Helsingfors universitets urvalsprov i YH-systemet

Våren 2020 använder Helsingfors universitet precis som många andra universitet yrkeshögskolan Metropolias system för urvalsprov på distans, som ursprungligen planerats som en plattform för det gemensamma urvalsprovet till yrkeshögskolorna. Du kan läsa mer på www.ammattikorkeakouluun.fi.

Som ett led i sina antagningsprocesser använder Helsingfors universitet YH-systemet på något av följande sätt:

  • antingen genom att ordna egna urvalsprov i YH-systemet på de dagar som anges ovan, eller
  • genom att använda sig av YH-urvalsprovet som ordnas 4.6.2020.

I urvalsproven ingår även ett andra skede som genomförs vid en annan tidpunkt. Utbildningsprogrammens programspecifika information finns på sidan Studentantagningen under coronavirussituationen.

Du får en kallelse till urvalsprovet tre vardagar före provet. Kallelsen skickas till den e-postadress som du uppgav på ansökningsblanketten i Studieinfo. Kallelsen innehåller din personliga länk för inloggning till systemet och en personlig tidpunkt då du ska logga in och delta i provet. E-postmeddelandet kommer från adressen tunnistaudu@korkeakouluun.fi och rubriken är ”Kutsu valintakokeeseen”. Du hittar också länken i din egen ansökan i Min Studieinfo, under punkten ”Länk till urvalsprovet ”. Du hittar din egen ansökan i Min Studieinfo under punkten ”Ansökningar och mottagande av studieplats ”.

Obs! Du kan endast logga in i provet med din personliga inloggningslänk, och du ska logga in på din personliga tidpunkt. Inloggningstidpunkten till provet är inte densamma för alla deltagare, men alla har lika lång provtid.

Om du inte har fått en personlig länk per e-post och du inte hittar någon länk i Min Studieinfo tre vardagar före provet, kontakta Ansökningsservicen på adressen studera@helsinki.fi.  Kolla också din skräppost.

Anvisningar inför urvalsprovet:

  • I Studieinfo hittar du instruktioner och allmän information om hur du deltar i YH-systemets prov och vilka systemkrav som gäller: https://studieinfo.fi/wp/stod-for-studievalet/gemensam-ansokan/gemensam-ansokan-till-hogskolor/universitetens-urvalsprov-i-yh-systemet/
  • Kontrollera att din webbläsare är uppdaterad till den nyaste versionen. Webbläsare som stöds är Chrome, Firefox, Safari och Edge. På Android-enheter stöds de senaste versionerna av Firefox och Chrome. På iOS-enheter är den nyaste versionen av Safari den webbläsare som stöds. Om det uppstår problem kan du försöka byta webbläsare. Därför ska du se till att du har tillgång till några av de webbläsare som anges här och att de har uppdaterats till den nyaste versionen.
  • Kontrollera att din dator har JavaScript aktiverad och att kakor (cookies) är tillåtna. Du hittar instruktioner för det genom att med sökmotorn söka på ”JavaScript”.
  • Det lönar sig att stänga av antivirusprogrammet under den tid provet pågår.
  • Du ska genomföra provet helt och hållet på egen hand. Det är förbjudet att använda annat material eller hjälpmedel än det tillåtna eller andra webbsidor än de som gäller provet
  • Provet ska skrivas i Finland, eftersom det inte kan garanteras att systemet fungerar utomlands.

Vissa utbildningsprogram kan dessutom per e-post skicka andra instruktioner för urvalsprovet.

Läs alla anvisningar noga i god tid före provet och följ dem!

 

Följ informationen på sidan Problem under provet?. Det kan hända att svaret på ditt problem publiceras där.

Vi svarar inte på frågor om innehållet i provet.

Om du har frågor under dagarna före provet kan du kontakta oss på e-postadressen studera@helsinki.fi. Medan proven pågår prioriterar vi e-postmeddelanden som kräver snabba svar. Skriv som rubrik: ”Det elektroniska urvalsprovet”. På så sätt behandlas ditt ärende snabbare.

Svaren på de vanligaste frågorna finns också i Studieinfo: Ofta ställda frågor om YH-urvalsprovsystemet.

Till det andra skedet i provpoängsantagningen kallas sökande på det sätt som anges i ansökningsgrunderna för varje ansökningsmål.

Om du behöver ett intyg över att du har deltagit i urvalsprov får du ett per e-post. Kontakta oss på adressen studera@helsinki.fi. Skriv som rubrik: ”Intyg över deltagande i urvalsprov ”.