Sök till uni

På den här sidan kan du bekanta dig med utbildningsutbudet, urvalsprovfrågor och modellsvar från tidigare år samt vanliga frågor av sökande. Välkommen till Helsingfors universitet.

Nästa ansökningstid till de internationella magisterprogrammen är 3.12.2018 - 11.1.2019. Till doktorandprogrammen gäller följande ansökningstider: 1.–14.2.2019 och 2.–15.4.2019.

Vårens gemensamma ansökan är 20.3.-3.4.2019. Antagningskriterierna och ansökningsinstruktionerna för våren 2019 publiceras senast 29.10.2018 i HU:s utbildningsutbud.

Information om ansökan

Bekanta dig med uni

In addition to the International Master's Programmes, the University of Helsinki offers many ways to complete university-level studies and courses.