Yhteistyö

Tiedekunta vaikuttaa yhteiskuntaan perustehtäviensä, juristien koulutuksen ja oikeustieteellisen tutkimuksen kautta. Tiedekunnan tutkijat ja opettajat toimivat tutkimus- ja opetustyönsä ohessa monissa asiantuntijatehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla. He tuottavat myös merkittävän osan vaativaan ammattikäyttöön tarkoitetusta oikeustutkimuksesta.

Tiedekunta kantaa yleisemminkin vastuuta juristikunnan osaamisesta ja jatkuvasta oppimisesta. Tiedekunnalla on omaa täydennyskoulutusta, ja henkilöstö kouluttaa ja luennoi aktiivisesti myös tiedekunnan ulkopuolella. Opetuksen suunnittelussa ja järjestämisessä käytetään hyväksi tiedekunnan hyviä yhteyksiä käytännön työelämään.

Tiedekunnalla on merkittävää ulkopuolista varainhankintaa, jonka perusta on aktiivisessa yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. Lähes kolmasosa tiedekunnan professorin ja apulaisprofessorin tehtävistä on rahoitettu ulkopuolisin lahjoitusvaroin, mm. määrä- ja osa-aikaiset työelämäprofessuurit.