Hakemuksen liitteet yhteishaun maisteriohjelmissa

Tältä sivulta löydät kaikilta hakijoilta vaadittujen liitteiden kuvaukset ja toimitusohjeet. Lue ohjeet huolella varmistaaksesi, että liitteesi täyttävät annetut vaatimukset ja toimitat ne oikein.


Hakemus ja vaaditut liitteet

Hakemukseen kuuluvat täytetty sähköinen hakulomake, hakemuksen pakolliset liitteet sekä ohjelmakohtaiset liitteet, jotka ilmoitetaan Opintopolussa maisteriohjelmien valintaperusteissa.

Tutustu huolellisesti hakuohjeisiin ja maisteriohjelmien valintaperusteisiin sekä hakulomakkeen täyttöohjeisiin ennen lomakkeen täyttämistä.

Vaaditut liitteet

Tutkintotodistus on oppilaitoksen myöntämä asiakirja opiskelijalle, joka on valmistunut suoritettuaan kaikki tutkinnon sisältämät opinnot.

Tutkintotodistuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

 • tutkinnon myöntävän oppilaitoksen nimi
 • valmistumispäivämäärä
 • valmistuvan opiskelijan nimi
 • oppiarvon tai tutkinnon nimi

Voit toimittaa väliaikaisen (tai tilapäisen) tutkintotodistuksen, jos olet valmistunut, mutta et ole teknisistä tai hallinnollisista syistä saanut lopullista tutkintotodistustasi valmistuttuasi. Väliaikaisen tutkintotodistuksesi tulee sisältää samat tiedot kuin lopullisen tutkintotodistuksen (katso yllä).

Huomaa, että asiakirjaa, jossa todetaan vain, että olet suorittanut kaikki vaaditut kurssit, ei hyväksytä väliaikaiseksi (tai tilapäiseksi) tutkintotodistukseksi.

Tutkintotodistus, jos et ole vielä suorittanut tutkintoasi

Jos et vielä ole suorittanut tutkintoasi, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistustasi hakuaikana. Jos sinut valitaan koulutusohjelmaan, valintapäätös on ehdollinen ja sinun on valmistuttava ja toimitettava tutkintotodistuksesi annettuun määräaikaan mennessä.

Opintosuoritusote on asiakirja, jossa eritellään oppilaitoksessa suorittamasi opintojaksot. Opintosuoritusotteen on sisällettävä seuraavat tiedot kaikista opintojaksoistasi:

 • opintojaksojen nimet
 • opintojaksojen suorituspäivät
 • opintojaksojen arvosanat
 • opintojaksojen opintopistemäärät.

Opintosuoritusotteen tulee myös kuvata oppilaitoksessasi opiskeluaikanasi käytettyä arviointiasteikkoa. Jos opintosuoritusotteesi ei sisällä kaikkia edellä mainittuja tietoja, sitä ei hyväksytä.

Tutkintotodistuksen liitettä (diploma supplement) voi käyttää opintosuoritusotteen sijasta, jos liite sisältää samat vaaditut tiedot kuin opintosuoritusote. Huomaa, että tutkintotodistuksen liite hyväksytään vain, kun se toimitetaan yhdessä tutkintotodistuksen kanssa.

Opintosuoritusote, jos et vielä ole suorittanut tutkintoasi

Opintosuoritusotteessa on mainittava suoritettavan tutkinnon nimi. Jos tutkinnon nimeä ei mainita opintosuoritusotteessa, sinun on toimitettava oppilaitoksesi antama virallinen lausunto, jossa mainitaan sinulle myönnettävän tutkinnon nimi.

Hyväksiluetut opinnot ja muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot

Jos opintosuoritusotteesi sisältää hyväksiluettuja opintoja, ne on eriteltävä ja niistä on annettava samat tiedot kuin muistakin opintojaksoistasi. Jos hyväksiluettuja opintoja ei ole eritelty ja niistä ei ole annettu samoja tietoja, sinun on toimitettava erillinen opintosuoritusote, joka sisältää hyväksiluetut opinnot ja tarvittavat tiedot.

Kokonaisuusmerkinnät

Joissain koulutusohjelmissa hakuperusteena olevat opinnot on sidottava opintokokonaisuuksiksi. Koulutusohjelmassa saatetaan esimerkiksi edellyttää, että perus- ja aineopinnoista tulee olla kokonaisuusmerkintä.

Kokonaisuusmerkintä tarkoittaa sitä, että kun olet suorittanut tiettyyn opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot, voit hakea opintosuoritusotteellesi erillisen merkinnän siitä, että olet suorittanut kyseisen opintokokonaisuuden.

