Koulutukseen hakeminen
Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutus on suunnattu sinulle, jolla on psykologian maisterin tai sitä vastaava tutkinto (Valviran laillistus Suomessa) ja joka toimit kliiniseen mielenterveyspsykologiaan liittyvissä tehtävissä.
Haku kliinisen mielenterveyspsykologian alan 2022–2025 erikoistumiskoulutukseen

Haku

2022 haku on päättynyt.

2022 haussa jätettiin yhteensä 32 hakemusta. Koulutukseen on hyväksytty yhteensä 31 uutta opiskelijaa.
Hakuun osallistuneille hakijoille on lähetetty tieto valintapäätöksestä.

Koulutuksen laajuus

70 op

Valittavien määrä   

A-kiintiö 40 ja B-kiintiö 10

Vastuuorganisaatio 

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta

Koulutuksen hinta   

70 opintopisteen koulutuksen kokonaishinta on 8400 euroa

Yleistä
  • Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutukseen valitulle opiskelijalle myönnetään erillisten opintojen opinto-oikeus Helsingin yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan. Opintojen laajuus on A-kiintiössä 70 op ja B-kiintiössä 25 op. Opinnot suoritetaan työn ohessa monimuoto-opintoina. B-kiintiön opinnot täydentävät osallistujan aikaisemman 2014–2016 toteutetun pilottikoulutuksen opinnot.
     

  • Koulutus kestää kummassakin kiintiössä 3 vuotta. Erillisten opintojen opinto-oikeus myönnetään 3 vuodeksi ja hakijoiden oletetaan pystyvän osallistumaan opetukseen opinto-ohjelman mukaisesti.
     

  • Erikoistumiskoulutus on maksullinen koulutus, eikä se johda tutkintoon. Koulutuksen kokonaishinta on A-kiintiössä 8400 euroa ja B-kiintiössä 300 euroa (120 euroa per opintopiste).