Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osastolla annetaan opetusta viidessä oppiaineessa: elintarvikehygieniassa, ympäristöterveys, lihantarkastuksessa ja teurastamohygieniassa, elintarvike- ja ympäristötoksikologiassa sekä ympäristöterveydenhuollon valvonnassa. Ympäristöterveyden opetukseen kuuluu lisäksi elintarvike- ja ympäristövirologian opetusta.

Opintojen tarkoituksena on antaa tuleville eläinlääkäreille valmiudet kuntien ympäristöterveydenhuollon johtamiseen sekä toimimiseen johto- ja asiantuntijatehtävissä ympäristöterveydenhuollon eri alueilla sekä teollisuudessa.

Osaston tarjoamille opintojaksoille osallistuminen edellyttää lähes poikkeuksetta aikaisempia eläinlääketieteen opintoja.

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluvien pakollisten opintojen lisäksi osasto järjestää vuosittain vaihtoehtoisia opintojaksoja. Vaihtoehtoiset opinnot toimivat myös eläinlääkäreiden täydennyskoulutuksena. Täydennyskoulutuskursseista ilmoitetaan Fennovetin koulutuskalenterissa.

Kaikki oppiaineiden kurssit löytyvät kurssien hakusivulta. Tietoja voi selata kirjautumatta. Opiskelijat pääsevät omille kurssisivuilleen Opintoni-sivun kautta.