Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutus

Opettajille suunnattu Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutus (DigiErko) tarjoaa erinomaisen väylän oman työn ja työyhteisön kehittämiseen digitaalisten ympäristöjen parissa.

Erikoistumiskoulutus on pitkäkestoinen (60 op) koulutusmuoto, joka uudistaa ja täydentää perinteistä täydennyskoulutusta ja tarjoaa ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää osaamista jo työelämässä toimineille opettajille.
Haku seuraavaan, syksyllä 2024 alkavaan koulutukseen oli avoinna 25.3.–12.5.2024.
DigiErko-koulutus
Videoartikkeleita
Miksi mukaan?
Yhteystiedot

Koulutuksesta vastaa Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta. Lisätietoja Tiina Korhoselta.