Sök till uni

På den här sidan hittar du information om att söka till Helsingfors universitet. Du kan bekanta dig närmare med de finsk- och svenskspråkiga kandidat- och magisterprogrammen, det engelskspråkiga kandidatprogrammet och de internationella magisterprogrammen i HU:s utbildningsutbud eller på Studieinfo.fi-portalen. Du kan också läsa mer om doktorsutbildningen vid Helsingfors universitet. 

Aktuellt just nu

  • Nästa ansökningstid till de internationella magisterprogrammen är 3.12.2019 kl. 8:00−10.1.2020 kl. 15:00 (för studier som inleds hösten 2020).
  • Nästa ansökningstid till det engelskspråkiga kandidatprogrammet Bachelor's Programme in Science är 3.12.2019−10.1.2020 (ansökan baserad på SAT Subject test) och 18.3−1.4.2020 (ansökan baserad på studentexamen, IB-examen eller EB-examen samt i Finland avlagd RP- eller DIA-examen).
  • Nästa ansökningstider till doktorandprogrammen är 5.–19.11.2019 och 4.−18.2.2020.
  • Nästa ansökningstid till de svensk- och finskspråkiga kandidat- och magisterprogrammen i den gemensamma ansökan till högskolorna är 18.3.−1.4.2020.

Information om ansökan