Mikrobilääkeresistenssi ja ruokaturvallisuus

Mikrobilääkeresistenssi, eli mikrobien kehittyminen vastustuskykyiseksi niiden aiheuttamien tautien hoidossa käytetyille lääkeaineille, on yksi suurimmista globaaleista terveysuhkista.
Den svenska översättningen är under arbete.

Mikrobilääkeresistenssi, eli mikrobien kehittyminen vastustuskykyiseksi niiden aiheuttamien tautien hoidossa käytetyille lääkeaineille, on yksi suurimmista globaaleista terveysuhkista. Moniresistentit bakteerit aiheuttavat pitkittyneitä hoitojaksoja, lisääntyneitä kuolemia sekä terveydenhuollon kustannuksia. Taustalla mikrobilääkeresistenssin kehittymisessä on maailmanlaajuinen mikrobilääkkeiden käyttö niin ihmisillä ja eläimillä.

Lisäksi tutkimuksen avulla tunnistetaan myös muita syitä mikrobilääkeresistenssin kehittymisen ja leviämisen taustalla. Moniresistentit bakteerit voivat levitä ihmisten, eläinten, elintarvikkeiden ja ympäristön välillä.

Tutkimuksessa keskitytään ymmärtämään mikrobilääkeresistenssin taustalla olevia syitä, kehittymistä ja leviämistä ja rakentamaan torjuntatoimia globaalille ilmiölle, joka uhkaa niin ihmisten kuin eläinten terveyttä kaikissa maissa.