Tiedekunta numeroina
Tältä sivulta löydät keskeisimpiä avainlukuja tiedekunnan toiminnasta.
Opiskelijat ja suoritetut tutkinnot

Vuonna 2021 matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa oli 5215 opiskelijaa, ja tutkintoja suoritettiin seuraavasti:

Tieteellinen toiminta

Myös vuonna 2020 tieteellinen toiminta oli kansainvälistä ja aktiivista. Osoituksena tästä tieteellisten julkaisujen määrä pysyi korkeana ja täydentävän rahoituksen määrä merkittävänä. Opetus- ja tutkimushenkilöstön määrä on hieman kasvanut.

Kansainvälinen yhteisö

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on kansainvälinen ja monitieteinen. Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden ja henkilöstön osuus on tiedekunnassamme kasvanut tasaisesti jo useiden vuosien ajan.

Tutkinnon suorittaneiden sukupuolijakaumat
Hen­ki­lös­tö

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa työskentelee yhteensä 1174 henkilöä (tilanne 3/2019). Oheisesta graafista näet tiedekunnassa työskentelevien sukupuolijakaumat ammattiryhmittäin. Graafista on jätetty pois muu henkilökunta (esimerkiksi projektien hallintohenkilöstö ja it-henkilöstö), jolloin henkilölukumäärä on 1150 henkilöä. Heistä 813 on miehiä ja 337 naisia. Naisten ja miesten suhdeluku on pysynyt samana verrattuna vuoteen 2018: naisia on 29 prosenttia ja miehiä 71 prosenttia.