Ehdollisesti hyväksytyt

Jos tuloskirjeessäsi tai Oma Opintopolku -palvelussa lukee, että olet ehdollisesti hyväksytty, nämä ohjeet koskevat sinua. Hyväksyntäsi on ehdollinen, koska tarvitsemme sinulta vielä joitain virallisesti oikeaksi todistettuja asiakirjoja tai tiedon valmistumisestasi. Jos et toimita pyydettyjä asiakirjoja määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.
Asiakirjojen toimittaminen

Tässä kerrotaan siitä, mitä vaatimuksia toimitettaville asiakirjoille on, ja miten voit toimittaa ne meille. Katso alempaa oman hakusi kohdalta, kuinka voit täyttää sinulle asetetun ehdon ja mikä on ehdon täyttämisen määräaika.

Asiakirjoja koskevat vaatimukset

 • Kaikkien asiakirjojen on oltava virallisesti oikeaksi todistettuja paperisia jäljennöksiä tai sähköisesti varmennettuja asiakirjoja. Huomioithan myös, että tietyissä maissa suoritettujen tutkintojen osalta on noudatettava maakohtaisia erityisvaatimuksia toimitettaessa asiakirjoja.
   
 • Kaikki asiakirjat tulee toimittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Jos asiakirjat on myönnetty jollain muulla kielellä, niistä täytyy toimittaa alkuperäisten asiakirjojen virallisesti oikeaksi todistettujen jäljennösten lisäksi myös viralliset käännökset.

  EB-, RP- ja DIA-todistuksista ei tarvitse toimittaa käännöstä, vaikka todistus olisi muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
   

 • Jos tutkintotodistuksessasi on entinen nimesi ja sinulta on pyydetty todistusta nimenmuutoksesta, nimenmuutos tulee osoittaa elossaolotodistuksella (ent. virkatodistus) tai otteella väestötietojärjestelmästä, josta käy ilmi entinen nimesi ja nykyinen nimesi. Otteen väestötietojärjestelmästä saat Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikasta (ent. maistraatti). Myös sähköinen elossaolotodistus käy.

  Ulkomaisten todistusten osalta nimenmuutoksen voi osoittaa vastaavalla ulkomaisen viranomaisen asiakirjalla.

Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin

Laitathan asiakirjojesi mukana tiedon siitä, mihin hakukohteeseen sinut on hyväksytty. Toimitettuja asiakirjoja ei palauteta, joten ethän lähetä alkuperäistä tutkintotodistustasi. Jos et pysty toimittamaan virallisesti oikeaksi todistettua jäljennöstä alkuperäisestä todistuksestasi, voit varata ajan näyttöpalveluun.

Asiakirjojen toi­mit­ta­mi­sen jäl­keen

Emme lähetä erillistä kuittausviestiä asiakirjojen saapumisesta. Asiakirjat käsitellään yleensä muutaman päivän kuluessa niiden saapumisesta. Kun toimittamasi asiakirjat on käsitelty, saat hakijapalveluilta viestin.

Kun olet saanut vahvistuksen ehdon täyttymisestä, tee lukuvuosi-ilmoittautuminen.

Jos asiakirjasi ovat puutteellisia, lähetämme sinulle täydennyspyynnön sähköpostilla. Täydennyspyynnölle ei myönnetä lisäaikaa vaan dokumentin toimittamisen määräaika pysyy samana.

Yhteishaun kandiohjelmat

Oletko suorittanut International Baccalaureate (IB) tai European Baccalaureate (EB) -tutkinnon hakukeväänä ja tullut ehdollisesti hyväksytyksi Helsingin yliopistoon?

Sinun tulee todistaa kelpoisuutesi toimittamalla Helsingin yliopiston hakijapalveluille virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös lopullisista arvosanoistasi. Lisäksi sinua on voitu pyytää toimittamaan virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös erillisestä kielitaidon osoittavasta todistuksesta.

