Ilmakehätieteiden keskus (INAR)

Ilmakehätieteiden keskus INAR on monitieteinen, fysiikkaan, kemiaan, meteorologiaan, metsätieteisiin, ympäristötieteisiin ja enenevässä määrin myös yhteiskunnallisiin tieteisiin perustuva opetus- ja tutkimuskeskus. INAR panostaa korkeatasoiseen ilmakehän ja ympäristön tutkimukseen kansallisesti ja kansainvälisesti sekä tuottaa tutkimustietoa yhteiskunnan käyttöön.

INAR tekee tutkimusta sekä molekyylitasolla että globaalilla tasolla erityisesti ilmastonmuutoksen, ilmanlaadun, biogeokemiallisten kiertojen ja ekosysteemiprosessien parissa. INARin kansalliset yhteistyökumppanit ovat Ilmatieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto sekä Tampereen teknillinen yliopisto.

INARin johtaja on akatemiaprofessori Markku Kulmala.