Ehdollisesti hyväksytyt

Jos tuloskirjeessäsi tai Oma Opintopolku -palvelussa lukee, että olet ehdollisesti hyväksytty, nämä ohjeet koskevat sinua. Hyväksyntäsi on ehdollinen, koska tarvitsemme sinulta vielä joitain virallisesti oikeaksi todistettuja asiakirjoja tai tiedon valmistumisestasi.
Hakukohtaiset ohjeet asiakirjojen toimittamiseen

Katso oman hakusi kohdalta, kuinka voit täyttää sinulle asetetun ehdon, ja mikä on ehdon täyttämisen määräaika.

Kun toimitat sinulta pyydettyjä asiakirjoja, kerro mihin hakukohteeseen sinut on hyväksytty. Toimitettuja asiakirjoja ei palauteta, joten älä toimita alkuperäisiä asiakirjoja. Jos et pysty toimittamaan virallisesti oikeaksi todistettuja jäljennöksiä alkuperäisistä asiakirjoista, voit varata ajan näyttöpalveluun.

Asiakirjat käsitellään yleensä muutaman päivän kuluessa niiden saapumisesta. Kun toimittamasi asiakirjat on käsitelty, saat hakijapalveluilta viestin.

Yhteishaku: kandiohjelmat

Oletko suorittanut International Baccalaureate (IB) tai European Baccalaureate (EB) -tutkinnon hakukeväänä ja tullut ehdollisesti hyväksytyksi Helsingin yliopistoon?

Sinun tulee todistaa kelpoisuutesi toimittamalla Helsingin yliopiston hakijapalveluille virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös lopullisista arvosanoistasi. Lisäksi sinua on voitu pyytää toimittamaan virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös erillisestä kielitaidon osoittavasta todistuksesta.

Jos sinut on hyväksytty viimeistään 4.7.2024, sinun täytyy toimittaa asiakirjasi viimeistään 11.7.2024 ennen klo 15.00. Jos sinut on hyväksytty varasijalta 4.7.2024 jälkeen, paikan vastaanoton ja asiakirjojen toimittamisen takaraja ilmoitetaan sinulle erikseen.

Jos et toimita pyydettyjä todistuksia määräaikaan mennessä tai lopulliset arvosanasi eivät riitä hyväksymiseen, menetät tarjotun opiskelupaikan.

IB-tutkinto

Toimita hakijapalveluille lopulliset arvosanasi (Diploma Programme (DP) Results). Paperissa täytyy olla koulun virallinen leima ja IB-koordinaattorin allekirjoitus. Vaihtoehtoisesti voit pyytää International Baccalaureate -organisaatiota toimittamaan arvosanasi sähköisesti (sivu englanniksi) suoraan Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Huomaathan kuitenkin, että IB-organisaation palvelussa saattaa olla ruuhkaa, jolloin toimitusajat saattavat venyä pitkäksi.

EB-tutkinto

Toimita hakijapalveluille virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös lopullisesta tutkintotodistuksesta, jossa näkyvät lopulliset arvosanat.

Oletko valmistunut hakuajan jälkeen ja tullut ehdollisesti hyväksytyksi Helsingin yliopistoon?

Sinun tulee todistaa kelpoisuutesi toimittamalla Helsingin yliopiston hakijapalveluille virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös lopullisesta tutkintotodistuksestasi ja/tai sinua on voitu pyytää toimittamaan virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös erillisestä kielitaidon osoittavasta todistuksesta.

Jos sinut on hyväksytty viimeistään 4.7.2024, sinun täytyy toimittaa asiakirjasi viimeistään 11.7.2024 ennen klo 15.00. Jos sinut on hyväksytty varasijalta 4.7.2024 jälkeen, paikan vastaanoton ja asiakirjojen toimittamisen takaraja ilmoitetaan sinulle erikseen.