Jos sinut on hyväksytty viimeistään 4.7.2024, sinun täytyy toimittaa asiakirjasi viimeistään 11.7.2024 ennen klo 15.00. Jos sinut on hyväksytty varasijalta 4.7.2024 jälkeen, paikan vastaanoton ja asiakirjojen toimittamisen takaraja ilmoitetaan sinulle erikseen.

Jos et toimita pyydettyjä todistuksia määräaikaan mennessä tai lopulliset arvosanasi eivät riitä hyväksymiseen, menetät tarjotun opiskelupaikan.

IB-tutkinto

Toimita hakijapalveluille lopulliset arvosanasi (Diploma Programme (DP) Results). Paperissa täytyy olla koulun virallinen leima ja IB-koordinaattorin allekirjoitus. Vaihtoehtoisesti voit pyytää International Baccalaureate -organisaatiota toimittamaan arvosanasi sähköisesti (sivu englanniksi) suoraan Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Huomaathan kuitenkin, että IB-organisaation palvelussa saattaa olla ruuhkaa, jolloin toimitusajat saattavat venyä pitkäksi.

EB-tutkinto

Toimita hakijapalveluille virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös lopullisesta tutkintotodistuksesta, jossa näkyvät lopulliset arvosanat.

Oletko valmistunut hakuajan jälkeen ja tullut ehdollisesti hyväksytyksi Helsingin yliopistoon?

Sinun tulee todistaa kelpoisuutesi toimittamalla Helsingin yliopiston hakijapalveluille virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös lopullisesta tutkintotodistuksestasi ja/tai sinua on voitu pyytää toimittamaan virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös erillisestä kielitaidon osoittavasta todistuksesta.

Jos sinut on hyväksytty viimeistään 4.7.2024, sinun täytyy toimittaa asiakirjasi viimeistään 11.7.2024 ennen klo 15.00. Jos sinut on hyväksytty varasijalta 4.7.2024 jälkeen, paikan vastaanoton ja asiakirjojen toimittamisen takaraja ilmoitetaan sinulle erikseen.

Jos et toimita pyydettyjä todistuksia määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto

Sinun tulee valmistua ja tutkintosi tulee näkyä valmiina suoritusrekisterissä 14.6.2024 mennessä, jotta sinut voidaan huomioida kevään 2024 opiskelijavalinnassa. Huomaa, että ammatillisilla oppilaitoksilla on kaksi viikkoa aikaa viedä tieto tutkinnon suorittamisesta rekisteriin. Yliopisto ei vastaa oppilaitoksista johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. Jos oppilaitos ei ehdi toimittaa valmistumistietoasi suoritusrekisteriin ajoissa, voit toimittaa virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen tutkintotodistuksestasi Helsingin yliopiston hakijapalveluihin viimeistään 14.6.2024 ennen klo 15.00. Tarvittaessa voit myös ottaa yhteyttä hakijapalveluihin ja sopia ajan ennen määräaikaa, jolloin tulet näyttämään alkuperäistä tutkintotodistustasi.

Deutsches Internationales Abitur -tutkinto

Toimita hakijapalveluille virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta (Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife) sekä suomenkielisestä vastaavuustodistuksesta, jos tutkinto on suoritettu Suomessa. Suomenkielinen vastaavuustodistus ei kuitenkaan yksin riitä.

Muut tutkinnot – esim. ulkomaiset tutkinnot

Toimita hakijapalveluille virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös lopullisesta tutkintotodistuksestasi.

Oletko valmistunut korkeakoulukelpoisuuden tuottavasta (toisen asteen) tutkinnosta jo aiemmin, ja tullut ehdollisesti hyväksytyksi Helsingin yliopistoon?

Sinun tulee todistaa kelpoisuutesi toimittamalla Helsingin yliopiston hakijapalveluille virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksestasi ja/tai sinua on voitu pyytää toimittamaan virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös erillisestä kielitaidon osoittavasta todistuksesta.

