Tiedekunta numeroina

Tältä sivulta löydät keskeisimpiä avainlukuja tiedekunnan toiminnasta.
Opiskelijat ja suoritetut tutkinnot

Vuonna 2022 matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa oli 5611 opiskelijaa, ja tutkintoja suoritettiin seuraavasti:

Tieteellinen toiminta

Tieteellinen toiminta on kansainvälistä ja aktiivista. Osoituksena tästä ovat tieteellisten julkaisujen korkea määrä sekä merkittävä täydentävän rahoituksen määrä. Opetus- ja tutkimushenkilöstön määrä on hieman kasvanut.

Kansainvälinen yhteisö

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on kansainvälinen ja monitieteinen. Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden ja henkilöstön osuus on tiedekunnassamme kasvanut tasaisesti jo useiden vuosien ajan.

Tutkinnon suorittaneiden sukupuolijakaumat*
Tutkinnon suorittaneet koulutusohjelmittain

Koulutusohjelmakohtaiset tilastot tutkinnon suorittaneista alkavat vuodesta 2021, jolloin yliopisto siirtyi uuteen tutkintojärjestelmään.

Hen­ki­lös­tö

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa työskentelee yhteensä noin 1200 henkilöä (2023). Alla olevissa graafeissa tarkempaa tietoa henkilöstön sukupuolijakaumasta uraportaittain, yksiköittäin sekä sukupuolijakauman kehitys viimeisen kuuden vuoden aikana. Naisten osuus henkilöstöstä on pysynyt melko tasaisena, noin 29%. Alakohtaisesti sukupuolijakaumat eroavat, kuten yksikkökohtainen kaavio kertoo.

Uraportaiden kuvaus:
Uraporras 1 = väitöskirjatutkija
Uraporras 2 = tutkijatohtori
Uraporras 3 = apulaisprofessorit, yliopistonlehtori, vanhempi yliopistonlehtori, yliopistotutkija, vanhempi tutkija
Uraporras 4 = professori, tutkimusjohtaja

(vie kursori palkkien päälle nähdäksesi tarkempia tietoja)

*Henkilöstötietojärjestelmämme mahdollistaa tällä hetkellä vain kahden sukupuolen raportoinnin.