Hur går det till under ett urvalsprov? Klicka på länken så kommer du till anvisningar för hur du deltar i provet. Kom ihåg bland annat följande:

  • Reservera tillräckligt med tid för att hitta rätt provplats.
  • Kom i tid till provplatsen.
  • Ta med dig ett identitetsbevis med foto (t.ex. identitetskort eller pass) och skrivredskap.

Läs noga hur du ska delta i urvalsprovet!  

Uppgifterna om provsalarna publiceras på webbsidan Platser för urvalsproven. Informationen på sidan uppdateras för varje prov ca en vecka före urvalsprovet.

Kontrollera provdatumet och provmaterialet för varje utbildning. Informationen finns på ansökningsobjektets sidor i Studieinfo, fliken ”Antagningsgrunder och inträdesprov” under länken ”Inträdes- och lämplighetsprov”.

I tjänsten Min Studieinfo kan du före urvalsprovet kontrollera vilka utbildningar du har sökt till.

På den här sidan har vi samlat länkar till de olika programmens och fakulteternas materialsidor.

På Helsingfors universitets webbsidor eller i Studieinfo kan du läsa vilket material du ska ta del av inför urvalsprovet i utbildningen du söker till. I Studieinfo finns uppgifterna på ansökningsobjektets sidor under ”Inträdes- och lämplighetsprov”.

Materialet du ska läsa på förhand säljs i de flesta bokhandlar och på nätet. Du kan också söka på bibliotek, men förbered dig på att antalet exemplar kan vara begränsat.

För vissa urvalsprov ska du i förväg sätta dig in i webbaserat material. Materialet och anvisningarna hittar du då under utbildningens antagningsgrunder.

Observera att Helsingfors universitet inte ordnar preparandkurser.

Enligt riktlinjerna för specialarrangemang vid Helsingfors universitet främjas de sökandes likvärdighet i antagningsprocessen med hjälp av specialarrangemang. En sökande som behöver specialarrangemang ansöker om rätt att avlägga examen på samma sätt som andra sökande och han eller hon måste delta i antagningsprocessen på det sätt som anges i antagningsgrunderna.

Urvalsprovet kan ordnas i en separat lokal och man kan använda särskilda material eller hjälpmedel efter behov. Extra tid kan också beviljas för provet. Beslutet om specialarrangemang beaktar den sökandes redogörelse samt urvalsprovets längd och karaktär.

Läs mer om hur du ansöker om specialarrangemang

Universitetet har fyra campus i Helsingfors.

När informationen om platserna för urvalsproven publiceras kan du läsa mer om det campus där ditt urvalsprov hålls via länkarna nedan. På webbsidorna hittar du också information om fakulteterna och byggnaderna på respektive campus.

Vill du se provuppgifter från tidigare års urvalsprov? Vissa utbildningar publicerar tidigare års provfrågor. Observera att det inte finns exempelsvar eller bedömningskriterier för alla uppgifter. Dessutom har text, bild eller annat material avlägsnats från vissa uppgifter av upphovsrättsliga skäl.

Tidigare urvalsprovsuppgifter

Du kan kontrollera resultatet av antagningen för din egen del från Min studieinfo-tjänsten, när resultatet har publicerats. Resultaten publiceras senast 8.7.2020.