Erilliset opinnot

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta Helsingin yliopistossa.
Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää aiemmin suoritetun tutkinnon täydentämiseen, muualla suoritettavaan tutkintoon sisällyttämiseen tai ammattipätevyyden lisäämiseen.

Erillisten opintojen suoritusoikeuksia myönnetään opetusmahdollisuuksien mukaan. Suoritusoikeuksia voi saada yksittäisiin opintojaksoihin sekä opetussuunnitelmassa määritettyihin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille tarkoitettuihin kokonaisuuksiin. Suoritusoikeuksia myönnetään hakijan aiempien opintojen määrän ja arvosanatason perusteella.

Suoritusoikeus voidaan myöntää vain sellaiseen opetukseen, jota ei anneta avoimena yliopisto-opetuksena (mm. perusopinnot). Selvitäthän Avoimen yliopiston tarjonnan ennen erillisten opintojen suoritusoikeuden hakemista.

Helsingin yliopiston koko kurssitarjonnan löydät courses.helsinki.fi-sivustolta. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan muille koulutusohjelmille avoimet opintokokonaisuudet löydät Opiskelijan ohjeiden artikkelista.

Huom! Maantieteen opintoihin ei myönnetä erillisten opintojen suoritusoikeuksia.

Hakuajat erillisiin opintoihin vuonna 2024: 

  • 1. - 14.4. klo 15.00  mennessä (haku syyslukukaudella alkavaan opetukseen)
  • 1. - 14.10. klo 15.00 mennessä (haku kevätlukukaudella alkavaan opetukseen) 

Hakulomake julkaistaan tällä sivulla hakuaikoina. Huomiothan, että lomakkeella voit hakea oikeuksia vain matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmien opintoihin.

>> Erillisten opintojen suoritusoikeuden hakulomake, huhtikuu

Tiedekunnan dekaani päättää erillisten opinto-oikeuksien myöntämisestä ja opintojen suoritusajasta. Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse hakuajan jälkeen joko touko-kesäkuun aikana (kevään haku) tai marraskuun aikana (syksyn haku). 

Suoritusoikeus myönnetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan alkaen hakuaikaa seuraavasta lukukaudesta. Syyslukukaudella lukukausi alkaa 1.8. ja kevätlukukaudella lukukausi alkaa 1.1.

Mikäli opiskelija ei ehdi suorittaa opintoja hänelle myönnetyssä ajassa, mutta haluaa jatkaa opintojaan, hänen tulee hakea erillisten opintojen suoritusoikeutta uudelleen hakuaikana. Tällöin myönteisestä päätöksestä  peritään myös maksu uudelleen.

Erilliset opinnot ovat maksullisia. Opintojakson hinta on 15 euroa / opintopiste. Maksuohjeet lähetetään sen jälkeen, kun päätös myönnettävistä opinto-oikeuksista on tehty.

Oletko pätevöitymässä matematiikan, fysiikan, kemian tai tietotekniikan opettajaksi? Katso lisätietoa aineenopettajaksi pätevöitymisestä ensiksi tästä Opiskelijan ohjeiden artikkelista.

Aineenopettajaksi pätevöityvän (hakija on suorittanut tai on parhaillaan suorittamassa erillisiä opettajan pedagogisia opintoja ja haluaa pätevöityä myös opetettavan aineen osalta) tulee suorittaa opetettavan aineen perusopinnot avoimena yliopisto-opetuksena. Perusopintojen suorittamisen jälkeen aineenopettajaksi pätevöityvä voi hakea erillisten opintojen suoritusoikeutta opetettavan aineen aineopintoihin, jotka ovat maksuttomia kahden opetettavan aineen osalta. Kolmannen opetettavan aineen aineopinnot ovat kuitenkin maksullisia. Ota selvää, mitä opintoja sinun tulee pätevöityäksesi suorittaa ennen kuin haet erillisten opintojen suoritusoikeutta.  

Opettajankoulutukseen liittyvästä vastaavuustodistuksesta peritään 126 euroa (Opetusministeriön asetus (737/2007) yliopistojen suoritteista perittävistä maksuista). Vastaavuustodistusta pyydetään opetettavan aineen opintojen suorittamisen jälkeen sähköpostitse Kumpulan opiskelijapalveluista. Katso tarkemmat ohjeet vastaavuustodistuksen pyytämiseen Opiskelijan ohjeista.

Oletko suorittamassa vakuutusmatemaatikon tutkintoa? 

Erillisten opintojen kautta on mahdollista suorittaa SHV-tutkinnon osasuorituksia. Lisätietoja saat Jaakko Lehtomaalta (jaakko.lehtomaa 'at' helsinki.fi). 

Voit olla yhteydessä Kumpulan opiskelijapalveluihin, josta saat lisätietoa.