Antagningen 2020 för kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper : samhällsvetenskaper

På denna sida finns information om de ändringar som på grund av coronasituationen gjorts i antagningsgrunderna för kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper för  sökmålet i samhällsvetenskaper. De ursprungliga antagningsgrunderna finns i Studieinfo och de gäller till övriga delar, med undantag för de ändringar som anges på denna sida. Ändringarna kan kräva att du vidtar åtgärder, så läs informationen på denna sida noggrant.

Ansökningsmål som ändringarna i antagningsgrunderna på denna sida gäller:

Huvudansökan, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), sökmålet samhällsvetenskaper, politices kandidat (3 år + 2 år)

De viktigaste ändringarna är:

  1. Vi har ändrat provpoängsantagningen så att den görs i två delar. Bägge stegen genomförs på distans.

Ändringarna i antagningsgrunderna har publicerats 30.4.2020.

Språkfel uppdaterade 4.5.2020

Sidan har senast uppdaterats: 15.5.2020, 22.5.2020 (Första delen i provpoängsantagningen), 10.6 (Sökande som kallas till andra skedet), 22.6. (Sökande som kallas till andra skedet)

Kvoterna i betygsantagningen och i provpoängsantagningen ändras inte.

Antagningsgrunderna har inte ändrats i fråga om betygsantagningen.

Provpoängsantagningen ändras så att urvalsprovet för våren är tudelat. Den första delen av provet är ett elektroniskt skriftligt prov som skrivs på distans. Den andra delen är ett muntligt prov som genomförs på distans. Alla sökande som har sökt till detta sökmål får delta i första delen av provet. De som uppnått godkänd nivå i den första skriftliga delen kallas till den andra muntliga delen av provet.

Poängen för första och andra delen av provet  räknas ihop. På basis av de totala poängen antas de sökande som har klarat sig bäst och som uppnår godkänd nivå i bägge delarna av provet.

Urvalsprovmaterial

Förhandsmaterialet är det samma för både den skriftliga och den muntliga delen av provet, och publiceras fredagen den 30 april 2020 på sidan Förhandsmaterialet för urvalsprovet i samhällsvetenskaper.

Den skriftliga delen av provet baseras också på material som görs tillgängligt  i samband med provet.

Ditt prov kan underkännas i följande fall:

  •  du fuskar, försöker fuska eller följer inte bestämmelserna om förebyggande av fusk
  •  du hjälper andra att fuska eller försöka fuska.

Den skriftliga delen av provet ordnas onsdag 3.6.2020 klo 10-13.

Du får ingen kallelse till provet.

Anvisningar för deltagande i provet

Du behöver en dator med nätanslutning för att delta i provet. 

På webbsidan för urvalsprovet i samhällsvetenskaper 3.6.2020 finns anvisningar om hur man deltar i urvalsprovet. Urvalsprovet görs på egen dator och svaren skickas till Min Studieinfo-tjänsten.

Urvalsprovsmaterialet publiceras på samma sida när provet börjar. Observera att du måste uppdatera sidan i början av provet för att sidan ska visa provmaterialet.

Läs anvisningarna omsorgsfullt i god tid innan provet börjar.

Specialarrangemang (individuella arrangemang) vid urvalsprovet

Du ska själv ordna en lämplig plats och de tekniska hjälpmedel som du behöver för att skriva urvalsprovet.

Om du har ansökt om specialarrangemang (individuella arrangemang) skickar vi dig ett beslut angående specialarrangemangen cirka en vecka före provet.

Läs mera om specialarrangemang.

Första delen av provet

Det elektroniska provet sker på distans och bedöms med poängen 0-30. I provet ingår uppgifter utgående från angiven litteratur samt materialbaserade uppgifter till vilka material delas ut vid urvalsprovet. Svarstiden för den skriftliga delen är 3 timmar. Frågorna i urvalsprovet skall besvaras på svenska. För att du ska kallas till den andra delen av provet bör du uppnå godkänd nivå i den första delen av provet.

Provet i det andra skedet ordnas 24.6.2020.

Sökande som uppnått godkänd nivå i den första delen av provet kallas till den andra delen av provet.

De sökande som går vidare till den andra delen  får en kallelse till det muntliga provet per e-post senast två vardagar tidigare. Du får närmare anvisningar för provet i kallelsen.

Det muntliga provets frågor ställs och ska besvaras på svenska.

I det andra steget i antagningen behöver du en dator, datorplatta eller en smarttelefon med fungerande nätanslutning, kamera, högtalare och mikrofon.

