Andra skedet av urvalsprovet till juridiska fakulteten 5.6.2020

Sidan uppdaterades senast 4.6.2020 kl. 18:21 (När ur­vals­pro­vet kan un­der­kän­nas)

Sidan uppdaterades senast 3.6.2020 kl. 20:48 (Plat­ser för av­läg­gan­de av ur­vals­pro­vet)

På den här sidan ges information om det andra skedet av urvalsprovet för följande ansökningsmål:

Huvudansökan, Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Helsingfors), svenskspråkig utbildning
Huvudansökan, Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Vasa), svenskspråkig utbildning

Kallelsen till andra skedets prov skickas 3.6. till den e-postadress som du meddelat i Studieinfo. Samma dag publiceras de kallade sökandes ansökningsnummer här: Utbildningsprogrammet för rättsnotarie, antagningen 2020.

Det andra skedet av urvalsprovet till juridiska fakulteten ordnas i form av ett prov som avläggs fysiskt på plats vid flera campus i Helsingfors och Vasa 5.6.2020 kl. 12.00–15.00. På den här sidan finns anvisningar om förfarandet vid provtillfället och hur sökanden ska gå till väga när sökanden anländer till platsen där provet avläggs. Du hittar din egen plats för avläggande av provet under rubriken Platser för avlaggäggande av urvalsprovet. Om du har beviljats specialarrangemang får du information om din plats för avläggande av urvalsprovet per e-post senast 3.6.2020.

Om du har konstaterats vara smittad av coronaviruset och blivit försatt i karantän, ska du stanna hemma; brott mot skyldigheten att hållas i karantän är en hälsoskyddsförseelse enligt strafflagen, dvs. en straffbar gärning. Även efter sjukdomstiden ska du följa de anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd (THL) har utfärdat om att hållas hemma. Fastän du inte har konstaterats vara smittad av coronaviruset, men ändå har lindriga influensasymptom såsom snuva, hosta, halsont eller feber, ska du inte delta i urvalsprovet. Du kan delta i urvalsprovet om det har gått två veckor sedan symptomen uppstod och du har varit symptomfri i minst två dygn.

 

Kom i god tid till platsen där du ska avlägga urvalsprovet och klä dig efter vädret. Vänta utanför byggnaden tills en provövervakare eller annan universitetsanställd kallar in dig. Provdeltagarna kallas in en åt gången eller under kontrollerade former i grupper om högst 20 personer. Provdeltagarna börjar kallas in tidigast kl. 11.15 och senast kl. 11.30.

I varje provsal får det finnas 10–20 sökande och under hela provtiden ska ett säkerhetsavstånd på två (2) meter hållas, också när man rör sig i universitetsbyggnaden. På så vis försöker vi garantera att alla sökande kan avlägga urvalsprovet under trygga förhållanden.

Alla provdeltagares identitet kontrolleras innan provet börjar, så se till att du har med dig ett identitetsbevis*. Samtidigt kontrolleras också din rätt att delta i urvalsprovet. Om ditt namn inte finns med på deltagarlistan, får du inte delta i provet.

*ett officiellt, giltigt identitetsbevis: pass, ett identitetskort med foto som utfärdats av polisen, körkort, ett identitetskort med foto som utfärdats i EU eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

När du förflyttar dig till provsalen ska du följa de anvisningar som ges. Vi rekommenderar att du går på toaletten före provtillfället, eftersom rörelsefriheten i universitetslokalerna är strikt begränsad för tillfället. Om du redan befinner dig inne i byggnaden där du ska avlägga provet och du vill gå på toaletten, ska du först följa guiden till den provsal som du har anvisats till. En övervakare följer dig sedan till närmaste toalett från provsalen.

Till provet ska du ta med dig:

  • blyertspenna (+ suddgummi och vid behov en pennvässare eller extra blyertsstift)
  • eventuella nödvändiga mediciner (medicinerna ska tas ut ur originalförpackningarna, med undantag för tryckförpackningar, och du ska visa medicinerna för övervakaren när du kommer in i salen).

Om du vill kan du använda egna skydd under provet (ansiktsmask, handskar). Observera att du måste visa ditt ansikte när övervakaren kontrollerar din identitet.

