Helsingin yliopiston Ukraina-keräys

Tue opiskelijoita ja tutkijoita, joiden elämää ja työtä Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikeuttanut. Auta heitä jatkamaan riippumatonta tutkimusta ja akateemisia opintoja Suomessa.

Yliopistoyhteisömme on kansainvälinen ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan on koskettanut monia yhteisömme jäseniä syvästi. Haluamme antaa mahdollisuuden auttaa ja yliopiston varainhankintakampanjan lähtökohtana onkin akateemisen vapauden vaaliminen sekä tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun mahdollistaminen. 

Tukea tarvitaan, sillä yllättävä ja voimakas hyökkäys on muuttanut monen opiskelijan ja tutkijan taloudellisia mahdollisuuksia jatkaa työtään. Lisäksi kotimaan tilanteen aiheuttama huoli tuo ylimääräistä kuormitusta vaikeassa tilanteessa.

Lahjoittamalla Ukraina-keräykseen tuet tärkeällä tavalla Ukrainasta paenneita opiskelijoita ja tutkijoita, jotka haluavat jatkaa opintojaan tai tutkimustaan Helsingin yliopistossa. Lahjoitusten tuella voimme

  • myöntää apurahoja opiskelijoille, jotka jatkavat opintojaan Helsingin yliopistossa

  • perustaa erillisen stipendin sodasta kärsineiden ukrainalaisten tutkijoiden palkkaamiseksi. 

 

Teidän tukenne ansiosta olemme saavuttaneet jo paljon

Olemme todella vaikuttuneita siitä, miten paljon tukea olemme saaneet alumneilta, lahjoittajilta, henkilökunnalta, opiskelijoilta ja muilta yhteisömme jäseniltä sekä suurelta yleisöltä.

Maaliskuussa saimme yli 14 000 euroa lahjoituksia, minkä ansiosta pystyimme myöntämään 19 ukrainalaisopiskelijalle 670 euron arvoisen apurahan. Lue täällä kahdesta opiskelijasta, Anastasiiasta ja Oleksandrasta, sekä siitä, minkälainen vaikutus apurahalla oli heille.

Kesäkuussa yliopistoyhteisö lahjoitti yli 124 000 euroa, mukaan lukien kaksi 50 000 euron lahjoitusta Ella ja Georg Ehrnroothin Säätiöltä sekä Jenny ja Antti Wihurin Säätiöltä. Lahjoitusten ansiosta olemme myöntäneet apurahan 23 ukrainalaiselle opiskelijalle, mukaan lukien 12 opiskelijaa, jotka saapuivat yliopistoon jo keväällä. Olemme myös voineet myöntää tiedekunnille rahoitusta, jonka ansiosta yliopistolla voi jatkaa työtään kolme tutkijaa eri tiedekunnissa.

Tukeasi tarvitaan yhä

Sodan jatkuessa ja olosuhteiden huonontuessa Ukrainassa yhä useammat opiskelijat ja tutkijat hakevat turvapaikkaa Helsingin yliopistosta. Pelkästään tänä syksynä yliopistossa on vaihdossa yli 35 ukrainalaista opiskelijaa, joista monet aikovat jäädä tänne ainakin kevätlukukauden loppuun sodan vuoksi. Toivomme myös voivamme auttaa useampia tutkijoita tulemaan Helsingin yliopistoon.

Lahjoittamalla autat Ukrainasta paenneita opiskelijoita ja tutkijoita, jotka haluavat jatkaa opintojaan tai tutkimustaan Helsingin yliopistossa.

Nyt lahjoitetut varat käytetään kokonaisuudessaan ja mahdollisimman nopeasti tutkijoiden ja opiskelijoiden hädän helpottamiseen. 

Tee lahjoitus verkossa

Voit myös käyttää pankkisiirtoa lahjoituksen tekemiseen:

Tilinumero: Nordea: IBAN = FI15 1660 3001 0767 70

Saaja: Helsingin yliopiston rahastot 

Viestiksi: "HYn Ukraina-keräys" lahjoittajan nimi ja yhteystiedot 

Helsingin yliopistolla on Poliisihallituksen 18.06.2020 myöntämä rahankeräyslupa RA/2020/737, joka on voimassa koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytetään yliopistolain (558/2009) 2 §:ssa tarkoitettuihin tehtäviin. Helsingin yliopisto toteuttaa keräyksen itse. 

Ukrainan sota ja Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto selvittää jatkuvasti tarvittavia tukitoimia ja tekee jo paljon: erillisten opintojen suoritusoikeuksia tarjotaan Suomeen saapuneille henkilölle, joiden tutkinto-opintojen suorittaminen on keskeytynyt ukrainalaisessa korkeakoulussa sodan takia, ukrainalaisille opiskelijoille tarjotaan maksuttomia avoimen yliopiston opintoja ja kaikki yliopistoyhteisön ukrainalaiset jäsenet on kontaktoitu avun tarjoamiseksi.

Yliopiston rahastot on myös tehnyt oman 50 000 euron lahjoituksensa Ukrainan lasten ja nuorten auttamiseksi Unicefin kautta.

Lue lisää yliopiston toimista Ukrainan sotaan liittyen