Avoin yliopisto: Ruotsi
Ruotsin kurssit ovat Kielikeskuksen opintotarjontaan kuuluvia kursseja.

Ruotsi on Pohjolan suurin kieli ja läheistä sukua norjan, tanskan, islannin ja fäärin kielille.

Ruotsin kielen taito tekee mahdolliseksi lukea ruotsinkielistä lähdekirjallisuutta, tutkia vanhoja asiakirjoja ja seurata ruotsin kielellä tehtävää tutkimusta sekä ruotsinkielistä lehdistöä.

Työelämässä ruotsin kielen taidoista on hyötyä erityisesti kaupan, teollisuuden, kulttuurin ja politiikan saralla sekä julkisen sektorin organisaatioissa ja palveluammateissa.

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kurssit

Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (3 op) - kurssit ovat tiedekuntakohtaisia.

Kurssi soveltuu tutkintoasetuksen mukaiseksi alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavaksi kieliopinnoksi tai sen osaksi.

Toisen kotimaisen kielen suoritus koostuu kahdesta osasta: suullinen taito (2 op) ja kirjallinen taito (1 op). Ruotsin kirjallinen taito suoritetaan ruotsin suullisen taidon kurssin yhteydessä, eikä kirjallisen taidon kurssille ilmoittauduta erikseen. 

Katso ennen syksyä 2021 järjestetyt kurssit.

Kevätlukukauden 2022 opintotarjonta on kokonaisuudessaan nähtävissä 1.11.2021 alkaen.

Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (hum.) Opintojakso on osa humanistisen tiedekunnan tutkintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja. Se on tarkoitettu humanistisen tiedekunnan koulutusohjelmien opintoja opiskeleville.
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (kasv.) Opintojakso on osa kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja. Se on tarkoitettu kasvatustieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmien opintoja opiskeleville.
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (valt.) Opintojakso on osa valtiotieteellisen tiedekunnan tutkintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja. Se on tarkoitettu valtiotieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmien opintoja opiskeleville.
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (oik.) Opintojakso on osa oikeustieteellisen tiedekunnan tutkintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja. Se on tarkoitettu oikeustieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmien opintoja opiskeleville.
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (mat.-luonn,) Opintojakso on osa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja. Se on tarkoitettu matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmien opintoja opiskeleville.
Valmennuskurssit

Valmennuskurssi on opiskelijoille, joiden on aiheellista täydentää ruotsin kielen taitoaan ennen Toisen kotimaisen kielen kirjallisen ja suullisen taidon kurssia. Kurssilla parannetaan yleiskielitaitoa ja kerrataan kielioppia.

Katso ennen syksyä 2021 järjestetyt kurssit. 

Repetera svenska - Ruotsin perusrakenteiden ja sanaston kertausta Kertauskurssi opiskelijoille, jotka haluavat kerrata ruotsin kielioppia ja vahvistaa taitojaan ennen Toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon kurssia.
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

MIkäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen.