Opiskele luonnontieteitä Helsingin yliopistossa

Kumpulan kampus, matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan koti, on yksi Pohjoismaiden suurimmista luonnontieteellisen osaamisen keskittymistä. Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on noin 5000 opiskelijaa ja yli 1200 työntekijää.

Meiltä valmistuvat ovat tieteenalojensa asiantuntijoita, joilla on kysyntää niin akateemisessa maailmassa kuin työelämässäkin.
Tutustu kandiohjelmiimme
Millaista on opiskella Kumpulassa?

Kumpulan kampus on tiivis yhteisö, jolla on vilkas opiskelijaelämä. Jokaisella koulutusohjelmalla on oma ainejärjestönsä ja niiden lisäksi monitieteisiä opiskelijajärjestöjä. Voit lukea lisää opiskelijaelämästä tiedekunnan sivuilla.

Tutustu Kumpulan kampukseen

Kumpulan kampuksella toimii myös aktiivinen innovaatio- ja kaupallistamisyhteisö, Helsinki Incubators, jonka keskittyy mm. yrittäjyyteen, yritysyhteistyöhön ja tutkimuksen kaupallistamiseen. Voit lukea lisää ohjelmista ja tapahtumista englanniksi Helsinki Incubators -sivuilla

Mitä valmistumisen jälkeen?

Matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta valmistunutta odottaa hyvät työmahdollisuudet ja työllistyminen. Voit lukea lisää työmahdollisuuksista ja ammateista Kumpulan potentiaalin -sivuilta. Kumpulan potentiaali on opiskelijoiden itse järjestämä työelämätapahtuma Kumpulan kampuksella. 

Helsingin yliopisto teettää säännöllisin väliajoin urakyselyn, jossa kartoitetaan alumnien työtilanteita. Voit lukea lisää tiedekunnan raportista täältä

Lue mitä alumnimme tekevät nykyään