Jos sinut on hyväksytty viimeistään 4.7.2024, sinun täytyy toimittaa asiakirjasi viimeistään 11.7.2024 ennen klo 15.00. Jos sinut on hyväksytty varasijalta 4.7.2024 jälkeen, paikan vastaanoton ja asiakirjojen toimittamisen takaraja ilmoitetaan sinulle erikseen.

Jos et toimita pyydettyjä todistuksia määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

Maisteriohjelmat

Tämä ohje koskee maisterihakujen kautta hyväksyttyjä hakijoita, joilla hyväksymisen ehtona on: "Ehdollinen: lopullinen tutkintotodistus toimitettava määräaikaan mennessä."

Sinulta edellytetään kelpoisuutesi todentamista, koska hakukelpoisuutesi perusteena ollut korkeakoulututkinto valmistuu hakuajan päättymisen jälkeen. Hyväksymisesi on ehdollinen, kunnes olet todentanut kelpoisuutesi.

Jos ha­ku­kel­poi­suu­te­si pe­rus­tee­na on ol­lut suo­ma­lai­nen kor­kea­kou­lu­tut­kin­to korkeakoulututkinnon tulee olla suoritettuna sinulle tiedotettuun määräaikaan mennessä.

Hakijapalvelut tarkistaa tiedot suorittamistasi opinnoista sähköisestä suoritusrekisteristä elokuun lopussa. Mikäli haluat edistää prosessisi edistymistä tätä ennen, voit ilmoittaa valmistumisestasi elomakkeella. Mikäli tutkinnon suorittamisesi ei jostain syystä ole todennettavissa suoritusrekisteristä, Helsingin yliopiston hakijapalvelut ottaa sinuun yhteyttä hakuvaiheessa antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Jos et suorita korkeakoulututkintoa ja osoita sen valmistumista annettuihin määräaikoihin mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

Jos ha­ku­kel­poi­suu­te­si pe­rus­tee­na on ol­lut ul­ko­mai­nen kor­kea­kou­lu­tut­kin­to

sinun tulee valmistua ja toimittaa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksestasi tämän sivun ohjeiden mukaisesti Helsingin yliopiston hakijapalveluihin sinulle tiedotettuun määräaikaan mennessä. Jos oppilaitoksesi myöntää virallisia koulutusasiakirjoja sähköisesti, katso toimitusohjeet sivultamme Liitteiden toimittaminen sähköisesti.

Voit myös varata ajan kelpoisuuden osoittamisen näyttöpalveluun, missä voit näyttää alkuperäiset kelpoisuuden todistavat asiakirjasi henkilökohtaisesti hakijapalveluille. Katso täältä lisätietoa näyttöpalvelusta.

Tutkinnon suorittamisen määräaika on 2.9.2024. Tutkintotodistuksen jäljennöksen toimittamisen määräaika on 2.9.2024 klo 15:00 (UTC+3).

Jos koulutusasiakirjojasi ei ole myönnetty suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, sinun tulee toimittaa alkuperäisten asiakirjojen virallisesti oikeaksi todistettujen kopioiden lisäksi myös viralliset käännökset koulutustaustadokumenteistasi. Huomioithan myös, että tietyissä maissa suoritettujen tutkintojen osalta on noudatettava maakohtaisia erityisvaatimuksia toimitettaessa asiakirjoja.

Mikäli lopullisen tutkintotodistuksen saamisessa on teknisen tai hallinnollisen syyn takia viivettä, voit toimittaa myös väliaikaisen tutkintotodistuksen tai muun asiakirjan, esimerkiksi viimeisen opintosuoritusotteen tai Helsingin yliopistolle osoitetun virallisen kirjeen, jos niistä käy ilmi tutkintotodistukselta vaaditut tiedot.

