Hakukelpoisuus yhteishaun kandiohjelmissa

Tältä sivulta löydät tietoa hakukelpoisuuden todentamisesta yhteishaun kandiohjelmissa.

Hakiessasi Helsingin yliopiston yhteishaun kandiohjelmiin sinulta tarkastetaan hakukelpoisuus eli

  • korkeakoulukelpoisuus ja
  • kielitaito.
Korkeakoulukelpoisuus

Tiedon korkeakoulukelpoisuuden tuottavista tutkinnoista löydät hakukohteesi valintaperusteista Opintopolusta.

Pitääkö minun toimittaa liitteitä?

Alta löydät liitekohtaiset ohjeet dokumenttien toimittamiseen ja niiden määräaikoihin. Tutustu huolella oman tutkintosi ohjeisiin, sillä vaatimukset vaihtelevat eri tutkintojen välillä.

Jos olet jo val­mis­tu­nut

Jos olet valmistunut vuonna 1990 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa ylioppilastutkintotodistustasi. Yliopisto saa hakijoidensa ylioppilastutkintojen tiedot käyttöönsä sähköisestä rekisteristä vuodesta 1990 alkaen.

Jos olet valmistunut ennen vuotta 1990, liitä kopio ylioppilastutkintotodistuksestasi ja mahdollisista ennen vuotta 1990 tehdyistä korotuksista hakulomakkeelle viimeistään 3.4.2024 ennen klo 15.00. Jos sinut hyväksytään opiskelijaksi todistusvalinnassa, hyväksyntäsi on ehdollinen. Katso lisätietoa alta kohdasta ”Liitteiden toimitustavat, jos tulet ehdollisesti hyväksytyksi”.

Jos val­mis­tut ha­ku­ke­vää­nä

Jos suoritat suomalaisen ylioppilastutkinnon keväällä 2024, sinun ei tarvitse toimittaa siitä todistusta.

Ollaksesi korkeakoulukelpoinen ylioppilastutkintosi ja lukio-opintojesi on oltava valmiit viimeistään 14.6.2024. Jos ylioppilastutkintosi ei ole valmistunut 14.6.2024 mennessä, et voi hakea vuoden 2024 yhteishaun kandiohjelmiin ylioppilastutkinnon perusteella.

Sinut huomioidaan todistusvalinnassa, jos sekä ylioppilastutkintosi arvosanat että valmis ylioppilastutkintosi näkyy ylioppilastutkintorekisterissä viimeistään 14.5.2024. Yliopisto ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä.

Jos olet jo val­mis­tu­nut

Toimita kopio varsinaisesta tutkintotodistuksestasi (Diploma vuoteen 2012 saakka; The Diploma of the International Baccalaureate vuodesta 2013 lähtien) hakulomakkeelle viimeistään 3.4.2024 ennen klo 15.00. Jos sinut hyväksytään opiskelijaksi todistusvalinnassa, hyväksyntäsi on ehdollinen. Katso lisätietoa alta kohdasta ”Liitteiden toimitustavat, jos tulet ehdollisesti hyväksytyksi”.

Voit pyytää International Baccalaureate -organisaatiota toimittamaan arvosanasi sähköisesti (sivu englanniksi) suoraan Helsingin yliopistolle jo hakuvaiheessa. IBIS-palvelun kautta toimitetut tiedot katsotaan virallisesti oikeaksi todistetuiksi.

Todistuksesi pitää olla yliopiston saatavilla joko hakulomakkeelle ladattuna kopiona tai IBIS-palvelun kautta viimeistään 3.4.2024 ennen klo 15.00.

Jos korotat IB-diplomasi arvosanaa keväällä 2024, toimita hakuvaiheessa kopio IB-diplomastasi normaaliin tapaan. Valinnat tehdään hakuvaiheessa toimitettujen todistusten perusteella. Jos et tule hyväksytyksi, mutta olet korottanut arvosanojasi, ilmoita korotuksen tuloksesta sähköpostilla osoitteeseen hakijan-liitepalvelu@helsinki.fi ja toimita todistus korotuksesta hakijapalveluihin IBIS-palvelun kautta heti, kun saat tuloksen. Tuloksen täytyy olla Helsingin yliopiston hakijapalveluiden saatavilla viimeistään 11.7.2024 ennen klo 15.00. Jos korotettu arvosanasi oikeuttaa sinut opiskelupaikkaan, korotus otetaan huomioon ja valinnan tulos korjataan.

Jos val­mis­tut ha­ku­ke­vää­nä

Toimita oppilaitoksen myöntämä Candidate Predicted Grades -ennakkoarvio, jossa on koulun leima, hakulomakkeelle viimeistään 3.4.2024 ennen klo 15.00. Jos sinut hyväksytään opiskelijaksi, hyväksyntäsi on ehdollinen. Katso lisätietoa alta kohdasta ”Liitteiden toimitustavat, jos tulet ehdollisesti hyväksytyksi”.

