Väitöskirjan käsittelyvaiheet tiedekunnassa

Väitöskirjaan liittyviä asioita käsitellään kolmessa tiedekuntaneuvostossa. Tiedekuntaneuvosto päättää esitarkastajien nimeämisestä, väittelyluvasta sekä väitöskirjan hyväksymisestä ja arvostelusta. Aikataulua suunnitellessa on hyvä katsoa milloin on tiedekuntaneuvoston kokouspäivät.

 1. Väitöskirjan käsikirjoitus on valmis ja jatko-opinnot suoritettu, vastuuprofessori ja ohjaaja(t) hakevat esitarkastajia.
 2. Kuultuaan väittelijää ja ohjaajia vastuuprofessori esittää esitarkastajia tiedekunnalle (e-lomake). Väittelijällä on oikeus esittää huomautus esitarkastajien valinnasta.
 3. Ennen esitarkastukseen lähettämistä väitöskirjan käsikirjoitukselle tehdään plagiaatintunnistus (Urkund).
 4. Tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjalle vähintään kaksi esitarkastajaa.
 5. Väittelijä toimittaa tiedekunnalle käsikirjoituksen yhtenä pdf-tiedostona sisältäen myös julkaistut ja julkaisemattomat artikkelit osoitteeseen kumpula-phd@helsinki.fi viikon kuluessa siitä, kun tiedekuntaneuvosto on määrännyt esitarkastajat. Samassa yhteydessä tulee toimittaa vapaamuotoinen selvitys omasta osuudesta kussakin yhteisjulkaisussa, mikäli se ei sisälly väitöskirjan käsikirjoitukseen.
 6. Tiedekunnan kanslia ohjeistaa esitarkastajat ja toimittaa heille väitöskirjan käsikirjoituksen.
 7. Esitarkastajat antavat lausunnon kahden kuukauden kuluessa tehtävän saamisesta.
 8. Tiedekunnan kanslia toimittaa esitarkastajien lausunnot eteenpäin.
 9. Väittelijällä on oikeus esittää huomautus esitarkastajien lausunnosta.
 10. Vastuuprofessori esittää vastaväittäjän ja kustoksen sekä tiedekunnan edustajan (e-lomake).
 11. Väittelijällä on oikeus esittää huomautus vastaväittäjän ja arvosanalautakunnan valinnasta.
 12. Tiedekuntaneuvosto päättää vastaväittäjän ja kustoksen nimeämisestä, arvosanalautakunnan kokoonpanosta sekä väittelyluvan myöntämisestä.
 13. Tiedekunnan jatko-opintopalvelut lähettää vastaväittäjälle tiedon valinnasta, ohjeistaa vastaväittäjän ja lähettää väittelijälle päätöksen väitösluvasta ja väittelyä koskevat ohjeet.
 14. Väitöstilaisuus
 15. Vastaväittäjän tulee kahden viikon kuluessa väitöstilaisuudesta antaa tiedekuntannalle perusteltu kirjallinen lausunto väitöstutkimuksesta.
 16. Arvosanatoimikunta esittää väitöskirjalle arvosanaa.
 17. Väittelijä antaa kirjallisen ilmoituksen siitä, että hän on nähnyt vastaväittäjän lausunnon ja hänellä ei ole huomauttamista sen ja väitöskirjalle esitetyn arvosanan johdosta (lomake). Tarvittaessa väittelijä ilmoittaa tiedekunnalle vastaväittäjän lausuntoa ja väitöskirjasta esitettyä arvosanaa koskevat huomautuksensa.
 18. Tiedekuntaneuvosto päättää väitöskirjan hyväksymisestä ja arvosanasta.
 19.  Tutkintotodistuspyyntö ja lisätietoa valmistumisesta
 20.  Valmistumisjuhla ja alumniverkosto.

Kaikissa väitöskirjaan liittyvissä asioissa yhteydenotot sähköpostitse kumpula-phd@helsinki.fi.