Kontakta ansökningsservicen och studentservicen

I den här delen hittar du kontaktinformationen till de enheter som betjänar sökande och studerande vid Helsingfors universitet.
Kontaktinformation till de enheter som betjänar sökande och studerande