Hae tutkinnonsuoritusoikeutta
Suunnitteletko hakevasi integroivien biotieteiden tohtoriohjelmaan? Hienoa! Valitsemme uusia tohtoriopiskelijoita kahdesti vuodessa, joten merkitse hakupäivämäärät muistiin, valmistaudu ajoissa ja lue valintakriteerit ennen hakemuksen jättämistä.
Hakuajat

Ohjelmaan valitaan uusia tohtoriopiskelijoita kaksi kertaa vuodessa: keväällä ja syksyllä.

Seuraava hakuaika alkaa 1.9.2021 klo 9 ja päättyy 15.9.2021 klo 15 Suomen aikaa.

 • Syyskuun hakukierroksen tulokset julkaistaan 26.11.2021 mennessä.
 • Tarjottu opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 10.12.2021.
 • Myönnetty tutkinnonsuoritusoikeus astuu voimaan 1.1.2022.

Kevään 2022 hakuaika on 17.-31.1.2022.

 •  Tammikuun hakukierroksen tulokset julkaistaan 18.3.2022 mennessä.
 •  Tarjottu opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 1.4.2022.
 •  Myönnetty tutkinnonsuoritusoikeus astuu voimaan 1.5.2022.

Tohtorintutkinnon suoritusoikeuden voi saada ainoastaan hakumenettelyn kautta. Ohjelmaan ei voi hakea ennalta määrättyjen hakuaikojen ulkopuolella.

KUKA VOI HAKEA?

Helsingin yliopiston tohtoriohjelmien hakijoita yleisesti koskevien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimusten lisäksi tohtoriohjelma on asettanut seuraavat kelpoisuusvaatimukset:

Aiempi tutkinto

Aiemmin suoritetun tutkinnon tulee liittyä suunniteltuun tutkimusaiheeseen ja haun kohteena olevaan tieteenalaan. Tutkinnon katsotaan liittyvän aiheeseen ja alaan, kun siihen sisältyy riittävästi opintoja oppiaineessa, jonka voidaan katsoa muodostavan sopivan pohjan väitöskirjan suunnitellun aiheen mukaisille jatko-opinnoille.

Integroivien biotieteiden tohtoriohjelmaan hakevan henkilön edellytetään suorittaneen jonkin seuraavista:

 • soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
 • soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • ulkomaisessa oppilaitoksessa suoritettu soveltuva koulutus, joka antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin kyseisessä maassa.

Lisäksi oikeus suorittaa tieteellinen jatkotutkinto voidaan myöntää hakijalle, jolle on myönnetty oikeus suorittaa lisensiaatin tutkinto lääketieteen, hammaslääketieteen tai eläinlääketieteen alalla Helsingin yliopistossa tai muussa suomalaisessa yliopistossa tai EU-/ETA-maassa sijaitsevassa yliopistossa.

Tutkinnonsuoritusoikeus voidaan myöntää myös hakijalle, jolle Valvira on myöntänyt oikeuden toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä, ja hakijalle, jolle Ruokavirasto on myöntänyt oikeuden toimia laillistettuna eläinlääkärinä ja jonka ulkomailla suorittama soveltuva koulutus vastaa kyseisessä maassa ylempää yliopistotutkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Ohjausjärjestelyt

Hakemuksen täytyy täyttää ohjausjärjestelyille asetetut vähimmäisvaatimukset (katso valintakriteerit). Hakemuksessa on oltava tiedot seuraavista asioista:

 • ohjaajat (1–3)
 • vastuuhenkilö

Hakemuksen liitteenä on oltava allekirjoitettu puolto/sitoumus, jossa kuvataan suunnitellut ohjausjärjestelyt. Seurantaryhmän jäsenten ei tarvitse allekirjoittaa puoltolomaketta.

Eettiset luvat

Vahvista hakemuksessasi, että olet hankkinut kaikki tarvittavat eettiset luvat tai hakenut niitä. Näitä ovat eettisen toimikunnan lupa ja/tai kansallisen eläinkoelautakunnan lupa, jos tutkimusjärjestelyt edellyttävät sitä. Lupa-asiakirjoja ei tarvitse liittää hakemukseen. 

 

Ainoastaan muodolliset kelpoisuusvaatimukset täyttävät hakemukset etenevät tohtoriohjelman akateemiseen arviointiin.