Jos et toimita pyydettyjä todistuksia määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto

Sinun tulee valmistua ja tutkintosi tulee näkyä valmiina suoritusrekisterissä 14.6.2024 mennessä, jotta sinut voidaan huomioida kevään 2024 opiskelijavalinnassa. Huomaa, että ammatillisilla oppilaitoksilla on kaksi viikkoa aikaa viedä tieto tutkinnon suorittamisesta rekisteriin. Yliopisto ei vastaa oppilaitoksista johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. Jos oppilaitos ei ehdi toimittaa valmistumistietoasi suoritusrekisteriin ajoissa, voit toimittaa virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen tutkintotodistuksestasi Helsingin yliopiston hakijapalveluihin viimeistään 14.6.2024 ennen klo 15.00. Tarvittaessa voit myös ottaa yhteyttä hakijapalveluihin ja sopia ajan ennen määräaikaa, jolloin tulet näyttämään alkuperäistä tutkintotodistustasi.

Deutsches Internationales Abitur -tutkinto

Toimita hakijapalveluille virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta (Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife) sekä suomenkielisestä vastaavuustodistuksesta, jos tutkinto on suoritettu Suomessa. Suomenkielinen vastaavuustodistus ei kuitenkaan yksin riitä.

Muut tutkinnot – esim. ulkomaiset tutkinnot

Toimita hakijapalveluille virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös lopullisesta tutkintotodistuksestasi.

Oletko valmistunut korkeakoulukelpoisuuden tuottavasta (toisen asteen) tutkinnosta jo aiemmin, ja tullut ehdollisesti hyväksytyksi Helsingin yliopistoon?

Sinun tulee todistaa kelpoisuutesi toimittamalla Helsingin yliopiston hakijapalveluille virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksestasi ja/tai sinua on voitu pyytää toimittamaan virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös erillisestä kielitaidon osoittavasta todistuksesta.

Jos sinut on hyväksytty viimeistään 4.7.2024, sinun täytyy toimittaa asiakirjasi viimeistään 11.7.2024 ennen klo 15.00. Jos sinut on hyväksytty varasijalta 4.7.2024 jälkeen, paikan vastaanoton ja asiakirjojen toimittamisen takaraja ilmoitetaan sinulle erikseen.

Jos et toimita pyydettyjä todistuksia määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

Yhteishaku: maisteriohjelmat

Tämä ohje koskee niitä hyväksyttyjä hakijoita, joilla hyväksymisen ehtona on "Ehdollinen: lopullinen tutkintotodistus toimitettava määräaikaan mennessä."

Sinulta edellytetään kelpoisuutesi todentamista, koska hakukelpoisuutesi perusteena ollut korkeakoulututkinto valmistuu hakuajan päättymisen jälkeen. Hyväksymisesi on ehdollinen, kunnes olet todentanut kelpoisuutesi.

Ha­ku­kel­poi­suu­den pe­rus­tee­na on ol­lut suo­ma­lai­nen kor­kea­kou­lu­tut­kin­to

Korkeakoulututkinnon tulee olla suoritettuna 2.9.2024 mennessä. Hakijapalvelut tarkistaa tiedot suorittamistasi opinnoista sähköisestä suoritusrekisteristä syyskuun alussa. Mikäli haluat edistää prosessisi edistymistä tätä ennen, voit ilmoittaa valmistumisestasi elomakkeella.

Mikäli tutkinnon suorittamisesi ei jostain syystä ole todennettavissa suoritusrekisteristä, Helsingin yliopiston hakijapalvelut ottaa sinuun yhteyttä hakuvaiheessa antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Jos et suorita korkeakoulututkintoa ja osoita sen valmistumista annettuun määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

Ha­ku­kel­poi­suu­den pe­rus­tee­na on ol­lut ul­ko­mai­nen kor­kea­kou­lu­tut­kin­to

Sinun tulee valmistua ja toimittaa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksestasi joko paperisena postitse tai sähköisesti varmennettuna Helsingin yliopiston hakijapalveluihin 2.9.2024 klo 15.00 mennessä. Huomaa, että tietyissä maissa suoritettujen tutkintojen osalta on noudatettava maakohtaisia erityisvaatimuksia toimitettaessa asiakirjoja.

