Tutkintoa täydentävät ja erilliset koulutukset ja opinnot
Kasvatustieteellisen tiedekunnan ja yliopiston kasvatustieteiden koulutustarjonta muille kuin tutkinto-opiskelijoille.
Opettajan kelpoisuuksia tuottavat opinnot

Kasvatustieteellinen tiedekunta vastaa useista opettajan muodollisia kelpoisuuksia tuottavista opinnoista. Opettajien pedagogisten opintojen (aineenopettajakoulutus) lisäksi tarjolla on myös erilliset erityisopettajan, perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset sekä kotitaloustieteen ja käsityötieteen erilliset opinnot.

Tutustu opintoihin.

Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutus

Opettajille suunnattu Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutus (DigiErko) tarjoaa erinomaisen väylän oman työn ja työyhteisön kehittämiseen digitaalisten ympäristöjen parissa. Erikoistumiskoulutus on pitkäkestoinen (60 op) koulutusmuoto, joka uudistaa ja täydentää perinteistä täydennyskoulutusta ja tarjoaa ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää osaamista jo työelämässä toimineille opettajille.

Lue lisää DigiErkon verkkosivuilta.

Pätevöitymiskoulutus ulkomailla tutkintonsa suorittaneille

Koulutus on tarkoitettu ulkomailla tutkintonsa suorittaneille henkilöille, joilla on varhaiskasvatuksen, luokanopettajan tai yleissivistävän koulun aineenopettajan tutkinto ja jotka haluavat pätevöityä Suomessa opettajan työhön.

Lue lisää: Pätevänä töihin – kasvatusalan kelpoisuuteen johtavat opintopolut (esim. maahanmuuttajille)

Ammatillinen kehittyminen ja osaamisen täydentäminen