Yliopistoportfolio

Yli­opis­to­port­fo­lio laa­di­taan erik­seen jo­kai­sen teh­tä­vän ja do­sen­tin ar­von ha­kua var­ten.

Tiedekunta toivoo, ettei portfolion kokonaislaajuus (ilman julkaisuluetteloa) ylitä 10 sivua. Yliopistoportfolio pyydetään toimittamaan englanninkielisenä, katso tämän sivun englanninkielinen versio.