Jos tutkintotodistustasi ei ole myönnetty suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, sinun tulee toimittaa alkuperäisen tutkintotodistuksen virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen lisäksi myös sen virallisen käännöksen.

Voit myös varata ajan näyttöpalveluun, missä voit näyttää alkuperäisen tutkintotodistuksesi henkilökohtaisesti hakijapalveluille.

Jos et suorita korkeakoulututkintoa ja osoita sen valmistumista annettuun määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

Mikäli lopullisen tutkintotodistuksen saamisessa on teknisen tai hallinnollisen syyn takia viivettä, voit toimittaa myös väliaikaisen tutkintotodistuksen tai muun asiakirjan, esimerkiksi viimeisen opintosuoritusotteen tai Helsingin yliopistolle osoitetun virallisen kirjeen, jos niistä käy ilmi tutkintotodistukselta vaaditut tiedot.

Tutkintotodistuksessa tai sen korvaavassa asiakirjassa on oltava tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen virallinen leima, oppilaitoksen edustajan nimikirjoitus, nimen selvennys ja virkanimike, sekä seuraavat tiedot:

 • tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen nimi
 • tutkinnon myöntämispäivämäärä
 • valmistuneen opiskelijan nimi
 • myönnetty tutkintonimike

Tämä ohje koskee niitä hyväksyttyjä hakijoita, joilla hyväksymisen ehtona on jonkin seuraavaksi mainitun asiakirjan virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen toimittaminen määräaikaan mennessä:

 • tutkintotodistus
 • opintosuoritusote
 • kielitaidon osoittava asiakirja
 • kokonaisuustodistus suoritetuista psykologian, kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perus- ja aineopinnoista

Sinulta edellytetään kelpoisuutesi todentamista, koska et toimittanut hakuvaiheessa asiakirjan virallisesti oikeaksi todistettua jäljennöstä. Hyväksymisesi on ehdollinen, kunnes olet todentanut kelpoisuutesi.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös pyydetystä asiakirjasta joko paperisena postitse tai sähköisesti varmennettuna Helsingin yliopiston hakijapalveluihin 2.9.2024 klo 15.00 mennessä. Huomaa, että tietyissä maissa suoritettujen tutkintojen osalta on noudatettava maakohtaisia erityisvaatimuksia toimitettaessa asiakirjoja.

Jos asiakirjaa ei ole myönnetty suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, sinun tulee toimittaa alkuperäisen asiakirjan virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen lisäksi myös sen virallisen käännöksen.

Voit myös varata ajan näyttöpalveluun, missä voit näyttää alkuperäisen asiakirjan henkilökohtaisesti hakijapalveluille.

Jos et toimita pyydettyjä asiakirjoja määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

Kansainväliset maisteriohjelmat

Katso lisätietoa kansainvälisiin maisteriohjelmiin ehdollisesti hyväksytyille sivulta Ohjeita kansainvälisten maisteriohjelmien haussa hyväksytyille ja hylätyille.

Avoimen väylä

Tämä ohje koskee avoimen väylän kautta hyväksyttyjä hakijoita bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan sekä matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan.

Hyväksymisesi on ehdollinen, koska et ollut suorittanut kaikkia hakuperusteena olevia opintoja hakuajan päättymiseen mennessä. Ehto täyttyy, kun olet suorittanut hakukelpoisuutena olevat opinnot.

Jos hait biologian, molekyylibiotieteiden tai ympäristötieteiden kandiohjelmaan, opintojen pitää olla todennettavasti suoritettu 31.5. mennessä. Hakijapalvelut tarkistaa tiedot suorittamistasi opinnoista sähköisestä suoritus- tai opintorekisteristä 31.5.

Jos hait fysikaalisten tieteiden, geotieteiden, kemian, matemaattisten tieteiden, tietojenkäsittelytieteiden tai matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmaan, opintojen pitää olla suoritettuna 30.6. mennessä.

