Näkökulmana biotalous

Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää kestävästi uusiutuvia luonnonvaroja biopohjaisten tuotteiden, ravinnon, energian ja palveluiden tuottamiseen. Helsingin yliopistossa tehdään biotalouteen liittyvää ja siinä hyödynnettävissä olevaa tutkimusta monilla tieteenaloilla: tutkimuskohteita ovat muun muassa kestävä energia, uudet kemian- ja lääketeollisuuden materiaalit, metsätiedon hyödyntäminen, kestävä ruoantuotanto ja ravinteiden globaali kierto, kuluttajien käyttäytyminen, ilmastotutkimus sekä digitalisaatio ja esineiden internet.

Uutisia biotaloudesta