Tiedekunta

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on opiskelijoiden ja opettajien määrillä mitattuna maamme suurin luonnontieteellinen tiedekunta. Opiskelijat, osaava ja motivoitunut henkilökunta sekä korkeatasoinen tutkimuksen infrastruktuuri, eli tutkimuslaitteistot, ovat tiedekunnan suurimmat voimavarat.

Tiedekunnan perustana on matemaattis-luonnontieteellinen perustutkimus, jota soveltavat ja täydentävät maantiede ja geologia. Tiedekunta kantaa merkittävän vastuun kotimaisen tiede- ja koulutuspolitiikan painopisteiksi nostetuista tietoyhteiskunnan kehittämisestä ja luonnontieteiden osaamisesta. Globaaliin ilmastonmuutoksen liittyvä tutkimus ja opetus ei liene haasteista pienin!

Osastoja on kuusi: fysiikan osastogeotieteiden ja maantieteen osastokemian osasto, matematiikan ja tilastotieteen osasto, tietojenkäsittelytieteen osasto ja Ilmakehätieteiden keskus (INAR), joka on kahden tiedekunnan (matemaattis-luonnontieteellisen ja maatalous-metsätieteellisen) yhteinen toimintayksikkö.

Tiedekunnan yhteydessä toimii erillisenä laitoksena Helsinki Institute of Physics (HIP), joka on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Jyväskylän yliopiston sekä Lappeenrannan ja Tampereen teknillisten yliopistojen yhteislaitos. Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteisen Tietotekniikan tutkimuslaitoksen (Helsinki Institute for Information Technology, HIIT) toiminnot Helsingin yliopistossa ovat hallinnollisesti osa tietojenkäsittelytieteen osastoa.