Jos hait maantieteiden kandiohjelmaan, opintojen pitää olla suoritettuna 15.6. mennessä.
 
Hakijapalvelut tarkistaa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan hakukohteisiin hakeneiden tiedot suoritetuista opinnoista sähköisestä suoritus- tai opintorekisteristä 14.8. Mikäli haluat edistää prosessisi edistymistä tätä ennen, voit ilmoittaa opintojen valmistumisesta elomakkeella. Mikäli opintojen suorittaminen ei jostain syystä ole todennettavissa opintorekisteristä, Helsingin yliopiston hakijapalvelut ottaa sinuun yhteyttä hakuvaiheessa antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Jos et suorita hakuperusteena olevia opintoja määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

Tämä ohje koskee avoimen väylän kautta hyväksyttyjä hakijoita, joilla hyväksymisen ehtona on jonkin seuraavaksi mainitun asiakirjan virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen toimittaminen määräaikaan mennessä:

 • opintosuoritusote
 • kielitaidon osoittava asiakirja
 • kokonaisuustodistus suoritetuista opintokokonaisuuksista. Tätä todistusta tarvitaan, koska oppilaitoksesi myöntää opiskelijalle erillisen todistuksen opintokokonaisuuden suorittamisesta sen sijaan, että merkitsisi tiedon opintosuoritusotteelle.

Sinulta edellytetään kelpoisuutesi todentamista, koska et toimittanut hakuvaiheessa asiakirjan virallisesti oikeaksi todistettua jäljennöstä. Hyväksymisesi on ehdollinen, kunnes olet todentanut kelpoisuutesi.

Toimita Helsingin yliopiston hakijapalveluihin virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös siitä asiakirjasta, jota Oma Opintopolku -palvelussa sinulta edellytetään.

Jos sinut on hyväksytty viimeistään 4.7.2024, sinun täytyy toimittaa asiakirjasi viimeistään 11.7.2024 ennen klo 15.00. Jos sinut on hyväksytty varasijalta 4.7.2024 jälkeen, paikan vastaanoton ja asiakirjojen toimittamisen takaraja ilmoitetaan sinulle erikseen.

Jos et toimita pyydettyjä asiakirjoja määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

Siirtohaku

Tämä ohje koskee siirtohaun kautta hyväksyttyjä hakijoita, joilla hyväksymisen ehtona on: "Ehdollinen: siirron perusteena oleva korkeakoulututkinto ei saa valmistua ennen suoritusoikeuden siirtoa".

Siirtohaussa hyväksyttyjen hakijoiden valinta on ehdollinen. Alemman korkeakoulututkintosi suorittamisen pitää olla kesken vielä siinä vaiheessa, kun tutkinnonsuoritusoikeutesi Helsingin yliopistossa/toisessa Helsingin yliopiston koulutusohjelmassa tulee voimaan 1.8.

Hakijapalvelut tarkistaa sähköisestä suoritusrekisteristä 1.8., että siirron perusteena oleva alempi korkeakoulututkintosi ei ole valmistunut. Hyväksymisesi on ehdollinen, kunnes hakijapalvelut on tarkistanut tietosi.

Jos siirron perusteena ollut alempi korkeakoulututkintosi valmistuu ennen 1.8., menetät sinulle tarjotun opiskelupaikan.

Tämä ohje koskee siirtohaun kautta hyväksyttyjä hakijoita, joilla hyväksymisen ehtona on jonkin seuraavaksi mainitun asiakirjan virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen toimittaminen määräaikaan mennessä:

 • opintosuoritusote
 • kielitaidon osoittava asiakirja
 • kokonaisuustodistus suoritetuista opintokokonaisuuksista. Tätä todistusta tarvitaan, koska oppilaitoksesi myöntää opiskelijalle erillisen todistuksen opintokokonaisuuden suorittamisesta sen sijaan, että merkitsisi tiedon opintosuoritusotteelle

Sinulta edellytetään kelpoisuutesi todentamista, koska et lähettänyt hakuvaiheessa asiakirjan virallisesti oikeaksi todistettua jäljennöstä. Hyväksymisesi on ehdollinen, kunnes olet todentanut kelpoisuutesi.