Tutkintotodistuksessa tai sen korvaavassa asiakirjassa on oltava tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen virallinen leima, oppilaitoksen edustajan nimikirjoitus, nimen selvennys ja virkanimike, sekä seuraavat tiedot:

 • tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen nimi
 • tutkinnon myöntämispäivämäärä
 • valmistuneen opiskelijan nimi
 • myönnetty tutkintonimike

Jos et toimita pyydettyjä todistuksia määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

Tämä ohje koskee yhteishaussa suomen - tai ruotsinkieliseen maisteriohjelmaan hyväksyttyjä hakijoita, joilla hyväksymisen ehtona on jonkin seuraavaksi mainitun asiakirjan virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen toimittaminen määräaikaan mennessä:

 • tutkintotodistus
 • opintosuoritusote
 • kielitaidon osoittava asiakirja
 • kokonaisuustodistus suoritetuista psykologian, kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perus- ja aineopinnoista

Sinulta edellytetään kelpoisuutesi todentamista, koska et toimittanut hakuvaiheessa asiakirjan virallisesti oikeaksi todistettua jäljennöstä. Hyväksymisesi on ehdollinen, kunnes olet todentanut kelpoisuutesi.

Toimita Helsingin yliopiston hakijapalveluihin virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös siitä asiakirjasta, jota Oma Opintopolku -palvelussa sinulta edellytetään.  Jos oppilaitoksesi myöntää virallisia koulutusasiakirjoja sähköisesti, katso toimitusohjeet sivultamme Liitteiden toimittaminen sähköisesti.

Voit myös varata ajan kelpoisuuden osoittamisen näyttöpalveluun, missä voit näyttää alkuperäiset kelpoisuuden todistavat asiakirjasi henkilökohtaisesti hakijapalveluille. Katso täältä lisätietoa näyttöpalvelusta.

Virallisesti oikeaksi todistettujen koulutustausta-asiakirjojen toimittamisen määräaika on 2.9.2024 klo 15:00 (UTC+3).

Jos et toimita pyydettyjä asiakirjoja määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

Avoimen väylä

Tämä ohje koskee avoimen väylän kautta hyväksyttyjä hakijoita bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan sekä matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan.

Hyväksymisesi on ehdollinen, koska et ollut suorittanut kaikkia hakuperusteena olevia opintoja hakuajan päättymiseen mennessä. Ehto täyttyy, kun olet suorittanut hakukelpoisuutena olevat opinnot.

Jos hait biologian, molekyylibiotieteiden tai ympäristötieteiden kandiohjelmaan, opintojen pitää olla todennettavasti suoritettu 31.5. mennessä. Hakijapalvelut tarkistaa tiedot suorittamistasi opinnoista sähköisestä suoritus- tai opintorekisteristä 31.5.

Jos hait fysikaalisten tieteiden, geotieteiden, kemian, matemaattisten tieteiden, tietojenkäsittelytieteiden tai matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmaan, opintojen pitää olla suoritettuna 30.6. mennessä.

Jos hait maantieteiden kandiohjelmaan, opintojen pitää olla suoritettuna 15.6. mennessä.
 
Hakijapalvelut tarkistaa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan hakukohteisiin hakeneiden tiedot suoritetuista opinnoista sähköisestä suoritus- tai opintorekisteristä 14.8. Mikäli haluat edistää prosessisi edistymistä tätä ennen, voit ilmoittaa opintojen valmistumisesta elomakkeella. Mikäli opintojen suorittaminen ei jostain syystä ole todennettavissa opintorekisteristä, Helsingin yliopiston hakijapalvelut ottaa sinuun yhteyttä hakuvaiheessa antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Jos et suorita hakuperusteena olevia opintoja määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

Tämä ohje koskee avoimen väylän kautta hyväksyttyjä hakijoita, joilla hyväksymisen ehtona on jonkin seuraavaksi mainitun asiakirjan virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen toimittaminen määräaikaan mennessä:

 • opintosuoritusote
 • kielitaidon osoittava asiakirja
 • kokonaisuustodistus suoritetuista opintokokonaisuuksista. Tätä todistusta tarvitaan, koska oppilaitoksesi myöntää opiskelijalle erillisen todistuksen opintokokonaisuuden suorittamisesta sen sijaan, että merkitsisi tiedon opintosuoritusotteelle.

