Tavoitetutkinnot ja tutkintovaatimukset

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan jatkotutkintoja ovat eläinlääketieteen tohtori (ELT) ja filosofian tohtori (FT).

Myöntäessään tutkinnonsuoritusoikeuden tiedekunta päättää aiemman opintotaustan ja väitöskirjan aihepiirin perusteella, mihin tutkintoon opinnot johtavat.

Eläinlääketieteen tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on:

  • suorittanut eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa (tai eläinlääketieteellisessä korkeakoulussa)
  • suorittanut soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin,
  • hyväksytty suorittamaan eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoa Suomessa tai muussa EU/ETA valtiossa

tai

  • jolla Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta on todennut muutoin olevan riittävät eläinlääketieteen tiedot ja valmiudet eläinlääketieteen tohtorin tutkinnon suorittamista varten.

Filosofian tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on joko:

  • suorittanut suomalaisessa korkeakoulussa soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon,
  • suorittanut soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

tai

  • jolla eläinlääketieteellinen tiedekunta on todennut muuten olevan edellä mainittua tutkintoa vastaavat tiedot ja valmiudet.

Tieteellistä jatkotutkintoa suorittamaan voidaan myös hyväksyä henkilö, joka on hyväksytty suorittamaan lääketieteen lisensiaatin, hammaslääketieteen lisensiaatin tai eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoa Suomessa tai muussa EU/ETA valtiossa.

Lisäksi tieteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan hyväksyä Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö tai Ruokaviraston laillistama eläinlääkäri, joka on suorittanut kotimaassaan ylempään korkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon rinnastettavissa olevan soveltuvan ulkomaisen koulutuksen.

 

Tutkintovaatimukset ovat tohtoriohjelmakohtaiset ja ne sisältävät 40 opintopisteen laajuiset teoreettiset opinnot, väitöskirjan, sekä väitöskirjan julkisen puolustamisen. Ohjelmakohtaiset tutkintovaatimukset löytyvät opiskelijan ohjeista, valitsemalla kyseisen tohtoriohjelman sivusto koulutusohjelmavalikosta.

Tohtoriohjelmat järjestävät tieteenalalle sopivia teoria- ja metodiopintoja. Suoritustavat ovat monipuolisia ja jatkotutkinnon teoriaopintoihin voi sisällyttää esimerkiksi seminaareja, työpajoja tai konferenssiesitelmiä.

Opetustiedot löytyvät Opintoni -sivulta. Opetustietoja voi selata kirjautumatta Opintotarjonta -sivulta.