Tiedekunnan johto

Tiedekuntaa johtaa dekaani, joka valitaan neljän vuoden toimikaudeksi. Dekaani valvoo tiedekunnan toimintaa ja vastaa sen taloudesta, yleisestä toiminnasta sekä henkilöstöhallinnon toteutumisesta yhdessä kehittämispäällikön ja hallintopäälliköiden kanssa. Tiedekunnan osastoja johtavat johtajat, jotka valitaan nelivuotiskaudeksi.
Dekaani

Sasu Tarkoma
Tietojenkäsittelytieteen professori

Vastuualueena innovaatiot

Dekaanin sihteeri, palvelukoordinaattori Taina Hardén
puh. 0294150502, 0503159915
ml-dekaani@helsinki.fi

PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)
00014 Helsingin yliopisto

Varadekaanit

Samuli Siltanen
Teollisuusmatematiikan professori

Vastuualueina yhteiskunnallinen vuorovaikutus, viestintä, tiedekasvatus ja alumnitoiminta. Toimii tarvittaessa dekaanin sijaisena.

@SamuliSiltanen

Gareth Law
Radiokemian professori

Vastuualueina tohtorikoulutus, kestävä kehitys ja kansainvälisyys

Sami Moisio
Aluesuunnittelun ja -politiikan professori

Vastuualueena kandidaatti- ja maisteriopetusasiat

Minna Palmroth
Laskennallisen avaruusfysiikan professori

Vastuualueina tutkimus, tutkimusinfrastruktuurit, yritysyhteistyö sekä digitalisaatio

@MinnaPalmroth

Hanna Vehkamäki
Laskennallisen aerosolifysiikan professori

Vastuualueina hyvinvointi, tasa-arvo, kaksikielisyysasiat, tilat ja turvallisuus

@hanna_vehkamaki

Tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaneuvoston kokoonpano, tehtävät, kokousajat ja -pöytäkirjat löytyvät intranetistä (edellyttää kirjautumista yliopiston käyttäjätunnuksilla). Pöytäkirja tallennetaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Pöytäkirjan voi pyytää nähtäväkseen tiedekuntaneuvoston sihteeriltä.