Näin haet tohtoriohjelmiin

Tällä sivulla käydään läpi koko hakuprosessi lyhyesti askel askeleelta. Hakuprosessi on jaettu kahteen osaan: Hakuun valmistautumiseen ja hakemiseen.

Tutustu ensin hakemisen eri vaiheisiin tällä sivulla. Jatka sitten tarkempiin hakuohjeisiin ja valitsemasi tohtoriohjelman omiin ohjeisiin.
Hakuajat
  • 3.-16.4.2024 (vain osa tohtoriohjelmista)
  • 15.-25.7.2024 (vain Helsingin yliopistosta valmistuneet, vain osa ohjelmista)

 

  • 4.-17.9.2024 (kaikki tohtoriohjelmat)
  • 6.-19.11.2024 (vain osa tohtoriohjelmista)
  • 8.-21.1.2025 (vain osa tohtoriohjelmista)
  • 2.-15.4.2025 (vain osa tohtoriohjelmista)
  • 21.-31.7.2025 (vain Helsingin yliopistosta valmistuneet, vain osa ohjelmista)

Jokainen hakuaika alkaa klo 8.00 ja päättyy klo 15.00.

Hakuun valmistautuminen

Sinulla tulee olla joko suomalainen ylempi korkeakoulututkinto tai ulkomainen tutkinto, joka antaa suoritusmaassaan kelpoisuuden tohtorikoulutukseen.

Helsingin yliopisto tarkastaa kelpoisuutesi tohtoriopintoihin toimittamistasi asiakirjoista.

Sinun tulee todistaa akateeminen kielitaitosi joko suomen, ruotsin tai englannin kielessä. Tutustu kielitaitovaatimuksiin hyvissä ajoin ennen hakua, jotta ehdit tarvittaessa suorittaa kielitaitotestin. 

Voit todistaa kielitaitosi missä tahansa näistä kolmesta kielestä riippumatta siitä, millä kielellä kirjoitat väitöskirjasi. Se kieli, jonka taidon todistat, merkitään tutkinnonsuorituskieleksesi.

Tutustu ohjelmien verkkosivuilla niiden kuvaukseen, opetusohjelmaan ja toimintaan. Kun olet löytänyt sinua kiinnostavan ja tutkimusaiheeseesi sekä taustaasi sopivan tohtoriohjelman, tutustu ohjelmassa toimivien ohjaajien tutkimusprofiileihin.

Jos sinulla on jo ohjaaja voit myös keskustella hänen kanssaan ohjelmavaihtoehdoista.

Aloita ohjaajan etsintä hyvissä ajoin, eli jo kuukausia ennen hakukierroksen alkua. Monet tohtoriohjelmat edellyttävät, että sinulla on ohjaaja tai kaksi jo siinä vaiheessa, kun jätät hakemuksen.

Tarkista ohjelmasi mahdolliset vaatimukset ohjaajalle. Huomaa myös, että osa ohjelmista vaatii, että sinulla on jo hakuvaiheessa akateeminen vastuuhenkilö ja seurantaryhmä.

Hyvä lähtökohta mahdollisen ohjaajan löytämiselle Helsingin yliopistosta on yliopiston tutkimusportaali. Portaalin ”tutkimusyksiköt”-osiosta löydät tiedekuntakohtaiset listat vastuullisista tutkijoista.

Monilla tutkimusryhmillä on oma verkkosivustonsa, jolta löytyy tietoa tutkimusryhmästä.

Moni tohtoriohjelma on monitieteinen tai tieteidenvälinen, ja ohjelmissa voi suorittaa usean eri tiedekunnan myöntämiä tutkintoja.  Kun haet, sinun tulee merkitä hakulomakkeelle tavoitetutkintosi.

Jos et toimita asiakirjoja ohjeiden mukaan ja määräaikaan mennessä, hakemuksesi ei etene arviointiin ja se hylätään.

Sinun on toimitettava virallisesti oikeaksi todistetut kopiot ylemmän korkeakoulututkintosi tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.

Tarkista, koskeeko sinun asiakirjojasi jokin maakohtainen erityisvaatimus. Erityisvaatimus menee yleisten vaatimusten edelle.

Tarkista myös, vaatiiko ohjelmasi jonkin ohjelmakohtaisen liitteen. Liite voi olla esimerkiksi ohjaajien puoltolomake.

Tohtorintutkinnon suoritusoikeus Helsingin yliopistossa ei sisällä rahoitusta. 

Sinulta pyydetään rahoitussuunnitelmaa osana hakemustasi.

Hakeminen

Tutkimussuunnitelma on hakemuksen tärkein osa. Aloita sen valmistelu ajoissa, ja jos mahdollista, keskustele siitä etukäteen suunnitellun ohjaajan / ohjaajien kanssa. 

Tutkimussuunnitelma kirjoitetaan hakulomakkeella oleviin vastauskenttiin, joilla on rajattu merkkimäärä.

Opintosuunnitelma on alustava suunnitelma opinnoista, jotka suoritat osana tutkintoasi. Opintosuunnitelma tulee laatia niin, että se mahdollistaa opintojen suorittamisen neljässä vuodessa, jos opiskelu on täysipäiväistä. Lisätietoa eri tohtoriohjelmien tutkintovaatimuksista löydät opiskelijan ohjeista.

Toimita tarvittavat todistukset aiemmista opinnoista sekä kielitaidostaAsiakirjojen tulee olla hakijapalveluissa hakuajan päättyessä.

Muista toimittaa myös mahdolliset ohjelmakohtaiset liitteet. 

Hae opinto-oikeutta hakuajan kuluessa sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen voi kirjoittaa joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Tarkista tohtoriohjelmakohtaiset vaatimukset – jotkin tohtoriohjelmat vaativat tutkimussuunnitelman englanniksi.

Varaa hakulomakkeen täyttämiseen paljon aikaa. Hakemusta ei voi tallentaa luonnoksena, mutta sitä voi muokata hakuaikana. Jotta voit tallentaa hakemuksen, jokaisessa pakollisessa vastauskentässä on oltava vähintään yksi merkki.

Kun olet jättänyt hakemuksen Opintopolussa, saat kuittauksen sähköpostiisi. Hakemusten käsittely ja päätösten tekeminen kestää muutaman kuukauden. 

Jos hakemuksesi ja liitteesi ovat kunnossa, emme ole sinuun yhteydessä ennen valintapäätöksestä tiedottamista.

Lisätietoa ja tärkeät linkit

Jos olet lukenut kaikki ohjeet, ja sinulla on vielä kysyttävää jatko-opintoihin hakemisesta, ole yhteydessä hakuneuvontaan: phd-admissions@helsinki.fi

Jos haluat tietää lisää eri tohtoriohjelmista, tutkimussuunnitelmasta tai ohjaajista, ole yhteydessä suoraan ohjelmiin. Yhteystiedot löydät tohtoriohjelmien omilta verkkosivuilta.