Sök till uni

På den här sidan hittar du information om att söka till Helsingfors universitet. Bekanta dig med de svensk- och finskspråkiga kandidat- och magisterprogrammen, det engelskspråkiga kandidatprogrammet Bachelor's Programme in Science och de internationella magisterprogrammen i HU:s utbildningsutbud eller på Studieinfo.fi-portalen. Du kan också läsa mer om doktorsutbildningen vid Helsingfors universitet.

Ansökningstider:

Information om ansökan