Hakemuksen liitteet siirtohaussa

Tältä sivulta löydät kaikilta siirtohaun hakijoilta vaadittujen liitteiden kuvaukset ja toimitusohjeet. Lue ohjeet huolella varmistaaksesi, että liitteesi täyttävät annetut vaatimukset ja toimitat ne oikein.
Pitääkö minun toimittaa liitteitä?

Sinun on toimitettava hakemuksen liitteeksi

 • virallinen opintosuoritusote
 • erityistapauksissa erillinen todistus kokonaisuuden suorittamisesta
 • opiskelutodistus
 • kielitaidon osoittava liite

Jos hakukohteessa edellytetään opintojen sitomista opintokokonaisuuksiksi, sinun tulee huolehtia, että olet sitonut hakukohteen edellyttämät opinnot opintokokonaisuuksiksi ja että kokonaisuusmerkinnät näkyvät toimittamallasi opintosuoritusotteella.

Joissain oppilaitoksissa avointen yliopisto-opintojen kokonaisuusmerkintää ei tehdä opintosuoritusotteelle, vaan avoin yliopisto myöntää opiskelijalle erillisen todistuksen opintokokonaisuuden suorittamisesta.

Haussa arvioidaan vain niitä suorittamiasi opintoja, jotka näkyvät opintosuoritusotteen toimittamiselle annettuun määräaikaan mennessä toimittamallasi opintosuoritusotteella tai Helsingin yliopiston opintorekisterissä.

Toimitettavat liitteet

Opintosuoritusote on oppilaitoksen myöntämä asiakirja, josta käy ilmi kyseisessä oppilaitoksessa suorittamasi opinnot.

 • Opintosuoritusotteella on oltava opintojakson nimi, suoritusajankohta, laajuus ja arvosana.
 • Opintosuoritusotteelta tulisi myös käydä ilmi oppilaitoksessa käytetyt arvosteluasteikot.
 • Opintojen laajuuksien on käytävä ilmi toimittamistasi asiakirjoista opintopisteinä.
 • Tarvittaessa opintoviikot on muunnatettava opintopisteiksi ennen hakemista siinä yliopistossa, jossa opinnot suoritit.

Joissain hakukohteissa hakuperusteena olevat opinnot on sidottava opintokokonaisuuksiksi. Hakukohteessa saatetaan esimerkiksi edellyttää, että perusopinnoista tulee olla kokonaisuusmerkintä.

 • Kokonaisuusmerkintä tarkoittaa sitä, että kun olet suorittanut tiettyyn opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot, voit hakea opintosuoritusotteellesi erillisen merkinnän siitä, että olet suorittanut kyseisen opintokokonaisuuden.
 • Kun olet sitonut opinnot kokonaisuudeksi, näet opintosuoritusotteellasi erillisen merkinnän opintokokonaisuudesta, sen laajuudesta (esim. 25 op), suorituspäivämäärästä, saamastasi arvosanasta ja kokonaisuuteen sisältyvistä opintojaksoista.
 • Jos hakukohteessa edellytetään opintojen sitomista opintokokonaisuuksiksi, pelkät merkinnät kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen (ts. kurssien) suorittamisesta eivät näissä tapauksissa riitä.

Tarkistathan oman hakukohteesi tiedoista, pitääkö hakuperusteena olevat opinnot sitoa kokonaisuuksiksi. Huomioithan, että opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen on oltava suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä. Opintojen on oltava sidottu kokonaisuuksiksi siten, että kokonaisuusmerkinnät näkyvät liitteiden toimittamisen määräaikaan mennessä opintorekisterissä tai toimittamallasi opintosuoritusotteella. Sinun tulee itse pyytää opintojesi sitomista kokonaisuudeksi. Kokonaisuuden rekisteröintiä pyydetään siitä paikasta, jossa opinnot on suoritettu.