Toimita Helsingin yliopiston hakijapalveluihin virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös siitä asiakirjasta, jota hyväksymiskirjeessä ja Oma Opintopolku -palvelussa sinulta edellytetään.

Jos sinut on hyväksytty viimeistään 4.7.2024, sinun täytyy toimittaa asiakirjasi viimeistään 11.7.2024 ennen klo 15.00. Jos sinut on hyväksytty varasijalta 4.7.2024 jälkeen, paikan vastaanoton ja asiakirjojen toimittamisen takaraja ilmoitetaan sinulle erikseen.

Jos et toimita pyydettyjä asiakirjoja määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

Näyttöpalvelu ehdollisesti hyväksytyille

Näyttöpalvelu on tarkoitettu sellaisille henkilöille, jotka ovat tulleet ehdollisesti hyväksytyiksi Helsingin yliopistoon, eikä heillä ole mahdollisuutta toimittaa virallisesti oikeaksi todistettuja kopioita kelpoisuuttaan todistavista asiakirjoistaan postitse tai suoraan hakijapalveluiden postilaatikkoon.

Näyttöpalvelussa esitetään alkuperäiset asiakirjat.

Näyttöpalvelu toimii Metsätalossa osoitteessa Unioninkatu 40.

Näyttöpalvelu on auki rajoitetusti huhti-kesäkuussa ja laajemmin heinä-elokuussa. Tarkat aukioloajat näet ajanvarauskalenterista.

Pääset ajanvaraukseen tästä.

Saat ajan varattuasi ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen varausvahvistuksen, jossa kerrataan ilmoittamasi tiedot. Samassa viestissä on myös linkki, jolla voit perua varauksen. Peruthan varauksen, jos et pääsekään paikalle.

Huom! Varaa aika, joka on ennen oman määräaikasi umpeutumista.

Pääset perille Metsätalon pääovista ja seuraamalla aulassa olevia opasteita oikealle ovelle. Sinut tullaan noutamaan ovelta varatun ajan alkaessa. Olethan ajoissa paikalla. Jos saavut paikalle myöhässä, voit menettää varaamasi ajan ja joudut varaamaan uuden ajan.

Ethän tule kipeänä näyttöpalveluun.

Jos et itse pääse paikalle, voit valtuuttaa toisen henkilön näyttämään asiakirjojasu puolestasi. Ilmoitathan valtuutuksesta kirjallisesti ajanvarauksen yhteydessä tai sähköpostitse hakijapalveluille ennen varaamaasi aikaa.

Näyttöpalvelussa esitetään alkuperäisiä asiakirjoja. Sinulla tulee olla mukanasi kaikki kelpoisuuttasi todistavat asiakirjat, joita sinulta on edellytetty ja niiden tulee olla aitoja. Tarkistathan, että sinulla on mukanasi kaikki asiakirjoihisi virallisesti kuuluvat sivut.

Mukanasi tulee olla myös kuvallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisin myöntämä henkilökortti). Varauduthan siihen, että sitä kysytään sinulta useamman kerran.

Näyttöpalvelussa ei tarkisteta virallisesti oikeaksi todistettuja kopioita, vaan sellaiset tulee postittaa hakijapalveluille tai toimittaa itse suoraan hakijapalveluiden postilaatikkoon.

Hakijapalveluiden työntekijä kutsuu ajan varanneet nimeltä yksi kerrallaan ja ottaa vastaan kelpoisuuden osoittavat asiakirjat. Asiakirjet tarkastetaan hakijapalveluiden tiloissa ja niistä otetaan tarkastuksen yhteydessä valokopiot. Tarkastuksen jälkeen saat alkuperäiset asiakirjasi takaisin. Lähetämme sinulle kelpoisuuden todistamisen tuloksen erillisellä sähköpostilla näyttöpalveluajan päätyttyä.