Tiedekunnan johto

Tiedekuntaa johtaa dekaani, joka valitaan neljän vuoden toimikaudeksi. Dekaani valvoo tiedekunnan toimintaa ja vastaa sen taloudesta, yleisestä toiminnasta sekä henkilöstöhallinnon toteutumisesta yhdessä kehittämispäällikön ja hallintopäälliköiden kanssa. Tiedekunnan osastoja johtavat johtajat, jotka valitaan nelivuotiskaudeksi.
Dekaani

Sasu Tarkoma
Tietojenkäsittelytieteen professori

Vastuualueena innovaatiot

Dekaanin sihteeri, palvelukoordinaattori Taina Hardén
puh. 0294150502, 0503159915
ml-dekaani@helsinki.fi

PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)
00014 Helsingin yliopisto

Varadekaanit

Samuli Siltanen
Teollisuusmatematiikan professori

Vastuualueina viestintä, tiedekasvatus ja alumnitoiminta. Toimii tarvittaessa dekaanin sijaisena.

@SamuliSiltanen

Sami Moisio
Aluesuunnittelun ja -politiikan professori

Vastuualueena opetus

Hanna Vehkamäki
Laskennallisen aerosolifysiikan professori

Vastuualueina kestävä kehitys, kansainvälisyys, hyvinvointi, yhdenvertaisuus, kaksikielisyysasiat ja tilankäyttöperiaatteet

@hanna_vehkamaki

Heikki Tenhu
Polymeerikemian professori

Vastuualueina tutkimus, tutkimusinfrastruktuurit, yritysyhteistyö ja digitalisaatio

Tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaneuvoston kokoonpano, tehtävät, kokousajat ja -pöytäkirjat löytyvät intranetistä (edellyttää kirjautumista yliopiston käyttäjätunnuksilla). Pöytäkirja tallennetaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Pöytäkirjan voi pyytää nähtäväkseen tiedekuntaneuvoston sihteeriltä.