Tiedekunta numeroina

Tältä sivulta löydät keskeisimpiä avainlukuja tiedekunnan toiminnasta.
Opiskelijat ja suoritetut tutkinnot

Vuonna 2023 matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa oli 5777 opiskelijaa, ja tutkintoja suoritettiin seuraavasti:

Tieteellinen toiminta

Tieteellinen toiminta on kansainvälistä ja aktiivista. Osoituksena tästä ovat tieteellisten julkaisujen korkea määrä sekä merkittävä täydentävän rahoituksen määrä. Opetus- ja tutkimushenkilöstön määrä on hieman kasvanut.

Kansainvälinen yhteisö

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on kansainvälinen ja monitieteinen. Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden ja henkilöstön osuus on tiedekunnassamme kasvanut tasaisesti jo useiden vuosien ajan.

Tutkinnon suorittaneiden sukupuolijakaumat*
Tutkinnon suorittaneet koulutusohjelmittain

Koulutusohjelmakohtaiset tilastot tutkinnon suorittaneista alkavat vuodesta 2021, jolloin yliopisto siirtyi uuteen tutkintojärjestelmään.

Hen­ki­lös­tö

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa työskentelee yhteensä noin 1280 henkilöä (tilanne 2/2024). Alla olevissa graafeissa tarkempaa tietoa henkilöstön sukupuolijakaumasta uraportaittain, yksiköittäin sekä sukupuolijakauman kehitys viimeisen kuuden vuoden aikana. Naisten osuus henkilöstöstä on pysynyt melko tasaisena, noin 29%. Alakohtaisesti sukupuolijakaumat eroavat, kuten yksikkökohtainen kaavio kertoo.

Uraportaiden kuvaus:
Uraporras 1 = väitöskirjatutkija
Uraporras 2 = tutkijatohtori
Uraporras 3 = apulaisprofessorit, yliopistonlehtori, vanhempi yliopistonlehtori, yliopistotutkija, vanhempi tutkija
Uraporras 4 = professori, tutkimusjohtaja

(vie kursori palkkien päälle nähdäksesi tarkempia tietoja)

*Henkilöstötietojärjestelmämme mahdollistaa tällä hetkellä vain kahden sukupuolen raportoinnin.