Eläinlääketiedettä voi Suomessa opiskella vain Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Tiedekunta vastaa eläinlääkäreiden peruskoulutuksesta, eläinlääketieteellisestä tutkimuksesta sekä huolehtii alan tieteellisestä jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Opiskelu tapahtuu suurimmaksi osaksi Viikin kampuksella, mutta tuotantoeläinlääketieteen opintoja suoritetaan myös Mäntsälän Saarella.

Tiedekunnan koulutus on kansainvälisesti arvioitu ja hyväksytty (European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE)).

One Health - Yhteinen terveys -ajattelu on vahvasti mukana kautta opintojen: Eläimet ja ihmiset jakavat terveyden, hyvinvoinnin ja ympäristön ja eläinlääkäreillä on merkittävä rooli tässä kokonaisuudessa.