Opinto-oikeudet ja kelpoisuudet

Tietoa opinto-oikeuksista, opinto-oikeuden palauttamisesta ja lisäajan anomisesta.
Opinto-oikeudet

Opintojen suorittaminen edellyttää opinto-oikeutta kyseisiin opintoihin. Suurimmalla osalla opiskelijoista on valinnan kautta saatu tutkinnonsuoritusoikeus kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon ja/tai kasvatustieteen maisterin tutkintoon. Tutkinnot on suunniteltu siten, että kandidaatin tutkinto on mahdollinen suorittaa kolmessa vuodessa ja maisterin tutkinto kahdessa. Nämä ovat myös lain määrittelemät tavoiteajat tutkinnoille.

Jos olet kiinnostunut tutkinnon suorittamisesta, tutustu kasvatustieteiden kandiohjelman tai kasvatustieteiden maisteriohjelman verkkosivuihin.

Tiedekunnan ulkopuolisilla on mahdollisuus päästä opiskelemaan kasvatustieteellisessä tiedekunnassa erillisiä opintoja tai muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat JOO-opintoja. Helsingin yliopiston opiskelijat voivat opiskella kasvatustieteitä valinnaisina opintoina.

Erilliset opinnot

Joo-opinnot

Valinnaiset opinnot HY:n opiskelijoille

Li­sä­ai­ka eril­li­siin opin­toi­hin

Määräaikaisiin erillisiin opintoihin voit hakea lisäaikaa kasvatustieteellisessä tiedekunnassa oheisella e-lomakkeella. Erillisillä opinnoilla tarkoitetaan tässä ei-tutkintoon johtavaa koulutusta henkilöille, joilla ei ole oikeutta suorittaa tutkintoa Helsingin yliopistossa.

Lisäaika tutkinnonsuoritusoikeuteen

Jos sinulla on tutkinnonsuoritusoikeus kasvatustieteelliseen tiedekuntaan, löydät ohjeet ja lisäajan hakemuslomakkeen opiskelijan ohjeista.

Opiskelija (perus- tai jatko-opiskelija), joka ei ilmoittautumisaikana ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi, menettää tutkinnonsuoritusoikeutensa. Jos hän haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on haettava tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamista tiedekunnalta.

Löydät perustutkinto-opiskelijoiden opinto-oikeuden palauttamiseen liittyvät ohjeistukset Opiskelijan ohjeiden sivulta Opiskeluoikeuden palauttaminen.

Jatko-opiskelijoiden opinto-oikeuden palauttamiseen liittyvät ohjeistukset löytyvät Opiskelijan ohjeiden sivulta Paluu tohtoriopintoihin.