Opetus tiedekunnassa

Luonnontieteiden opetus tiedekunnassamme perustuu aina uusimpaan tutkimukseen. Kehitämme myös uusia oppimisen tapoja sekä keinoja tukea opiskelijoita uuden omaksumisessa parhaalla mahdollisella tavalla. Tältä sivulta löydät tietoa opetustavoistamme ja opetuksen kehittämisestä.
Monipuolista opetusta luennoilla, laboratorioissa ja kenttäkursseilla

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa opetus tähtää siihen, että opiskelijamme saavat laajan luonnontieteellisen ymmärryksen ja taidot soveltaa oppimaansa monipuolisesti yhteiskunnan eri aloilla. Tutkijamme opettavat ja opettajamme tutkivat, joten opetuksemme on aina tieteen pulssilla.

Opetamme yhdistämällä teoriaa ja kokeellisuutta monin tavoin. Opetamme luennoilla, pienryhmissä ja laboratorioissa. Moniin opintoihin kuuluu kenttäkursseja tai työskentelyä tutkimusasemillamme. Yhdistämme joustavasti etä- ja lähiopetusta. Kampuksella hyödynnämme myös VR-opetusta. Moni tekee opinnäytetyönsä osana oikean tutkimusryhmän työtä. Kumpulassa tehtävä monitieteinen tutkimus tuottaa myös kokonaan uusia kursseja.

Yritysten kanssa yhteistyössä järjestetyt kurssit ja rekrytointitapahtumat tukevat opiskelijoidemme työllistymistä. Kampuksen opiskelijoiden järjestämään Kumpulan Potentiaali -rekrytointitapahtumaan osallistuu vuosittain yli 1000 opiskelijaa ja kymmeniä yrityksiä.

Verkko-opetuksen ja tiedekasvatuksen aallonharjalla

MOOC-keskuksessa kehitämme uusia avoimen ja skaalautuvan verkko-opetuksen tapoja. Tarjoamme runsaasti avoimia verkkokursseja, jotka istuvat osaksi tutkintoja, mutta sopivat myös muillekin, esimerkiksi työelämässä oleville. Suosituin kurssimme on palkintojakin voittanut Elements of AI, jolla on jo yli miljoona osallistujaa ympäri maailman.

Helsingin yliopiston tiedekasvatuksen kerhot ja leirit innostavat lapsia ja nuoria tieteen pariin, ja ohjaajina toimivat opettajaopiskelijamme. Tiedekasvatustoimintaa kehitetään jatkuvasti tutkimukseen perustuen. Suomen ensimmäinen luonnontieteellisen tiedekasvatuksen professori työskentelee meillä. Koululuokat ja oppilasryhmät voivat tutustua tutkimukseemme ja opetukseemme tekemällä opintovierailuja LUMA-tiedeluokkiin. Järjestetäänpä tiedeluokissa syntymäpäiväjuhliakin!

Innostamme kasvavia luonnontieteilijöitä Helsingin yliopiston tiedekasvatuksen kanssa tarjoamalla lukiolaisille tiedeopintoja ja tieteen tekemisen mallia eri aloilta. Lukioyhteistyömme syvenee entisestään, kun Helsingin luonnontiedelukio aloitti toimintansa Kumpulan kampuksella syksyllä 2023.

Laadukkaan opetuksen tukena

Tuemme opetushenkilöstömme ammattitaitoa monenlaisella pedagogisella koulutuksella ja verkkopedagogisella tuella. Koulutusta on tarjolla esimerkiksi opetuksen suunnitteluun, oppimisen arviointiin ja ohjaukseen. Kaikki opettajamme laativat itselleen pedagogisen kehittymisen suunnitelman. Tavoitteena on, että jokainen tiedekunnassa opettava kehittyy paitsi tutkijana myös opettajana. Opetuksen tuesta ja kehittämisestä voit lukea lisää SciencEd-tiimin blogista.

Kaikilla koulutusohjelmilla on opetusta kehittäviä työryhmiä, ja järjestämme myös opetuksen yhteisiä kehittämispäiviä sekä työpajoja. Kumpulassa toimii myös huippuopettajien verkosto opettajien akatemia.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunta on monimuotoinen työ- ja opiskeluyhteisö, jossa toisia kannustetaan ja autetaan. Henkilökunnasta kolmasosa on muualta kuin Suomesta, ja yhdessä edustamme 60:tta kansallisuutta. Kampuksella opiskelee runsaasti vaihto-opiskelijoita, ja myös me tarjoamme laajat mahdollisuudet lähteä vaihtoon ulkomaisiin yliopistoihin.

Lue opettajiemme haastatteluita
Lue uutisia opetuksesta ja opiskelusta