Tutkintoa täydentävät ja erilliset koulutukset ja opinnot

Kasvatustieteellisen tiedekunnan ja yliopiston kasvatustieteiden koulutustarjonta muille kuin tutkinto-opiskelijoille.
Opettajan kelpoisuuksia tuottavat opinnot

Kasvatustieteellinen tiedekunta vastaa useista opettajan muodollisia kelpoisuuksia tuottavista opinnoista. Opettajien pedagogisten opintojen (aineenopettajakoulutus) lisäksi tarjolla on myös erilliset erityisopettajan, perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset sekä kotitaloustieteen ja käsityötieteen erilliset opinnot.

Tutustu opintoihin.

Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutus

Opettajille suunnattu Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutus (DigiErko) tarjoaa erinomaisen väylän oman työn ja työyhteisön kehittämiseen digitaalisten ympäristöjen parissa. Erikoistumiskoulutus on pitkäkestoinen (60 op) koulutusmuoto, joka uudistaa ja täydentää perinteistä täydennyskoulutusta ja tarjoaa ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää osaamista jo työelämässä toimineille opettajille.

Lue lisää DigiErkon verkkosivuilta.

Erilliset rinnastamispäätöksen mukaiset opettajan kelpoisuusopinnot

Opinnot on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet opettajan tutkinnon muualla kuin Suomessa, ja jotka ovat saaneet tutkinnostaan Opetushallituksen rinnastamispäätöksen.

Erillisten rinnastamispäätöksen mukaisten opettajan kelpoisuusopintojen haussa voi hakea suorittamaan rinnastamispäätöksen edellyttämiä suomenkielisiä kasvatustieteellisen tiedekunnan järjestämiä varhaiskasvatuksen opettajan, luokanopettajan, erityisopettajan ja aineenopettajan opintoja.

Lue lisää kelpoisuusopinnoista ja hausta.

Ammatillinen kehittyminen ja osaamisen täydentäminen

Koulutuksen arviointikeskuksen täydennyskoulutus

Innokas-verkoston täydennyskoulutus

Kasvatus- ja opetusalan johtaminen

Helsingin yliopiston koulutustarjonta opettajille ja kasvatustieteiden asiantuntijoille