Tavoitetutkinnot ja tutkintovaatimukset

Tohtorin tutkinto on maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa ensisijaisesti suoritettava jatkotutkinto. Tiedekunnassa voi suorittaa myös lisensiaatin tutkinnon. Tutkinnonsuoritusoikeutta voi hakea vain tohtorintutkintoon.

Tiedekunnassa myönnettävät jatkotutkintonimikkeet: maatalous- ja metsätieteiden tohtori (MMT), maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti (MML), elintarviketieteiden tohtori (ETT), elintarviketieteiden lisensiaatti (ETL) sekä filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL).

Myöntäessään tutkinnonsuoritusoikeuden tiedekunta päättää aiemman opintotaustan ja väitöskirjan aihepiirin perusteella, mihin tutkintoon opinnot johtavat.

  • Maatalous- ja metsätieteiden maisterin (MMM) tutkinnon suorittaneelle voidaan myöntää MMT-tutkinnon suoritusoikeus.
  • Elintarviketieteiden maisterin (ETM) tutkinnon suorittaneelle voidaan myöntää ETT-tutkinnon suoritusoikeus.
  • Hakija voi myös saada MMT- tai ETT-tutkinnon suoritusoikeuden, mikäli vastuuhenkilö arvioi hakijan taustatutkinnon/taustatutkintojen soveltuvan haettuun tohtorin tutkintoon. Tämä edellyttää vähintään 100 op alan opintoja.
  • Muussa tapauksessa hakijalle voidaan myöntää FT-tutkinnon suoritusoikeus.

Tutkintovaatimukset ovat tohtoriohjelmakohtaiset ja ne sisältävät 40 opintopisteen laajuiset teoreettiset opinnot, väitöskirjan, sekä väitöskirjan julkisen puolustamisen. Ohjelmakohtaiset tutkintovaatimukset löytyvät opiskelijan ohjeista valitsemalla kyseisen tohtoriohjelman sivusto koulutusohjelmavalikosta.

Tohtoriohjelmat järjestävät tieteenalalle sopivia teoria- ja metodiopintoja. Suoritustavat ovat monipuolisia ja jatkotutkinnon teoriaopintoihin voi sisällyttää esimerkiksi seminaareja, työpajoja tai konferenssiesitelmiä.

Opetustiedot löytyvät Opintoni -sivulta. Opetustietoja voi selata kirjautumatta opintotarjonta -sivulta.