Koulutusohjelmat

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa kasvatustieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon suomeksi ja ruotsiksi. Tarjolla on myös englanninkielinen maisteriohjelma Changing Education.
Kandi- ja maisteriohjelmat

Kasvatustieteiden kandiohjelmissa on kuusi suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä opintosuuntaa. Maisteriohjelmassa on kuusi suomenkielistä ja kaksi ruotsinkielistä opintosuuntaa. Eri opintosuunnat johtavat eri ammattipätevyyksiin tai asiantuntijuuksiin ja ne ovat erillisiä hakukohteita.

Suomenkieliset opintosuunnat ovat:

  • varhaiskasvatuksen opettaja (kanditutkinto)
  • varhaiskasvatus (maisteritutkinto)
  • luokanopettaja
  • käsityönopettaja
  • kotitalousopettaja
  • erityispedagogiikka
  • yleinen ja aikuiskasvatustiede

Ruotsinkieliset opintosuunnat ovat:

  • varhaiskasvatuksen opettaja (kanditutkinto)
  • luokanopettaja
  • yleinen ja aikuiskasvatustiede

Kas­va­tus­tie­tei­den kan­dioh­jel­mas­sa kou­lut­tau­dut kas­va­tuk­sen, kou­lu­tuk­sen, ope­tuk­sen ja op­pi­mi­sen asian­tun­ti­juut­ta edel­lyt­tä­viin teh­tä­viin.

Kasvatustieteiden kandiohjelman verkkosivut

Varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutus

Kasvatustieteiden maisteriohjelmassa saat monipuoliset valmiudet kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat mm. eri alojen opettajat tai kasvatusalan johtamis- tai erityisasiantuntijatehtävät.

Kasvatustieteiden maisteriohjelman verkkosivut

In the two-year Master’s Programme in Changing Education, you get an understanding of education as a dynamic and transformable construct from the individual neural level to global policies. You also gain the knowledge and skills to analyse, develop and influence the practices and structures of education systems, institutions, teaching and pedagogical issues.

Master’s Programme in Changing Education