Huomaathan, että joissain oppilaitoksissa opintokokonaisuuksiin kuuluvia opintojaksoja ei automaattisesti ryhmitellä kokonaisuusmerkinnän alle. Tarkista oma opintosuoritusotteesi ennen sen toimittamista Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.

 • Jos opintosuoritusotteeltasi ei käy ilmi, mitkä opinnot kuuluvat opintokokonaisuuteen, pyydä tällaista opintosuoritusotetta oppilaitokseltasi tai toimita selvitys kokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista hakemuksesi liitteenä.

Opiskelutodistuksesta tulee käydä ilmi opintojen alkamisajankohta sekä käytetyt läsnä- ja poissaolokaudet. Opiskelutodistuksen saat oppilaitoksestasi. Todistus voi olla myös nimeltään läsnäolotodistus tai opiskelijatodistus.

Opiskelutodistuksen ei tarvitse olla virallisesti oikeaksi todistettu, vaan voit tallentaa skannatun version suoraan hakulomakkeelle.

Sinun on osoitettava suomen tai ruotsin kielen taitosi. Tarkista aina tältä sivulta, millä tavalla voit osoittaa kielitaitosi. Vaatimukset voivat vaihdella hieman eri hakukohteiden välillä.

Kielitaidon voi osoittaa vain luettelossa mainituin tavoin.

Hakuvaiheessa liitteiksi kelpaavat tavalliset jäljennökset alkuperäisistä kielitaitoa osoittavista todistuksista (skannatut asiakirjat tai valokopiot). Virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös täytyy toimittaa vasta, jos tulet hyväksytyksi.

Sinun ei tarvitse toimittaa kielitaidon osoittavaa liitettä seuraavissa tapauksissa, jos todennat kielitaitosi

 • Suomessa vuoden 1995 jälkeen suoritetulla korkeakoulututkinnolla tai korkeakouluopinnoilla
 • suomalaisella, vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla ylioppilastutkinnolla tai
 • Helsingin yliopiston kielipalveluiden suomen kielitaitotestillä

Tällöin saamme tiedon suoraan sähköisestä rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa erillistä kielitaidon todentavaa liitettä.

Tarkista kielitaitovaatimukset

Haku

Koulutusohjelma

Kieli

Liitteiden toimittaminen

Toimitathan vaaditut liitteet Helsingin yliopiston hakijapalveluihin ajoissa ennen täydennysajan päättymistä, mielellään hakuajan päättymiseen mennessä (16.5.2024).

 • Kun olet toimittanut liitteesi hakijapalveluihin, tarkistamme täyttävätkö liitteesi niille asetetut vaatimukset. Käsittelemme liitteet saapumisjärjestyksessä.
 • Usein liitteissä on täydennettävää. Tällöin lähetämme sinulle täydennyspyynnön. Jos toimitat liitteet hakuajan päättymiseen mennessä, sinulla on enemmän aikaa reagoida saamaasi täydennyspyyntöön.

Liitteitä koskevat viestit lähetetään hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Liitteiden saapumisesta hakijapalveluihin ei lähetetä sinulle erikseen viestiä. 

Huomioithan, että kiireisimpinä aikoina liitteiden käsittelyaika saattaa olla jopa 7 päivää.

Jos liitteissäsi on puutteita, sinua pyydetään täydentämään hakemustasi ja täydennykset on toimitettava viimeistään 23.5.2024 klo 15.00 mennessä. Tämän jälkeen toimitettuja liitteitä tai opintorekisteriin merkittyjä tietoja ei voida ottaa siirtohaussa huomioon. 

Liitteiden toimitustavat hakuvaiheessa

Hakuvaiheessa liitteiksi kelpaavat tavalliset jäljennökset alkuperäisistä asiakirjoista (skannatut asiakirjat tai valokopiot).

Ensisijainen tapa toimittaa vaaditut liitteet on lisätä ne suoraan Opintopolun hakulomakkeen liitteeksi tai jakaa linkki opintosuoritustietoihin hakulomakkeelle tallennettavan linkin avulla.