Sinulta edellytetään kelpoisuutesi todentamista, koska et toimittanut hakuvaiheessa asiakirjan virallisesti oikeaksi todistettua jäljennöstä. Hyväksymisesi on ehdollinen, kunnes olet todentanut kelpoisuutesi.

Toimita Helsingin yliopiston hakijapalveluihin virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös siitä asiakirjasta, jota Oma Opintopolku -palvelussa sinulta edellytetään.

Jos sinut on hyväksytty viimeistään 4.7.2024, sinun täytyy toimittaa asiakirjasi viimeistään 11.7.2024 ennen klo 15.00. Jos sinut on hyväksytty varasijalta 4.7.2024 jälkeen, paikan vastaanoton ja asiakirjojen toimittamisen takaraja ilmoitetaan sinulle erikseen.

Jos et toimita pyydettyjä asiakirjoja määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

Siirtohaku

Tämä ohje koskee siirtohaun kautta hyväksyttyjä hakijoita, joilla hyväksymisen ehtona on: "Ehdollinen: siirron perusteena oleva korkeakoulututkinto ei saa valmistua ennen suoritusoikeuden siirtoa".

Siirtohaussa hyväksyttyjen hakijoiden valinta on ehdollinen. Alemman korkeakoulututkintosi suorittamisen pitää olla kesken vielä siinä vaiheessa, kun tutkinnonsuoritusoikeutesi Helsingin yliopistossa/toisessa Helsingin yliopiston koulutusohjelmassa tulee voimaan 1.8.

Hakijapalvelut tarkistaa sähköisestä suoritusrekisteristä 1.8., että siirron perusteena oleva alempi korkeakoulututkintosi ei ole valmistunut. Hyväksymisesi on ehdollinen, kunnes hakijapalvelut on tarkistanut tietosi.

Jos siirron perusteena ollut alempi korkeakoulututkintosi valmistuu ennen 1.8., menetät sinulle tarjotun opiskelupaikan.

Tämä ohje koskee siirtohaun kautta hyväksyttyjä hakijoita, joilla hyväksymisen ehtona on jonkin seuraavaksi mainitun asiakirjan virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen toimittaminen määräaikaan mennessä:

 • opintosuoritusote
 • kielitaidon osoittava asiakirja
 • kokonaisuustodistus suoritetuista opintokokonaisuuksista. Tätä todistusta tarvitaan, koska oppilaitoksesi myöntää opiskelijalle erillisen todistuksen opintokokonaisuuden suorittamisesta sen sijaan, että merkitsisi tiedon opintosuoritusotteelle

Sinulta edellytetään kelpoisuutesi todentamista, koska et lähettänyt hakuvaiheessa asiakirjan virallisesti oikeaksi todistettua jäljennöstä. Hyväksymisesi on ehdollinen, kunnes olet todentanut kelpoisuutesi.

Toimita Helsingin yliopiston hakijapalveluihin virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös siitä asiakirjasta, jota hyväksymiskirjeessä ja Oma Opintopolku -palvelussa sinulta edellytetään.

Jos sinut on hyväksytty viimeistään 4.7.2024, sinun täytyy toimittaa asiakirjasi viimeistään 11.7.2024 ennen klo 15.00. Jos sinut on hyväksytty varasijalta 4.7.2024 jälkeen, paikan vastaanoton ja asiakirjojen toimittamisen takaraja ilmoitetaan sinulle erikseen.

Jos et toimita pyydettyjä asiakirjoja määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.