Kokonaisuusmerkinnän pyytäminen:

 • Sinun tulee itse pyytää opintojesi sitomista kokonaisuudeksi. Kokonaisuuden rekisteröintiä pyydetään siitä paikasta, jossa opinnot on suoritettu.
 • Kun olet sitonut opinnot kokonaisuudeksi, näet opintosuoritusotteellasi erillisen merkinnän opintokokonaisuudesta, sen laajuudesta, suorituspäivämäärästä, saamastasi arvosanasta ja kokonaisuuteen sisältyvistä opintojaksoista (esim. Psykologian perusopinnot, 25 op, arvosana 3, 17.06.2021 sekä perusopintoihin sidotut kurssit listattuna tämän alle).
 • Jos hakukohteessa edellytetään opintojen sitomista opintokokonaisuuksiksi, pelkät merkinnät kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen suorittamisesta eivät näissä tapauksissa riitä.

Huomaa, että joissain oppilaitoksissa avointen yliopisto-opintojen kokonaisuusmerkintää ei tehdä opintosuoritusotteelle, vaan avoin yliopisto myöntää opiskelijalle erillisen todistuksen opintokokonaisuuden suorittamisesta. Toimita tällaisessa tapauksessa opintosuoritusotteen lisäksi myös todistus kokonaisuuden suorittamisesta.

Täydennystutkinnot, siirto-opinnot, suoravalinta jne.

Jos tutkintosi sisältää eri oppilaitoksissa suoritettuja opintoja (esimerkiksi täydennysopintoja tai siirto-opintoja), sinun on toimitettava koulutusasiakirjat, jotka kattavat opintosi kokonaisuudessaan.

Jos olet päässyt suorittamaan suoraan tutkintosi syventäviä opintoja, sinun on toimitettava koulutusasiakirjat, jotka kattavat aiemmat opintosi, jos sinut valittiin koulutusohjelmaan niiden perusteella.

Jos koulutusasiakirjasi eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä, sinun on toimitettava niistä viralliset käännökset johonkin näistä kielistä. Huomaa, että sinun on toimitettava käännösten lisäksi myös jäljennökset alkuperäiskielisistä asiakirjoista.

Helsingin yliopisto hyväksyy vain virallisen kääntäjän tekemiä käännöksiä. Viralliseksi käännökseksi hyväksytään vain virallisen kääntäjän tai asiakirjan myöntäneen oppilaitoksen tekemä käännös. Virallisessa käännöksessä on oltava kääntäjän leima ja allekirjoitus. Lisäksi monisivuisen käännöksen jokaisella sivulla on oltava kääntäjän leima tai allekirjoitus.

Virallisen kääntäjän tekemä käännös

Virallisen käännöksen mistä tahansa asiakirjasta saat viralliselta kääntäjältä. Suomessa virallisia kääntäjiä ovat henkilöt, joilla on lain 1231/2007 mukainen oikeus toimia auktorisoituina kääntäjinä. Opetushallituksen ylläpitämästä rekisteristä voit tarkistaa, ketkä Suomessa ovat virallisia kääntäjiä. Jos et ole Suomessa, voit hankkia virallisen käännöksen myös oleskelumaassasi viralliselta kääntäjältä.

Asiakirjan myöntäneen oppilaitoksen tekemä käännös

Hyväksymme asiakirjan myöntäneen oppilaitoksen tekemän käännöksen. Jos oppilaitos myöntää asiakirjan suoraan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, erillistä käännöstä ei tarvita.

Sinun on osoitettava suomen tai ruotsin kielen taitosi. Kaikki hyväksytyt kielitaidon osoittamisen tavat ja ohjeet kielitaidon osoittavan liitteen toimittamiseen löydät sivulta hakukelpoisuus yhteishaun maisteriohjelmissa. 

Katso ohjeet kielitaidon osoittamisesta

Kielitaidon voi osoittaa vain niillä tavoilla, jotka Helsingin yliopisto on ohjeissaan määrittänyt!

Jotkin koulutusohjelmat edellyttävät kaikilta hakijoilta vaadittujen liitteiden lisäksi tiettyjen muiden liitteiden toimittamista. Lisätietoa koulutusohjelmakohtaisista liitteistä löydät koulutusohjelmien valintaperusteista Opintopolku.fi:ssä.

Liitteiden toimittaminen

Hakuvaiheessa riittää, että toimitat hakemuksesi liitteeksi tavalliset jäljennökset alkuperäisistä asiakirjoistasi.

Aikataulu

Toimita liitteet Helsingin yliopiston hakijapalveluihin ajoissa, viimeistään 3.4.2024 klo 15.00.