Tapa 1: Liitteiden lataaminen sähköiselle hakulomakkeelle Opintopolku.fi:ssä

 • Skannaa vaaditut liitteet tai ota niistä hyvänlaatuiset kuvat. Varmista, että kuvista saa kunnolla selvää.
 • Lataa liitteesi hakulomakkeelle PDF-, JPG- tai PNG-muodossa
 • Kokoa samaan kokonaisuuteen liittyvät sivut yhteen tiedostoon. Esimerkiksi opintosuoritusote tulisi olla yksi tiedosto, joka sisältää useita sivuja.
 • Nimeä tiedostosi niin, että tiedoston nimestä käyvät ilmi sekä oma nimesi että kyseessä oleva asiakirja esimerkiksi Sukunimesi-Etunimesi-opintosuoritusote.  
 • Tallenna liitteet hakulomakkeelle viimeistään 23.5.2024 klo 15.00 mennessä.

Tapa 2: Opin­tosuoritustietojen ja­ka­mi­nen suo­raan Oma Opin­to­pol­ku -pal­ve­lus­ta

Halutessasi voit myös jakaa opintosuoritustietosi sekä läsnä- ja poissaolokausitietosi Helsingin yliopiston hakijapalveluille hakulomakkeelle tallennettavan linkin avulla. Tällöin sinun ei tarvitse toimittaa erillistä opintosuoritusotetta ja opiskelutodistusta hakemuksesi liitteeksi.

Näin luot linkin omiin suoritustietoihisi:

 1. Kirjaudu sisään Oma Opintopolku -palveluun.
 2. Valitse ”Siirry opintosuorituksiin”.
 3. Valitse näytöltä ”Jaa suoritustietoja”.
 4. Valitse suoritustiedot, jotka haluat jakaa. Valitse ainakin koulutus, jonka perusteella haet siirtoa.
 5. Valitse ”Jaa valitsemasi opinnot”.
 6. Valitse ”Kopioi linkki”.
 7. Liitä linkki siirtohaun hakulomakkeelle sille varattuun paikkaan.

Hakuvaiheessa liitteiksi kelpaavat tavalliset jäljennökset alkuperäisistä asiakirjoista (skannatut asiakirjat tai valokopiot).

Jos haluat, voit myös lähettää liitteet postitse tai tuoda ne hakijapalveluiden postilaatikkoon henkilökohtaisesti. Jos lähetät asiakirjat postitse tai tuot asiakirjat hakijapalveluiden postilaatikkoon, merkitse kuoreen "Siirtohaku". Tarkan osoitteen liitteiden lähettämistä tai tuomista varten löydät asiakirjojen toimittamisen sivulta.

Liitteiden toimitustavat, jos tulet ehdollisesti hyväksytyksi

Sinut hyväksytään ehdollisesti, jos

 • toimitit hakuvaiheessa liitteesi tavallisina jäljennöksinä (skannattuna, valokuvana tai tavallisena valokopiona)
 • eikä tietojasi pystytä varmentamaan suoritusrekisteristä

Tässä tapauksessa sinun tulee toimittaa asiakirjasi meille myös virallisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä viimeistään 11.7.2024 klo 15.00 mennessä.

Mikäli et toimita virallisesti oikeaksi todistettuja jäljennöksiä sinulta vaadituista asiakirjoista määräaikaan mennessä, menetät opiskelupaikkasi.

Virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset tulee yleensä toimittaa postitse, paperisena. Tarkan osoitteen liitteiden lähettämistä tai tuomista varten löydät asiakirjojen toimittamisen sivulta.

Voit myös tulla näyttämään alkuperäiset todistukset hyväksymisen yhteydessä annettavien ohjeiden mukaisesti.

Saat hyväksymiskirjeessä tarkemmat ohjeet vaadittujen asiakirjojen toimittamiseen.