Andra delen av provet

Den andra delen av provet som är muntligt bedöms på skalan 0–10. För att antas till högskolan måste du uppnå godkänd nivå i både den första och den andra delen av urvalsprovet.

Hur du bevisar din identitet

Ditt urvalsprov bedöms endast om du bevisar din identitet när du genomför provet. Som officiella identitetsbevis godkänns

  • pass
  • ett finländskt identitetskort
  • ett identitetskort som utfärdats i ett EU/EES-land
  • ett finländskt körkort.

Om flera sökande har samma poäng

Om två sökande uppnår samma totala poäng prioriteras den med högre poäng i den skriftliga delen.

Kallelsen till andra skedets prov och anvisningar om hur du deltar i provet skickas senast två dagar före provet till den e-postadress som du meddelat i Studieinfo. Samma dag publiceras de kallade sökandes ansökningsnummer på denna sida. Ansökningsnumret består av sex sifferserier som skiljs åt av punkter, t.ex. "1.2.246.562.11.00000000000000123456". Här kan du läsa mer om hur du får ditt ansökningsnummer.

Om ditt ansökningsnummer finns här nedan, men du har inte fått en kallelse, kontrollera först din skräppost. Kontrollera också att du har kollat den e-postadress som du har meddelat i Studieinfo. Om du ändå inte hittar kallelsen, kontakta oss omedelbart på adressen hakijapalvelut@helsinki.fi. Skriv som rubrik ”Kallelsen till andra skedets prov”. På så sätt behandlas ditt ärende snabbare.

Till andra skedet kallas:

1.2.246.562.11.00000000000000520475

1.2.246.562.11.00000000000000537538

1.2.246.562.11.00000000000000511240

1.2.246.562.11.00000000000000434224

1.2.246.562.11.00000000000000467714

1.2.246.562.11.00000000000000551700

1.2.246.562.11.00000000000000516366

1.2.246.562.11.00000000000000415160

1.2.246.562.11.00000000000000476209

1.2.246.562.11.00000000000000470321

1.2.246.562.11.00000000000000532899

1.2.246.562.11.00000000000000415291

1.2.246.562.11.00000000000000492980

1.2.246.562.11.00000000000000471640

1.2.246.562.11.00000000000000443720

1.2.246.562.11.00000000000000459222

1.2.246.562.11.00000000000000502101

1.2.246.562.11.00000000000000489171

1.2.246.562.11.00000000000000430056

1.2.246.562.11.00000000000000456782

1.2.246.562.11.00000000000000514587

1.2.246.562.11.00000000000000537950

1.2.246.562.11.00000000000000454510

1.2.246.562.11.00000000000000519962

1.2.246.562.11.00000000000000434189

1.2.246.562.11.00000000000000404474

1.2.246.562.11.00000000000000479259

1.2.246.562.11.00000000000000463978

1.2.246.562.11.00000000000000404411

1.2.246.562.11.00000000000000484185

1.2.246.562.11.00000000000000406395

1.2.246.562.11.00000000000000407930

1.2.246.562.11.00000000000000438765

1.2.246.562.11.00000000000000422762

1.2.246.562.11.00000000000000492286

1.2.246.562.11.00000000000000412691

1.2.246.562.11.00000000000000419232

1.2.246.562.11.00000000000000478935

1.2.246.562.11.00000000000000454301

1.2.246.562.11.00000000000000410754

1.2.246.562.11.00000000000000403743

1.2.246.562.11.00000000000000446534

1.2.246.562.11.00000000000000489797

1.2.246.562.11.00000000000000412548

1.2.246.562.11.00000000000000478411

1.2.246.562.11.00000000000000451478

1.2.246.562.11.00000000000000486143

1.2.246.562.11.00000000000000466005

1.2.246.562.11.00000000000000448094

1.2.246.562.11.00000000000000406011

1.2.246.562.11.00000000000000445056

1.2.246.562.11.00000000000000508761

1.2.246.562.11.00000000000000543740

1.2.246.562.11.00000000000000413935

1.2.246.562.11.00000000000000525477

1.2.246.562.11.00000000000000563289

1.2.246.562.11.00000000000000485911

1.2.246.562.11.00000000000000413874

1.2.246.562.11.00000000000000473471

1.2.246.562.11.00000000000000482610

1.2.246.562.11.00000000000000441761

1.2.246.562.11.00000000000000490076

1.2.246.562.11.00000000000000527479

1.2.246.562.11.00000000000000498217