Sök till uni

På den här sidan hittar du information om att söka till Helsingfors universitet. Du kan bekanta dig närmare med de svensk- och finskspråkiga kandidat- och magisterprogrammen, det engelskspråkiga kandidatprogrammet och de internationella magisterprogrammen i HU:s utbildningsutbud eller på Studieinfo.fi-portalen. Du kan också läsa mer om doktorsutbildningen vid Helsingfors universitet.

Aktuellt just nu

På grund av situationen med coronaviruset måste vi göra ändringar i genomförandet av urvalsprovet och studerandeantagningen. Läs den senaste informationen på webbsidan Studentantagningen under coronavirussituationen

  • För det engelskspråkiga kandidatprogrammet Bachelor's Programme in Science är ansökningstiden för studier som inleds hösten 2021 den 1.12.2020–15.1.2021 (Grupp 1) eller 17−31.3.2021 (Grupp 2).
  • Ansökningstid till de internationella magisterprogrammen för studier som inleds hösten 2021 är 1.12.2020−15.1.2021.
  • Nästa ansökningtider till doktorandprogrammen är 20–31.7.2020 (endast för utexaminerade från Helsingfors universitet, en del av doktorandprogrammen) och 1–15.9.2020.

Information om ansökan