Integroivien biotieteiden tohtoriohjelmassa on mahdollista suorittaa seuraavat tutkinnot:

Faculty

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

 • filosofian tohtori

Lääketieteellinen tiedekunta

 • filosofian tohtori
 • lääketieteen tohtori
 • hammaslääketieteen tohtori
 • psykologian tohtori

Farmasian tiedekunta

 • farmasian tohtori
 • filosofian tohtori

Eläinlääketieteellinen tiedekunta

 • eläinlääketieteen tohtori
 • filosofian tohtori

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

 • filosofian tohtori

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori
 • elintarviketieteiden tohtori
 • filosofian tohtori

Tarkista, minkä tutkinnon voit suorittaa valitsemassasi tiedekunnassa aiemman koulutuksesi perusteella. Sekä eläinlääketieteellisellä, maatalous-metsätieteellisellä että lääketieteellisellä tiedekunnalla on tiettyjä tutkintoja koskevat erilliset ohjeet.

Eläinlääketieteellinen tiedekunta voi myöntää oikeuden suorittaa eläinlääketieteen tohtorin tutkinnon seuraavat ehdot täyttäville hakijoille:

 • Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa (aiemmin Eläinlääketieteellinen korkeakoulu) eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneet
 • vastaavan tutkinnon ulkomaisessa yliopistossa suorittaneet
 • hakijat, joille on myönnetty oikeus suorittaa eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto suomalaisessa tai EU-/ETA-maassa sijaitsevassa yliopistossa
 • hakijat, joille Ruokavirasto on myöntänyt oikeuden toimia laillistettuna eläinlääkärinä ja jotka ovat suorittaneet ulkomailla soveltuvan koulutuksen, joka vastaa kyseisessä maassa ylempää yliopistotutkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa
 • hakijat, jotka eläinlääketieteellinen tiedekunta on muutoin todennut kelpoisiksi suorittamaan tohtorin tutkinnon.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta voi myöntää alla mainittujen tutkintojen suoritusoikeuden seuraavat ehdot täyttäville hakijoille:

Elintarviketieteiden tohtori

 • hakijat, jotka ovat suorittaneet elintarviketieteiden maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa tai Itä-Suomen yliopistossa
 • hakijat, joiden aiempi tutkinto tarjoaa vastuuhenkilön arvion mukaan riittävän alakohtaisen pohjan ja sisältää vähintään 100 opintopistettä (ECTS) alakohtaisia opintoja 

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori

 • hakijat, jotka ovat suorittaneet maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa
 • hakijat, joiden aiempi tutkinto tarjoaa vastuuhenkilön arvion mukaan riittävän alakohtaisen pohjan ja sisältää vähintään 100 opintopistettä (ECTS) alakohtaisia opintoja 
TOHTORIOHJELMAN VALINTAKRITEERIT

Ohjausjärjestelyt ja tutkimusympäristön laatu ovat tärkeitä valintakriteereitä. Tohtoriohjelma edellyttää, että hakijalla on ohjaaja/ohjaajia hakemuksen jättöhetkellä. Hakija vastaa ohjaajan löytämisestä ja tutkimus- ja opintosuunnitelman tekemisestä ohjaajan kanssa. Ohjaajan etsimisessä kannattaa hyödyntää Helsingin yliopiston tutkimusportaalia.

 • Sinulla on oltava yhdestä kolmeen ohjaajaa, jotka ovat suorittaneet tohtorintutkinnon.
 • Vähintään yhdellä ohjaajalla on oltava myös dosentin arvo tai vastaavat tieteelliset ansiot.
 • Tohtoriohjelma suosittelee, että vähintään yksi ohjaaja tai seurantaryhmän jäsen on Helsingin yliopistosta.
 • Lisätietoja mahdollisista ohjaajista on sivulla Yhteystiedot ja ohjaus (englanniksi).

Vastuuhenkilösi on työskenneltävä tiedekunnassa, johon haet. Vastuuhenkilö tuntee tohtorikoulutusta ja tohtorintutkintoja koskevat Helsingin yliopiston ohjeet. Ensimmäinen ohjaaja voi toimia myös vastuuhenkilönä, jos hän täyttää edellä mainitut kriteerit.

Anna vaaditut tiedot vastuuhenkilöstäsi hakulomakkeella ja puoltolausunnossa, vaikka pääohjaajasi nimettäisiin vastuuhenkilöksi. 

Vastuuhenkilö

 • varmistaa ohjausjärjestelyiden jatkuvuuden
 • auttaa sinua tutustumaan tohtorikoulutusta ja väitöskirjan tarkistusta koskeviin sääntöihin
 • tekee tiedekunnalle virallisen ehdotuksen esitarkistajista ja vastaväittäjästä
 • hyväksyy tohtoritutkintoosi sisältyvät opinnot. 

