Helsingfors universitets utökade antal nyborjarplatser 2020

Extraplatserna i Helsingfors universitets antagning till utbildningar som startar hösten 2020.

Helsingfors universitets styrelse beslutade att göra en framställning till undervisnings- och kulturministeriet om att utöka antalet nybörjarplatser med högst 450 platser i utbildningar som startar hösten 2020 eller 2021. 

Informationen om de extra nybörjarplatserna vid Helsingfors universitet hösten 2020 publiceras här 18.6.2020 efter att undervisnings- och kulturministeriet har fattat beslut om den slutliga finansieringen.

Platserna har indelats enligt fakulteternas utbildningsprogram och av informationen framgår vilka sökandegrupper extraplatserna gäller. Du får fram de svenskspråkiga programmen genom att byta sidans språk, men i det totala antalet har alla platser beaktats.

Helsingfors universitets extra nybörjarplatser enligt utbildningsområde 

Kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper

huvudansökan, agronomie- och forstkandidat och agronomie- och forstmagister (3 år + 2 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 2
 • Betygsantagningskö för alla sökande: 2
 • Provpoängskö för förstagångssökande: 1

Kandidatprogrammet i livsmedelsvetenskaper

huvudansökan, kandidat och magister i livsmedelsvetenskaper (3 år + 2 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 2
 • Betygsantagningskö för alla sökande: 2
 • Provpoängskö för förstagångssökande: 1

Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi

huvudansökan, agronomie- och forstkandidat och agronomie- och forstmagister/kandidat och magister i livsmedelsvetenskaper (3 år + 2 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 3
 • Betygsantagningskö för alla sökande: 3
 • Provpoängskö för förstagångssökande: 1

Kandidatprogrammet i skogsvetenskaper

huvudansökan, agronomie- och forstkandidat och agronomie- och forstmagister (3 år + 2 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 4
 • Betygsantagningskö för alla sökande: 4
 • Provpoängskö för förstagångssökande: 1
 • Provpoängskö för alla sökande: 1

Kandidatprogrammet i biologi (för sökande med kunskaper i svenska)

huvudansökan, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 1
 • Realämnesantagning för förstagångssökande: 1

Kandidatprogrammet i miljövetenskaper

huvudansökan, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 2
 • Betygsantagningskö för alla sökande: 1
 • Realämnesantagning för förstagångssökande: 1
 • Realämnesantagning för alla sökande: 1
 • Provpoängskö för förstagångssökande: 1
 • Provpoängskö för alla sökande: 1

Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper

huvudansökan, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 1
 • Realämnesantagning för förstagångssökande: 1
 • Provpoängskö för förstagångssökande: 1

Utbildningsprogrammet för farmaceutexamen

huvudansökan, farmaceut (3 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 6
 • Betygsantagningskö för alla sökande: 3
 • Provpoängskö för förstagångssökande: 2
 • Provpoängskö för alla sökande: 1
 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 2

Utbildningsprogrammet för provisorsexamen

huvudansökan, farmaceut och provisor (3 år + 2 år)

 • Betygsantagningskö för alla sökande: 1

Kandidatprogrammet i filosofi (undervisning på finska)

huvudansökan, kandidat i humanistiska vetenskaper / politices kandidat och filosofie/politices magister (3 år + 2 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 3
 • Provpoängskö för förstagångssökande: 1
 • Provpoängskö för alla sökande: 1

Kandidatprogrammet i historia (undervisning på svenska)

huvudansökan, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 1
 • Provpoängskö för förstagångssökande: 1

Kandidatprogrammet i kulturforskning

huvudansökan, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 6
 • Betygsantagningskö för alla sökande: 1
 • Provpoängskö för förstagångssökande: 4
 • Provpoängskö för alla sökande: 1

Kandidatprogrammet i språk: franska

huvudansökan, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 1
 • Provpoängskö för förstagångssökande: 1

Kandidatprogrammet i språk: italienska

huvudansökan, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 2
 • Provpoängskö för alla sökande: 1

Kandidatprogrammet i språk: ryska som främmande språk

huvudansökan, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 1
 • Provpoängskö för förstagångssökande: 1

Kandidatprogrammet i språk: ryska som modersmål

huvudansökan, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

 • Provpoängskö för förstagångssökande: 1
 • Provpoängskö för alla sökande: 1

Kandidatprogrammet i språk: spanska

huvudansökan, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 2
 • Provpoängskö för förstagångssökande: 2

Kandidatprogrammet i språk: tyska

huvudansökan, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 2
 • Provpoängskö för förstagångssökande: 1

Kandidatprogrammet i språk: världens språk och språkvetenskaper

huvudansökan, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

 • Antikens grekiska, latin och forna Mellanösterns språk, Betygsantagningskö för förstagångssökande: 1
 • Lettiska och polska, betygsantagningskö för förstagångssökande: 1
 • Språkvetenskaper, betygsantagningskö för förstagångssökande: 1
 • Antikens grekiska, latin och forna Mellanösterns språk, provpoängskö för förstagångssökande: 1
 • Lettiska och polska, provpoängskö för förstagångssökande: 1
 • Lettiska och polska, provpoängskö för alla sökande: 1
 • Portugisiska, provpoängskö för alla sökande: 1
 • Språkvetenskaper, provpoängskö för alla sökande: 1

Kandidatprogrammet i datavetenskap

huvudansökan, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 14
 • Betygsantagningskö för alla sökande: 3
 • Kursbaserad antagningskö för förstagångssökande: 6
 • Kursbaserad antagningskö för alla sökande: 2
 • Provpoängskö för förstagångssökande: 4
 • Provpoängskö för alla sökande: 1

öppna universitetsleden, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

 • öppna universitetsleden: 25 (uppdaterad 22.6.)

Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper

huvudansökan, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 16
 • Betygsantagningskö för alla sökande: 4

Kandidatprogrammet i geografi

huvudansökan, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 4
 • Betygsantagningskö för alla sökande: 1
 • Realämnesantagning för förstagångssökande: 1
 • Realämnesantagning för alla sökande: 1

Kandidatprogrammet i geovetenskap

huvudansökan, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 1
 • Betygsantagningskö för alla sökande: 1
 • Provpoängskö för alla sökande: 2

Kandidatprogrammet i kemi

huvudansökan, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 16
 • Betygsantagningskö för alla sökande: 4

Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper

huvudansökan, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 32
 • Betygsantagningskö för alla sökande: 8

Kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi

huvudansökan, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

 • Totalpoångskö för förstagångssökande: 8
 • Totalpoångskö för alla sökande: 2

Kandidatprogrammet i logopedi

huvudansökan, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 6
 • Betygsantagningskö för alla sökande: 2
 • Provpoängskö för förstagångssökande: 3
 • Provpoängskö för alla sökande: 1

Kandidatprogrammet i psykologi

huvudansökan, psykologie kandidat och psykologie/filosofie magister (3 år + 2,5/2 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 6
 • Betygsantagningskö för alla sökande: 1
 • Realämnesantagning för förstagångssökande: 2
 • Realämnesantagning för alla sökande: 1
 • Provpoängskö för alla sökande: 2

Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Helsingfors)

huvudansökan, svenskspråkig utbildning, rättsnotarie och juris magister (3 år + 2 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 1
 • Provpoängskö för förstagångssökande: 1

Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Vasa)

huvudansökan, svenskspråkig utbildning, rättsnotarie och juris magister (3 år + 2 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 1
 • Provpoängskö för förstagångssökande: 1
 • Provpoängskö för alla sökande: 1

Kandidatprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska)

huvudansökan, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 2
 • Provpoängskö för förstagångssökande: 1

Kandidatprogrammet i pedagogik: lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska)

huvudansökan, pedagogie kandidat (3 år)

 • Provpoängskö för förstagångssökande: 8
 • Provpoängskö för alla sökande: 2

Kandidatprogrammet i pedagogik: specialpedagogik

huvudansökan, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)

 • Provpoängskö för förstagångssökande: 2
 • Provpoängskö för alla sökande: 1

Kandidatprogrammet i ekonomi

huvudansökan, politices kandidat och magister (3 år + 2 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 16
 • Betygsantagningskö för alla sökande: 7
 • Provpoängskö för förstagångssökande: 2

Kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation

huvudansökan, politices kandidat och magister (3 år + 2 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 2
 • Betygsantagningskö för alla sökande: 1
 • Provpoängskö för förstagångssökande: 3

Kandidatprogrammet för samhälle i förändring

huvudansökan, politices kandidat och magister (3 år + 2 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 3
 • Betygsantagningskö för alla sökande: 1
 • Provpoängskö för förstagångssökande: 3
 • Provpoängskö för alla sökande: 1

Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper: socialpsykologi, sociologi och samhällspolitik

huvudansökan, politices kandidat och magister (3 år + 2 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 3
 • Kursbaserad antagningskö för förstagångssökande: 2
 • Kursbaserad antagningskö för alla sökande: 1

Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper: socialt arbete

huvudansökan, politices kandidat och magister (3 år + 2 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 4
 • Betygsantagningskö för alla sökande: 1
 • Provpoängskö för förstagångssökande: 3
 • Provpoängskö för alla sökande: 2

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), sökmålet samhällsvetenskaper

huvudansökan, politices kandidat (3 år + 2 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 2
 • Betygsantagningskö för alla sökande: 1
 • Provpoängskö för förstagångssökande: 2
 • Provpoängskö för alla sökande: 1

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), sökmålet socialt arbete

huvudansökan, politices kandidat (3 år + 2 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 1
 • Provpoängskö för förstagångssökande: 1

Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning

huvudansökan, teologie kandidat och magister (3 år + 2 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 9
 • Betygsantagningskö för alla sökande: 2
 • Provpoängskö för förstagångssökande: 4

Kandidatprogrammet i veterinärmedicin

huvudansökan, veterinärmedicine kandidat och licentiat (3 år + 3 år)

 • Betygsantagningskö för förstagångssökande: 2