yhteistyöverkostot

Tiedekunnan profiilin mukaisesti teemme aktiivista kansainvälistä yhteistyötä, jossa huomioidaan globalisaation vaikutus oikeustieteeseen, monikansallinen eurooppaoikeus sekä oikeustiede ja digitalisaatio. Tiedekunnan kansainvälinen yhteistyö on tiivistä myös Venäjän oikeuden tutkimuksen alalla.

Oikeustieteellinen tekee monitieteistä tutkimusyhteistyötä useiden muiden yksiköiden ja organisaatioiden sekä tieteenalojen kanssa.

Opiskelijavaihto: Vaihtokohteet maailmalla sekä Erasmus ja Nordplus vaihtokohteet Euroopassa.
Ota yhteyttä liikkuvuuspalveluihin

Oikeustieteellinen on vahvasti mukana digitalisaation ja sen vaikutuksen tutkimuksessa. Tiedekunta tekee yhteistyötä Digitaalisten ihmistieteiden keskus HELDIGin  (Helsinki Centre for Digital Humanities) kanssa.

Oikeustieteellinen tiedekunta on mukana Helsingin yliopiston kestävyystieteiden instituutissa (HELSUS), joka on Helsingin yliopiston kansainvälinen ja poikkitieteellinen tutkimus- ja koulutusyhteisö. Kestävyystieteen tutkimusta tekee yli 100 tutkimusryhmää seitsemässä eri tiedekunnassa.

Yhdeksän yliopiston yhteinen kansallinen Kiinan oikeuden ja kiinalaisen oikeuskulttuurin keskus (Finnish China Law Center) kehittää ja koordinoi Kiinan oikeuden ja kiinalaisen oikeuskulttuurin tutkimus- ja opetustoimintaa. Keskusta johtaa professori Ulla Liukkunen.

Lue lisää China Law Centerin verkkosivuilta englanniksi

Yliopistojen yhteinen erillislaitos IPR University Center tuottaa ja levittää tietoa aineettomista oikeuksista. Se toimii yhteistyössä yliopistojen, yritysten, julkisen sektorin ja eri järjestöjen kanssa tavoitteena myötävaikuttaa aineettomien oikeuksien hyödyntämiseen ja alan kehitykseen.

Kiinalainen Han Kun Law Offices -asianajotoimisto ja tiedekunta ovat tehneet työharjoitteluvaihtosopimuksen. Sopimus antaa opiskelijoille mahdollisuuden saada käytännön asianajotoiminnan kokemusta Pekingissä, Shanghaissa sekä Shenzhenissä. Vaihto-ohjelmaan osallistuvat saavat kokemusta sekä kiinalaisista mutta myös halutessaan laajemmin kansainvälisistä oikeustieteen käytännöistä. Han Kun Law Offices on Kiinan johtava asianajotoimisto, joka on erikoistunut valtioiden rajat ylittävään kauppaan, pääomasijoittamiseen, yksityiseen pääomaan sekä immateriaalioikeuksiin. Yhteistyön avulla on myös tarkoitus tarjota väylä vuorovaikutukselle ja viestinnälle suomalaisen oikeustieteellisen koulutuksen ja kiinalaisten oikeuskäytäntöjen välille.