Jos et tule ennakkoarvion perusteella hyväksytyksi, mutta lopulliset arvosanasi ovat ennakoitua korkeammat, ilmoita asiasta sähköpostilla osoitteeseen hakijan-liitepalvelu@helsinki.fi ja toimita lopulliset arvosanat IBIS-palvelun kautta hakijapalveluihin heti, kun saat tulokset. Tuloksen täytyy olla Helsingin yliopiston hakijapalveluiden saatavilla viimeistään 11.7.2024 ennen klo 15.00. Jos korotettu arvosanasi oikeuttaa sinut opiskelupaikkaan, lopulliset arvosanat otetaan huomioon ja valinnan tulos korjataan.

Jos olet jo val­mis­tu­nut

Toimita kopio tutkintotodistuksestasi hakulomakkeelle viimeistään 3.4.2024 ennen klo 15.00. Jos sinut hyväksytään opiskelijaksi todistusvalinnassa, hyväksyntäsi on ehdollinen. Katso lisätietoa alta kohdasta ”Liitteiden toimitustavat, jos tulet ehdollisesti hyväksytyksi”.

Jos val­mis­tut ha­ku­ke­vää­nä

Toimita oppilaitoksen myöntämä virallinen ennakkoarvio arvosanoistasi hakulomakkeelle viimeistään 3.4.2024 ennen klo 15.00. Jos sinut hyväksytään opiskelijaksi, hyväksyntäsi on ehdollinen. Katso lisätietoa ylempää kohdasta ”Liitteiden toimitustavat, jos tulet ehdollisesti hyväksytyksi”.

Jos et tule ennakkoarvion perusteella hyväksytyksi, mutta lopulliset arvosanasi ovat ennakoitua korkeammat, ilmoita tuloksesta sähköpostilla osoitteeseen hakijan-liitepalvelu@helsinki.fi ja toimita lopulliset arvosanat hakijapalveluihin heti, kun saat tulokset. Sinun tulee toimittaa lopulliset arvosanat virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä koulun myöntämästä todistuksesta. Voit myös varata ajan ja tulla näyttämään alkuperäistä koulun leimaamaa todistusta korotetusta arvosanasta. Tuloksen täytyy olla Helsingin yliopiston hakijapalveluiden saatavilla viimeistään 11.7.2024 ennen klo 15.00. Jos korotettu arvosanasi oikeuttaa sinut opiskelupaikkaan, lopulliset arvosanat otetaan huomioon ja valinnan tulos korjataan.

Huomaathan, että ulkomailla suoritettu Reifeprüfung tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinto ei tuota sinulle todistuspisteitä.

Jos olet jo val­mis­tu­nut

Toimita kopio nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife hakulomakkeelle viimeistään 3.4.2024 ennen klo 15.00. Jos sinut hyväksytään opiskelijaksi todistusvalinnassa, hyväksyntäsi on ehdollinen. Katso lisätietoa alta kohdasta ”Liitteiden toimitustavat, jos tulet ehdollisesti hyväksytyksi”.

Mikäli olet suorittanut tutkinnon Suomessa, sinun tulee lisäksi toimittaa kopio suomenkielisestä vastaavuustodistuksesta. Se ei kuitenkaan riitä yksinään, vaan mukana on aina oltava myös kopio tutkintotodistuksesta.

Jos val­mis­tut ha­ku­ke­vää­nä

Toimita kopio ennakkoon saatavasta tutkintotodistuksen arvosanasivusta sekä kopio suomenkielisestä vastaavuustodistuksesta hakulomakkeelle viimeistään 3.4.2024 ennen klo 15.00. Jos sinut hyväksytään opiskelijaksi, hyväksyntäsi on ehdollinen. Katso lisätietoa alta kohdasta ”Liitteiden toimitustavat, jos tulet ehdollisesti hyväksytyksi”.

Huomaathan, että ammatillinen perustutkinto ei tuota sinulle todistuspisteitä.

Jos olet jo val­mis­tu­nut

Jos olet valmistunut vuonna 2017 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa todistustasi.

Jos olet valmistunut ennen vuotta 2017, toimita kopio tutkintotodistuksestasi tai päättötodistuksestasi hakulomakkeelle viimeistään 3.4.2024 ennen klo 15.00.

Jos val­mis­tut ha­ku­ke­vää­nä

Jos suoritat ammatillisen perustutkinnon keväällä 2024, sinun ei tarvitse toimittaa siitä todistusta.

