Koulutustarjonta

Luonnontieteen osaajia tarvitaan! Meillä opiskellaan tiiviissä yhteydessä alojemme huippututkijoiden kanssa. Opiskelijat saavat koulutuksesta erinomaiset eväät työelämään. Tältä sivulta löydät tietoa tutkinto-opinnoista.

Matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta valmistuu luonnontieteiden kandidaatteja, filosofian maistereita ja filosofian tohtoreita. Meillä voi opiskella myös luonnontieteellisten aineiden opettajaksi, joten tarjolla on yhteensä seitsemän suomenkielistä kandiohjelmaa. Lisäksi meillä on tarjolla englanninkielinen Bachelor's Programme in Science -kandiohjelma. Kansainvälisiä maisteriohjelmia meillä on kaikkiaan 13, ja lisäksi meillä voi suorittaa fysiikan, kemian ja matematiikan aineenopettajan maisterintutkinnon. Jatko-opinnot ovat mahdollisia seitsemässä Luonnontieteellisen tutkijakoulun tohtoriohjelmassa.

Alla olevista linkeistä voit navigoida eri aloihin liittyviin koulutusohjelmiin. Kaikki Helsingin yliopiston tarjoamat kandi- ja maisteriohjelmat, tohtoriohjelmat ja avoimen yliopiston opintotarjonnan löydät koulutushausta.

Millaista opiskelu on?

Kumpula on yhteisöllinen kampus, jossa professoria ei tarvitse pelätä ja jossa tuemme toistemme hyvinvointia. Saamamme opiskelijapalautteen mukaan olemme myös moniarvoinen yhteisö, jossa moninaisuutta arvostetaan.

Lue Opetus tiedekunnassa -sivulta, millaista opetus ja opiskelu Kumpulassa on!

Mihin meiltä työllistytään?

Opiskelijoidemme taitoja tarvitaan niin julkisella sektorilla kuin yrityselämässäkin. Meiltä valmistuvat työskentelevät monissa ammateissa, kuten fyysikkoina, meteorologeina, ohjelmistoarkkitehteina, vakuutusmatemaatikkoina, opettajina ja tutkijoina. Monet hakeutuvat myös akateemiselle uralle.

Uraseurantakyselyn mukaan matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijat työllistyvät erittäin hyvin. Viiden vuoden kuluttua valmistumisesta töissä oli 94 % valmistuneista. Mediaanipalkka oli 3900 € kuukaudessa. Noin puolet valmistuneista työskenteli yrityksissä. Parhaiten työn luonnetta kuvaavat hallinto-, kehitys- ja suunnittelutehtävät sekä tutkimus.

Meiltä valmistuneisiin pidämme yhteyttä vireän alumnitoimintamme kautta!