Opettajan kelpoisuuksia tuottavat opinnot

Kasvatustieteellinen tiedekunta vastaa useista opettajan muodollisia kelpoisuuksia tuottavista opinnoista. Opettajien pedagogisten opintojen (aineenopettajakoulutus) lisäksi tarjolla on erilliset erityisopettajan, perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset sekä kotitaloustieteen ja käsityötieteen erilliset opinnot.