Yhteistyö

Toteutamme yhteiskunnallista vastuuta perustehtävien, opetuksen ja tutkimuksen kautta. Kehitämme toimintaamme ottaen huomioon yhteiskunnasta kohdistetut toiveet ja odotukset. Tiedekunnalla on dekaanin johdolla toimiva neuvottelukunta, joka on koottu alumneista ja sidosryhmien edustajista.

Tiedekuntamme opettajat ja tutkijat ovat ahkerasti käytetty asiantuntijaryhmä niin lainsäädäntöä valmisteltaessa kuin mediassakin. Kehitämme jatkuvasti ulkoista viestintäämme lisätäksemme näkyvyyttä ja vahvistaaksemme yhteyksiämme yhteiskuntaan. Tiedekunta tuntee vastuuta lakimieskunnan osaamisesta ja elinikäisestä oppimisesta. Tutkintokoulutuksessamme hyödynnetään käytännön lakimiesten asiantuntemusta.

Yhteiskunnallista toimintaa on myös varainhankinta. Tällä hetkellä tiedekunnassa on kymmenkunta opetus- ja tutkimustehtävää, jotka rahoitetaan yliopiston ulkopuolisella rahoituksella.

Tiedekunnan alumnitoiminta osana koko yliopiston toimintaa on vireää. Alumnimme ovat tiedekunnasta valmistuneita juristeja, jotka haluavat säilyttää yhteyden tiedekuntaansa. Vuosittain järjestetään alumnitilaisuuksia, joissa käydään ajatustenvaihtoa ajankohtaisista, oikeustiedettä koskettavista aiheista ja joiden yhteydessä alumneilla on mahdollisuus seurustella keskenään sekä tavata tiedekunnan henkilökuntaa ja nykyisiä opiskelijoita.

Tiedekunta toimii myös kustantajana ja julkaisee Forum Iuris –kirjasarjassaan korkeatasoisia tieteellisiä monografioita, väitöskirjoja ja oppikirjoja.