Väitöskirjatutkijan vastuuhenkilö

Kaikille väitöskirjatutkijoille nimetään ohjaajan tai ohjaajien lisäksi vastuuhenkilö, joka on tutkinnon myöntävässä tiedekunnassa työsuhteessa toimiva professori tai dosentti ja joka tuntee hyvin Helsingin yliopiston tohtorikoulutusta koskevat säännöt ja käytännöt.

Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa väitöskirjatutkijan vastuuhenkilönä voivat toimia kaikki tiedekunnan professorit sekä apulaisprofessorit, jotka ovat vakinaistamispolun tasolla 2 (Associate professor). 

Vastuuhenkilön tehtävä ei sisällä varsinaista ohjausvelvollisuutta, mutta vastuuhenkilöksi voidaan nimetä myös pääohjaaja, mikäli hän täyttää mainitut kriteerit. Vastuuhenkilö nimetään samassa yhteydessä kuin ohjaajat.

Vastuuhenkilön tehtäviä:

  • allekirjoittaa hakuvaiheessa tutkinnonsuoritusoikeushakemuksen
  • esitarkastusvaiheessa ehdottaa esitarkastajia, vastaväittäjää, kustosta ja tarvittaessa arvosanalautakunnan tiedekunnan edustajaa
  • tarkastaa väitöskirjasta tehdyn plagiaatintunnistusraportin (Urkund)
  • hyväksyy tohtorin tutkintoon kuuluvat opintokokonaisuudet, ellei tohtoriohjelman opetussuunnitelmassa ole nimetty tähän muuta vastuuhenkilöä (tohtoriohjelman suunnittelija)

Opetustyön ohjeissa kerrotaan tarkemmin vastuuhenkilön roolista.

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan vastuuhenkilöt:

Helmikuun ensimmäisestä päivästä 2024 alkaen bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa väitöskirjatutkijan vastuuhenkilönä voivat toimia kaikki tiedekunnan professorit sekä apulaisprofessorit, jotka ovat vakinaistamispolun tasolla 2 (Associate professor).