Sivua päivitetään. Linkki laitoksen nykyisille sivuille.

Geotieteiden ja maantieteen laitos tarjoaa opetusta kahdessa eri koulutusohjelmassa, geologiassa ja maantieteessä. Geologiassa pääaineena on geologia, maantieteessä voi opiskella kahta pääainetta, maantiedettä ja aluetiedettä. Laitoksemme tarjoaa Suomen laajimman opetustarjonnan sekä geotieteiden että maantieteen alalta.