Jatkuva oppiminen

Kasvatustieteitä voi opiskella tutkintoon tai muodollisiin kelpoisuuksiin johtavien koulutusten lisäksi monipuolisesti ja joustavasti oman kiinnostuksen ja itsensä kehittämisen motivoimana. Avoimessa yliopistossa on tarjolla tutkintovaatimusten mukaisia kursseja. Täydennyskoulutusta tarjoaa tiedekunnan yksiköiden lisäksi HY+. Lapsille, nuorilla ja vanhemmillekin on tarjolla tiedekasvatusta.
Avoimet yliopisto-opinnot

Osa kasvatustieteiden kandiohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Tutustumiskurssit ovat yhden tai kahden opintopisteen laajuisia kursseja, joiden avulla voi tutustua Helsingin yliopiston eri tieteenaloihin ja yliopisto-opiskeluun.

Avoimet yliopisto-opinnot ovat Helsingin yliopiston koulutusohjelmien opintoja kaikille. Opinnot järjestetään valtaosin verkossa ja niitä alkaa ympäri vuoden. Tältä sivulta löydät perustietoa avoimista yliopisto-opinnoista ja opiskelun käytännöistä. Tervetuloa opiskelemaan!

Täydennä osaamistasi

Muuttuvassa työelämässä osaaminen tuo turvaa. Pysy ajan tasalla kehityksessä ja päivitä taitosi uusimpaan tutkimukseen perustuvan koulutuksen ja tiedon avulla.

Tiedekasvatus

Oppimisen ilo ja uteliaisuus uutta kohtaan syntyvät jo lapsena. Jokaisella on kyky oppia, läpi elämän. Oikeaan tietoon perustuva itsenäinen ajattelu on muuttuvassa maailmassa ehkäpä tärkein kansalaistaitomme. Siksi tiede kuuluu kaikille. Helsingin yliopiston tiedekasvatus tuo tieteen koko yhteiskunnan käyttöön. Innostamme ajattelemaan, oivaltamaan ja tekemään yhdessä. Sillä uteliaisuus muuttaa maailmaa.