Tutkimus

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa tutkitaan matematiikan, fysiikan, kemian, tietojenkäsittelytieteen sekä maantieteen ja geotieteiden syvimpiä kysymyksiä. Tutkimusote on monitieteinen. Kansainvälisestikin korkeatasoisen tutkimuksemme painoaloja on neljä: Globaali muutos: havainnoista ymmärrykseen ja tekoihin, Kestävän kehityksen ratkaisut, Datasta ymmärrykseen sekä Tekoäly AI.
Tutustu tarkemmin toimintaamme