Sök till uni

På den här sidan hittar du information om studiemöjligheter vid Helsingfors universitet. Sök utbildningar för att bekanta dig med våra kandidat- och magisterprogram och hitta din favorit. Du kan också läsa mer om doktorandutbildning vid Helsingfors universitet.

Utöver utbildningar som leder till examen erbjuder vi också tilläggsutbildning, undervisning som är öppen för alla och möjligheter till självstudier.

Ansökningstider:

Information om ansökan

Information och instruktioner till dig som vill söka till ett kandidat- eller magisterprogram vid Helsingfors universitet. Du kan ockspå avlägga en dokdorandexamen i våra forskarskolor.