Sök till uni

På den här sidan hittar du information om att söka till Helsingfors universitet. Du kan bekanta dig närmare med de finsk- och svenskspråkiga kandidat- och magisterprogrammen, med det engelskspråkiga kandidatprogrammet och doktorprogrammen i HU:s utbildningsutbud eller på Studieinfo.fi-portalen. Du kan också ansöka om studieplats genom den öppna universitetsleden (20.3−3.4.2019), genom överflyttning (2.5−16.5.2019) eller genom magisteransökan.

Aktuellt just nu

  • Vårens gemensamma ansökan 2019 har avslutats. Resultaten publiceras i Studieinfo senast 28.6.2019.
  • Den separata ansökan och öppna universitetsledens ansökan våren 2019 har avslutats.
  • Nästa ansökningstid till de internationella magistersprogrammen är 3.12.2019−10.1.2020 (studierna inleds hösten 2020)
  • Nästa ansökningstid till det engelska kandidatprogrammet Bachelor's Programme in Science är 3.12.2019−10.1.2020 (ansökan baserad på SAT Subject test) och 18.3−1.4.2020 (ansökan baserad på studentexamen, IB-examen eller EB-examen samt i Finland avlagd RP- eller DIA-examen)
  • Nästa ansökningstider till doktorprogrammen är 3−17.9.2019 och 5−19.11.2019
  • Ansökan till engelskspråkiga Helsinki Summer School är öppen fram till 17.6.2019.

Information om ansökan