Sinun tulee valmistua ja tutkintosi tulee näkyä valmiina suoritusrekisterissä 14.6.2024 mennessä, jotta sinut voidaan huomioida kevään 2024 opiskelijavalinnassa. Huomaa, että ammatillisilla oppilaitoksilla on kaksi viikkoa aikaa viedä tieto tutkinnon suorittamisesta rekisteriin. Yliopisto ei vastaa oppilaitoksista johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. Jos oppilaitos ei ehdi toimittaa valmistumistietoasi suoritusrekisteriin ajoissa, voit toimittaa kopion tutkintotodistuksestasi Helsingin yliopiston hakijapalveluihin viimeistään 14.6.2024 ennen klo 15.00.

Huomaathan, että ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto ei tuota sinulle todistuspisteitä.

Jos olet jo val­mis­tu­nut

Jos olet val­mis­tu­nut vuon­na 2018 tai sen jäl­keen, si­nun ei tar­vit­se toi­mit­taa to­dis­tus­ta­si.

Jos olet valmistunut ennen vuotta 2018, toimita kopio tutkintotodistuksestasi tai päättötodistuksestasi hakulomakkeelle viimeistään 3.4.2024 ennen klo 15.00.

Jos val­mis­tut ha­ku­ke­vää­nä

Jos suoritat ammatti- tai erikoisammattitutkinnon keväällä 2024, sinun ei tarvitse toimittaa siitä todistusta.

Sinun tulee valmistua ja tutkintosi tulee näkyä valmiina suoritusrekisterissä 14.6.2024 mennessä, jotta sinut voidaan huomioida kevään 2024 opiskelijavalinnassa. Huomaa, että ammatillisilla oppilaitoksilla on kaksi viikkoa aikaa viedä tieto tutkinnon suorittamisesta rekisteriin. Yliopisto ei vastaa oppilaitoksista johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. Jos oppilaitos ei ehdi toimittaa valmistumistietoasi suoritusrekisteriin ajoissa, voit toimittaa kopion tutkintotodistuksestasi Helsingin yliopiston hakijapalveluihin viimeistään 14.6.2024 ennen klo 15.00.

Jos olet suorittanut korkeakoulututkinnon Suomessa vuonna 1995 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa todistustasi.

Jos olet suorittanut korkeakoulututkintosi Suomessa ennen vuotta 1995, toimita kopio tutkintotodistuksestasi hakulomakkeelle viimeistään 3.4.2024 ennen klo 15.00.

Niissä poikkeustapauksissa, joissa aikaisempia opintojasi koskevia tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi.

Huomaathan, että korkeakoulututkinto ei tuota sinulle todistuspisteitä. Mikäli olet suorittanut ylioppilastutkinnon tai siihen rinnastettavan tutkinnon, merkitse myös se hakulomakkeellesi saadaksesi todistuspisteitä. Saadaksesi todistuspisteitä sinun tulee toimittaa todistus pisteitä tuottavasta tutkinnostasi tämän sivun ohjeiden mukaisesti.

Jos olet suorittanut ulkomailla koulutuksen, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden kanditasoa vastaaviin korkeakouluopintoihin, toimita kopio tutkintotodistuksestasi hakulomakkeelle viimeistään 3.4.2024 ennen klo 15.00.

Jos suoritat ulkomaisen tutkinnon keväällä 2024, toimita oppilaitoksen myöntämä todistus, josta käy ilmi mitä tutkintoa suoritat ja arvioitu valmistumisaikasi. Todistus voi olla esimerkiksi opintosuoritusote kuluvalta lukuvuodelta. Todistuksessa tulee näkyä koulun virallinen leima sekä koulun edustajan allekirjoitus, nimenselvennys ja virkanimike.

Jos todistuksesi on kirjoitettu jollain muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, sinun on toimitettava todistuskopion lisäksi virallinen käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Viralliseksi käännökseksi hyväksytään vain virallisen kääntäjän tai asiakirjan myöntäneen oppilaitoksen tekemä käännös. Käännöksessä on oltava kääntäjän leima ja allekirjoitus käännöksen jokaisella sivulla.

Jos sinulla on aiemmin saatu Opetushallituksen myöntämä rinnastuspäätös ulkomaisen korkeakoulututkintosi tasosta, voit lähettää kopion myös siitä.

Joistakin koulutuksista on mahdollista saada opiskelupaikka suorittamatta valintakoetta, jos on menestynyt hyvin lukion tiedekilpailuissa. Tarkat perusteet käyvät ilmi hakukohteiden valintaperusteista. Opiskelupaikan saaminen edellyttää korkeakoulukelpoisuuden saavuttamista ja tiedekilpailutodistuksen toimittamista hakemisen yhteydessä.

Jos sinulla on tiedekilpailumenestyksestä kertova todistus ja haet hakukohteeseen, jossa sen perusteella voi tulla valituksi, toimita kopio todistuksestasi hakulomakkeelle viimeistään 3.4.2024 ennen klo 15.00. Jos emme pysty varmistamaan tiedekilpailusijoitustasi suoraan kilpailun järjestäjältä ja sinut hyväksytään opiskelijaksi, hyväksyntäsi on ehdollinen. Katso lisätietoa kohdasta ”Jos tulet ehdollisesti hyväksytyksi”.