Du kan också ta med dig öronproppar för engångsbruk, som ska vara förpackade i en oöppnad, genomskinlig förpackning. Observera att om du använder öronproppar och eventuellt inte hör tilläggsanvisningar som ges under provet, är det på ditt eget ansvar.

Du får också ta med dig en vattenflaska med kork och en liten matsäck; maten ska rymmas i en 1 liters (genomskinlig) behållare eller påse. 

Alla klockor är förbjudna vid urvalsprovet. Det är också förbjudet att använda snus och tuggummi.

Mobiltelefonen ska stängas av innan provet börjar och den ska lämnas i väskan eller jackfickan på den plats som övervakaren anvisar. Övervakarna informerar dig om var du kan förvara dina saker under provet.

Provpappren finns färdigt utdelade på bordet, men du får inte röra pappren innan övervakaren ger tillstånd. Kom ihåg att skriva ditt namn och andra begärda uppgifter på provpappren genast när provet har börjat.

Om du absolut måste nysa eller hosta finns det färdigt utdelade pappershanddukar eller näsdukar vid varje plats för detta ändamål. Stoppa det använda pappret i din ficka eller släng pappret direkt i en papperskorg om möjligt. Ta inte med dig egna näsdukar.

Om du får influensasymptom medan provet pågår ska du genast informera en övervakare om detta.

Övervakarna säger till när det återstår 30 minuter av provtiden och när provtiden slutar. När provtiden är slut ska du omedelbart sluta skriva och lägga ner pennan på bordet. Vänta på att övervakaren ger dig instruktioner om i vilken ordning provpappren ska lämnas in. Du ska också visa din identitetshandling när du lämnar in provuppgifterna. Fusk som har upptäckts under provet eller överskridning av provtiden (t.ex. att deltagaren fortsätter skriva efter det att övervakarna har sagt att provet är över) kan leda till att provet underkänns.

Ditt prov kan underkännas t.ex. i följande fall:

du har med dig en mobiltelefon, smartklocka eller något annat föremål som kan användas för att fuska när provet har börjat

när provet har börjat

  • du stör andra sökande
  • du avlägsnar dig från provsalen utan övervakning innan man får lämna provsalen
  • du går bort från övervakaren under ett toalettbesök
  • du kommunicerar med någon annan än övervakaren under provet
  • du fortsätter skriva på provet efter att övervakaren har meddelat att svarstiden är slut
  • du fuskar, försöker fuska eller följer inte bestämmelserna om förebyggande av fusk
  • du hjälper andra att fuska eller försöka fuska.

När du har lämnat in dina provsvar ska du hämta dina saker och avlägsna dig från universitetsbyggnaden genast när du är klar. Vänta inte på andra provdeltagare inomhus. Alla sökande ska avlägsna sig från universitetsbyggnaden genast när provet är över.

Man får avlägsna sig från provsalen tidigast kl. 12:30. 

Om du behöver ett intyg över att du har deltagit i provet, t.ex. för armén, kom ihåg att begära intyget samtidigt som du lämnar in dina provsvar.

Resultaten från vårens andra gemensamma antagning offentliggörs i Studieinfo senast 15.7.2020. 

Här finns listan över platser där urvalsprovet avläggs och salsindelningen enligt första bokstaven i släktnamnet. Om du har beviljats specialarrangemang får du information om din plats för avläggande av urvalsprovet per e-post senast 3.6.2020.

Du har svarat på frågan "Om du skriver svenskspråkigt urvalsprov i juridik, i vilken stad skriver du urvalsprovet?" i Studieinfo. Du måste delta i provet i den stad som du valt tidigare.

Salar publiceras här senast 4.6.

Helsingfors

Vik

Skogsvetenskapershus

Ingång: Ladugådrsbågen 9

Skogsvetenskapers hus, Sali 110: A-M

Skogsvetenskapers hus, Raisio-Sali: N-Y

Vasa

Vasa universitets Campus i Brändö

Fabriikki-byggnaden

Universitetsstranden 10, dörren F15E 

Fabriikki, sal F141: H-V