Sök till uni

På den här sidan kan bekanta dig med utbildningsutbudet, tidigare års urvalsprovfrågor och modellsvar från tidigare år samt vanliga frågor av sökande. Välkommen till Helsingfors universitet.

Nästa ansökningstid till engelsk och flerspråkiga magistersprogram är 3.12.2018- 11.1.2019. Höstens ansökningstid till doktorprogram är 14.-27.9.2018 och 1.-14.11.2018.

Vårens gemensamma ansökan är 20.3. - 3.4.2019. Antagningskriterierna och ansökningsinstruktionerna för våren 2019 publiceras senast 29.10.2018 i HU:s utbildningsutbud.

Information om ansökan