Tekemisen voimaa tutkimuksesta ja sivistyksestä - Helsingin yliopiston vaalitavoitteet

Suomen kilpailukyky perustuu osaamiseen. Korkeatasoinen tutkimus ja opetus ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä niin kansalaisten hyvinvointia kuin kansainvälistä menestystäkin rakennettaessa. Seuraavalla hallituskaudella sekä huippututkimusta että korkeakoulutusta tuetaan innovaatioympäristöä ylläpitävinä tekijöinä.

Menestymme globaalissa kilpailussa takaamalla parhaiden yliopistojemme aseman kansainvälisessä resurssikilpailussa sekä tutkimus- että infrastruktuurirahoituksen osalta. Tukemalla rohkein uudistuksin koko yliopistokentän muutosta rakennamme Suomesta koulutuksen ja tieteen menestystarinaa.

Parhaan tutkimuksen ja opetuksen resurssit riittävälle tasolle

  • Yliopistojen perusrahoitus palautetaan kestävälle tasolle toteuttamalla yliopistolain mukainen indeksisidonnaisuus täysimääräisenä.
  • Tutkimus- ja opetusinfrastruktuurien kehittämiseen ja ylläpitoon suunnataan lisäresursseja.
  • Lahjoitusten verovähennysoikeudella vahvistetaan suomalaisten halua tukea yliopistojen yleishyödyllistä toimintaa.

Lisää laatua rakenteellisin ratkaisuin

  • Yliopistot profiloituvat kansallisesti ja kansainvälisesti, kun ne saavat oikeuden tarjota ainoastaan alemman korkeakoulututkinnon tai valituilla aloilla vain maisteri- ja tohtorikoulutusta.
  • Rakenteellisia ratkaisuja varten tarvittava tietopohja syntyy kun korkeakoulut osallistuvat valtakunnallisiin koulutuksen laatuarviointeihin koulutus- ja tutkimusaloittain.

Vauhditetaan kansainvälistymistä koulutusviennillä

  • Koulutusvientiä säätelevä lainsäädäntö yksinkertaistetaan vastaamaan kansainvälisiä koulutusmarkkinoita.
  • Yliopistoille annetaan mahdollisuus halutessaan myydä tutkintokoulutusta ja periä tutkintokoulutuksesta maksu EU- tai ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta kansalaisilta.

Tutustu yliopiston johdon tavoitepaperiin (pdf)

 

Bekanta dig med universitetets målsättningar inför riksdagsvalet 2015 (pdf)

Tavoitteet on valmisteltu rehtorin kansliassa ja niistä on päättänyt yliopiston johtoryhmä.

Lisätietoja: Rehtorin kanslia, asiamies Tanja Remes, tanja.remes@helsinki.fi