 

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan vastuuhenkilöt

Farmasian tiedekunnassa vastuuhenkilöinä voivat toimia professorit ja apulaisprofessorit (vakinaistamispolun toinen vaihe).

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa vastuuhenkilöinä voivat toimia professorit ja apulaisprofessorit (vakinaistamispolun toinen vaihe).

Lääketieteellisessä tiedekunnassa vastuuhenkilöinä voivat toimia professorit, apulaisprofessorit (vakinaistamispolun toinen vaihe) sekä dosentit.

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vastuuhenkilöinä voivat toimia professorit ja apulaisprofessorit (vakinaistamispolun toinen vaihe).

Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vastuuhenkilöinä voivat toimia professorit ja apulaisprofessorit (vakinaistamispolun toinen vaihe) sekä oppiaineen vastuuhenkilöt.

Integroivien biotieteiden tohtoriohjelmaan hakevilla ei tarvitse olla seurantaryhmää hakuvaiheessa, mutta ryhmä on muodostettava ja sen ensimmäinen kokous on järjestettävä ensimmäisen lukukauden aikana valintapäätöksen jälkeen.

 • Seurantaryhmä koostuu vähintään kahdesta asiantuntijasta, jotka pystyvät arvioimaan väitöskirjan edistymistä.
 • Vähintään yhdellä heistä on oltava dosentin arvo tai vastaavat tieteelliset ansiot.

Seurantaryhmän jäsenet eivät saa olla väitöskirjan ohjaajien läheisiä yhteistyökumppaneita (esim. yhteiset tutkimushankkeet tai apurahat kolmen viime vuoden aikana), sukulaisia, perheenjäseniä tai esihenkilöitä/alaisia.

Seurantaryhmää kootessa on myös otettava huomioon, että ryhmän jäseniä ei voi myöhemmin nimetä kyseisen väitöskirjan esitarkastajiksi tai vastaväittäjiksi. Lisätietoja seurantaryhmän tehtävistä on Opiskelijan ohjeissa.

Tutkimussuunnitelmasi arvioidaan seuraavilla kriteereillä:

 • aiheeseen liittyvien alojen riittävän tietämyksen osoittaminen ja hakijan mahdollisuudet kehittyä itsenäiseksi tutkijaksi
 • tutkimussuunnitelman tieteellinen merkitys ja kunnianhimoisuus, asiaankuuluvan metodologian käyttö
 • tutkimussuunnitelman temaattinen sopivuus tohtoriohjelman profiiliin
 • väitöskirjaprojektin rahoitussuunnitelma ja toteutettavuus suunnitellussa ajassa (nettoaika: neljä vuotta).
  • Integroivien biotieteiden tohtoriohjelmassa ensimmäisen vuoden rahoitus tulee olla vahvistettu hakuvaiheessa. Jos aiot rahoittaa opintosi itse, mainitse se hakemuksessa.

Motivaatiosi ja aiempi osaaminen (esim. ansioluettelo tai vastaava) ovat tärkeitä arviointikriteereitä.

Hakemukseesi tulee sisältyä opintosuunnitelma. Tutustu tohtoriohjelman tutkintovaatimuksiin Opiskelijan ohjeissa. Huom! Valitse tohtoriohjelma sivuston koulutusohjelmavalikosta:

 • Integroivien biotieteiden tohtoriohjelma (ILS)
Kuinka haen?

Oletko jo tutustunut valintakriteereihin? Hienoa! Lue seuraavaksi Helsingin yliopiston tohtoriohjelmien hakijoita yleisesti koskevat ohjeet, joissa kerrotaan, miten laadit ja jätät hakemuksen ja vaadittavat liitteet. Onnea matkaan!

Valintapäätökset

Tohtoriohjelman valintapäätökset perustuvat Helsingin yliopiston tohtorikoulutuksen yleisiin valintakriteereihin sekä ohjelmakohtaisiin täydentäviin kriteereihin, joista kerrotaan tällä sivulla.

Lopullisen valintapäätöksen tekee hakijan tavoitetutkinnon myöntävä tiedekunta tohtoriohjelman johtoryhmän ehdotuksen perusteella.

Lisätietoja valintapäätösten aikataulusta on Helsingin yliopiston tohtoriohjelmien hakijoita yleisesti koskevissa ohjeissa.