Poikkeuksena ohjelmat, joissa liitteet tulee toimittaa viimeistään 3.6.2024 klo 15.00:

 • kasvatustieteiden maisteriohjelma, kotitalousopettajan opintosuunta
 • kasvatustieteiden maisteriohjelma, käsityönopettajan opintosuunta
 • kasvatustieteiden maisteriohjelma, luokanopettajan opintosuunta (opetus suomeksi)
 • kasvatustieteiden maisteriohjelma, luokanopettajan opintosuunta (opetus ruotsiksi)
 • kasvatustieteiden maisteriohjelma, varhaiskasvatuksen opintosuunta
 • kasvatustieteiden maisteriohjelma, yleisen- ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta (opetus suomeksi)
 • kasvatustieteiden maisteriohjelma, yleisen- ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta (opetus ruotsiksi)
 • logopedian maisteriohjelma
 • psykologian maisteriohjelma

Jos pakollinen liite puuttuu liitteiden toimittamisen määräajan jälkeen, hakemus hylätään puutteellisena. Olet itse vastuussa liitteiden toimittamisesta vaaditulla tavalla määräaikaan mennessä.

Toimitustavat

Liitteiden toimitus tapahtuu tallentamalla ne Opintopolun hakulomakkeen liitteeksi. Jos et jostain syystä pysty tallentamaan liitteitäsi hakulomakkeelle, voit lähettää liitteesi postitse tai tuoda hakijapalveluiden postilaatikkoon henkilökohtaisesti. 

Kun olet toimittanut liitteesi hakijapalveluihin, tarkistamme täyttävätkö liitteesi niille asetetut vaatimukset. Jos käsittelyn aikana huomaamme, että liitteissäsi on puutteita, olemme sinuun yhteydessä sähköpostitse ja pyydämme sinua täydentämään hakemustasi.

Hakuun liittyvässä viestinnässä käytetään Opintopolussa ilmoittamaasi sähköpostiosoitetta. Osoitetta ei voi vaihtaa hakemuksen lähettämisen jälkeen. Liitteiden saapumisesta hakijapalveluihin tai niiden käsittelyvaiheesta ei lähetetä sinulle erikseen viestiä.

Liitteiden tallentaminen hakulomakkeelle

 1. Skannaa vaaditut liitteet tai ota niistä hyvälaatuiset kuvat. Varmista, että asiakirjat ovat oikein päin ja asiakirjojen sisällöstä saa kunnolla selvää.
 2. Kokoa samaan kokonaisuuteen liittyvät sivut yhteen tiedostoon. Esimerkiksi opintosuoritusotteen tulisi olla yksi tiedosto, joka sisältää useita sivuja.
 3. Nimeä tiedostosi niin, että tiedoston nimestä käyvät ilmi sekä oma nimesi että kyseessä oleva asiakirja: esimerkiksi sukunimi-etunimi-opintosuoritusote.
 4. Tallenna liitteesi hakulomakkeelle PDF-, JPG- tai PNG-muodossa niille varattuihin kohtiin annettuun määräaikaan mennessä. On hakijan vastuulla ladata oikeat liitteet oikeisiin kohtiin.

Liitteiden toimittaminen postitse

 1. Tulosta vaaditut liitteet. Varmista, että asiakirjojen sisällöstä saa kunnolla selvää.
 2. Merkitse kirjekuoreen maisteriohjelman nimi, johon olet hakemassa esim. ”Filosofian maisteriohjelma”.
 3. Lähetä liitteet joko postitse tai tuo henkilökohtaisesti hakijapalveluiden postilaatikkoon. Ohjeet liitteiden lähettämistä tai tuomista varten löydät kohdasta paperisten asiakirjojen toimittaminen.
 4. Varmista, että toimitat liitteet Helsingin yliopiston hakijapalveluihin annettuun määräaikaan mennessä. Jos toimitat liitteitä postitse, saman päivän postileima ei riitä.

Virallisesti oikeaksi todistettujen liitteiden toimittaminen

Jos sinut valitaan johonkin Helsingin yliopiston maisteriohjelmista ja olet toimittanut hakuvaiheessa tavalliset jäljennökset sinulta vaadituista asiakirjoista, hyväksyntäsi on ehdollinen. Tässä tapauksessa sinun tulee toimittaa asiakirjasi myös virallisesti oikeaksi todistettuina viimeistään 2.9.2024 klo 15.00.

Voit kuitenkin toimittaa asiakirjasi virallisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä tai sähköisesti varmennettuina jo hakuvaiheessa, jolloin asiakirjojesi oikeellisuus voidaan tarkistaa liitteiden käsittelyvaiheessa.