Hakeminen, hakulomake ja liitteet
Hakuaika syksyllä 2022 alkaviin koulutusohjelmiin on 1.-28.2.2022. Voit hakea enintään kolmeen psykoterapeuttikoulutuksen koulutusohjelmaan, jotka asetetaan prioriteettijärjestykseen. Hakulomakkeella ilmoitettu järjestys on sitova. Voit tulla hyväksytyksi enintään yhteen koulutusohjelmaan. Psy­ko­te­ra­peut­ti­kou­lu­tuk­sen valintamenettely on kak­si­vai­hei­nen.

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella, joka on avoinna vain hakuaikana 1.-28.2.2022. Hakeminen hakuajan ulkopuolella ei ole mahdollista.

Ennen hakulomakkeen täyttämistä tutustu huolellisesti haussa oleviin koulutusohjelmiin sekä alla oleviin hakuohjeisiin.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää seuraavat liitteet:

  • todistus ja opintosuoritusote haun perusteena olevasta tutkinnosta (ulkomailla suoritetun tutkinnon osalta lisäksi opetushallituksen rinnastuspäätös tai Valviran laillistuspäätös)
  • todistus ja/tai opintosuoritusote psykologian ja psykiatrian lisäopinnoista, mikäli ne eivät sisälly haun perusteena olevaan taustatutkintoon 
  • työtodistukset haun perusteena olevasta työkokemuksesta sekä tarvittaessa selvitys työnkuvasta ja mielenterveystyön osuudesta siinä (esim. työnantajalta)
  • jos olet tehnyt työtä yksityisenä ammatinharjoittajana, työnohjaajan todistus, josta ilmenee asiakas- tai potilastapaamisten lukumäärä (esim. keskimäärin viikko- tai kuukausitasolla) sekä kuvaus syistä, joiden takia asiakkaita/potilaita on hoidettu.
  • todistus mahdollisuudesta suorittaa koulutukseen kuuluvaa työnohjattua psykoterapeuttista potilastyötä opintojen aikana (esim. työnantajalta), mikäli mahdollista

Tallenna liitteet sähköisesti pdf-muotoon ennen hakulomakkeen täyttämistä. Kaikki pyydetyt liitteet tulee tallentaa yhteen pdf-tiedostoon. Tämä onnistuu helpoiten skannaamalla kaikki liitteet suoraan yhteen tiedostoon.  Vaihtoehtoisesti voit ottaa todistuksista kuvan (kiinnitä huomioita kuvanlaatuun) ja liittää ne Word-tiedostoon, jonka voit tallentaa pdf-tiedostoksi.

Täytä hakulomake huolellisesti. Tarkista erityisesti, että sähköpostiosoitteesi on kirjoitettu oikein. Kaikki opiskelijavalintaan liittyvät tiedot ja päätökset toimitetaan sähköpostitse hakulomakkeella annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Päätös hakukelpoisuudesta ja mahdollisen esivalinnan pisteytys perustuu hakemuksen liitteenä toimitettuihin todistuksiin. Hakijalta voidaan pyytää tarvittaessa täydennystä liitteisiin, jolloin täydennys tulee toimittaa annetussa määräajassa. Hakuajan tai täydennysajan päätyttyä toimitettuja liitteitä ei huomioida opiskelijavalinnassa.

Kysyttävää hakemisesta?

Hakemista koskeviin kysymyksiin vastataan ensisijaisesti sähköpostitse osoitteessa meilahti-specialist@helsinki.fi.

Hakuaikana voit myös soittaa seuraavina puhelinaikoina:

ma 1.2.2022 klo 15-16 (p. 02941 40963)

ke 9.2.2022 klo 9-10 (p. 02941 40963)

to 17.2.2022 klo 14-15 (p. 02941 40963)

ti 22.2.2022 klo 8-9 (p. 02941 40963)

ma 28.2.2022 klo 13-15 (p. 02941 24613)