Osasto vastaa eläinlääketieteellisen farmakologian ja toksikologian, kliinisen diagnostiikan, hevosten sairauksien ja pieneläinten sairauksien opetuksesta eläinlääketieteen kandidaatin ja lisensiaatin koulutusohjelmissa.

Opetus ja hoitokäytännöt perustuvat alan tutkimukseen ja tieteelliseen näyttöön. Eläinlääketieteen opiskelijoiden opetus toteutetaan kiinteässä yhteistyössä Yliopistollisen eläinsairaalan kanssa.

Kliininen harjoittelu täydentää opintojaksojen teoreettisia opintoja ja antaa valmiudet hoitaa itsenäisesti hevosten ja pieneläinten sairauksia. Opetushenkilökunta työskentelee osittain Yliopistollisessa eläinsairaalassa ohjaamassa perusopiskelijoiden ja erikoistuvien eläinlääkäreiden kliinistä työtä.

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan kaikki kurssit löytyvät kurssien hakusivulta. Tietoja voi selata kirjautumatta. Opiskelijat pääsevät omille kurssisivuilleen Opintoni -sivun kautta.