Jos tutkintotodistuksessasi on entinen nimesi eikä todistuksessa ole suomalaista henkilötunnusta, nimenmuutos tulee osoittaa jollain seuraavista:

  • elossaolotodistus (ent. virkatodistus) tai ote väestötietojärjestelmästä, josta käy ilmi entinen nimesi ja nykyinen nimesi
  • vastaava ulkomaisen viranomaisen asiakirja tai muu todiste.

Otteen väestötietojärjestelmästä saat Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikasta (ent. maistraatti). Elossaolotodistuksen voi toimittaa meille sähköisenä.

Kielitaito

Sinun on osoitettava opiskeluun riittävä kielitaito jo hakuvaiheessa. Tarkista alta millä tavalla voit osoittaa kielitaitosi. Vaatimukset voivat vaihdella hieman eri hakukohteiden välillä.

Riippuen kielitaidon osoittamisen tavasta, sinun saattaa täytyä toimittaa kielitaidon osoittava liite. Tarkista alta, millä tavalla voit osoittaa kielitaitosi hakukohteessa, johon aiot hakea.

Toimita kielitaidon osoittava liite hakulomakkeelle viimeistään 3.4.2024 ennen klo 15.00.

Kielitaitovaatimukset

Haku

Koulutusohjelma

Kieli

Liitteiden toimittaminen

Hakuvaiheessa liitteiden täytyy olla toimitettuna ennen 3.4.2024 klo 15.00. Toimita vaaditut liitteet ensisijaisesti lisäämällä ne suoraan Opintopolun hakulomakkeen liitteeksi.

Hakuvaiheessa voit toimittaa todistuksistasi ns. tavalliset jäljennökset, eli voit skannata todistuksesi, ottaa niistä riittävän tarkan valokuvan tai tavallisen valokopion. Skanni, valokuva tai jäljennös tulee ottaa alkuperäisestä todistuksesta (ei sen kopiosta).

Huomioi nämä:

  • Jos tutkintotodistuksesi (tai muu liitteesi) koostuu useammasta kuin yhdestä sivusta, sinun tulee toimittaa kopiot sen kaikista sivuista.
  • Todistuksessa tulee näkyä todistuksen myöntäneen tahon virallinen leima sekä sen edustajan allekirjoitus, nimenselvennys sekä virkanimike. 
  • Liitteiden saapumisesta hakijapalveluihin ei lähetetä sinulle erikseen viestiä. Saat sähköpostiviestin vasta, kun lähettämäsi liitteet on käsitelty. Huomioithan, että hakuvaiheessa kiireisimpinä aikoina liitteiden käsittelyaika saattaa olla jopa kaksi viikkoa.
  • Jos liitteissäsi on puutteita, sinua pyydetään täydentämään hakemustasi, ja täydennykset on toimitettava annettuun määräaikaan mennessä. Liitteitä koskevat viestit lähetetään hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Jos liitteen lisääminen Opintopolkuun ei onnistu, voit lähettää liitteen sähköpostilla osoitteeseen hakijan-liitepalvelu@helsinki.fi. Voit lähettää viestin myös luottamuksellisella sähköpostilla. (Jos olet Helsingin yliopiston opiskelija tai työntekijä ja haluat käyttää lähettäjän osoitteena helsinki.fi-sähköpostiosoitettasi, niin sinun on tämän ohjeen asemesta noudatettava Helsingin yliopiston Helpdeskin laatimaa ohjetta luottamuksellisen sähköpostiviestin lähettämisestä.)

Sinut hyväksytään ehdollisesti, jos

  • toimitit hakuvaiheessa todistuspisteitä tuottavat liitteesi tavallisina jäljennöksinä (skannattuna, valokuvana tai tavallisena valokopiona) TAI
  • et ollut valmistunut korkeakoulukelpoisuutesi osoittavasta tutkinnosta hakuajan päättymiseen mennessä.

Tässä tapauksessa sinun tulee toimittaa opiskelupaikan vastaanottovaiheessa (ennen 11.7.2024 klo 15.00) liitteesi meille myös virallisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä.

Virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset tulee yleensä toimittaa postitse. Voit myös tulla näyttämään alkuperäiset todistukset hyväksymisen yhteydessä annettavien ohjeiden mukaisesti. Lue tarkempia ohjeita ehdollisesti hyväksytyille.

Mikäli et toimita virallisesti oikeaksi todistettuja jäljennöksiä sinulta vaadituista asiakirjoista opiskelupaikan vastaanottoaikaan mennessä, menetät opiskelupaikkasi.