Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on opiskelijoiden ja opettajien määrillä mitattuna maamme suurin luonnontieteellinen tiedekunta. Opiskelijat, osaava ja motivoitunut henkilökunta sekä korkeatasoinen tutkimuksen infrastruktuuri, eli tutkimuslaitteistot, ovat tiedekunnan suurimmat voimavarat.

Tiedekunnan perustana on matemaattis-luonnontieteellinen perustutkimus, jota soveltavat ja täydentävät maantiede ja geologia. Tiedekunta kantaa merkittävän vastuun kotimaisen tiede- ja koulutuspolitiikan painopisteiksi nostetuista tietoyhteiskunnan kehittämisestä ja luonnontieteiden osaamisesta. Globaaliin ilmastonmuutoksen liittyvä tutkimus ja opetus ei liene haasteista pienin!

Ainelaitoksia on viisi: fysiikan laitosgeotieteiden ja maantieteen laitoskemian laitos, matematiikan ja tilastotieteen laitos ja tietojenkäsittelytieteen laitos.

Tiedekunnan yhteydessä toimivat myös tutkimukseen keskittyvät yksiköt Helsinki Institute of Physics (HIP, Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Jyväskylän yliopiston sekä Lappeenrannan ja Tampereen teknillisten yliopistojen yhteislaitos) ja Helsinki Institute for Information Technology (HIIT, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteinen tietotekniikan tutkimuslaitos).