Sök till uni

På den här sidan hittar du information om att söka till Helsingfors universitet. Du kan bekanta dig närmare med de finsk- och svenskspråkiga kandidat- och magisterprogrammen, och med det engelskspråkiga kandidatprogrammet i HU:s utbildningsutbud eller på Studieinfo.fi-portalen.

Du kan också ansöka om studieplats genom den öppna universitetsleden (20.3−3.4.2019), genom överflyttning (2.5−16.5.2019) eller genom magisteransökan.

Har du sökt till ett internationellt magisterprogram vid Helsingfors universitet 3.12.2018−11.1.2019? Läs anvisningar om  vilka åtgärder som krävs av dig och bekanta dig med poängsättningen av din egen ansökan.

Vårens gemensamma ansökan har avslutats. Nu kan du förbereda dig på urvalsproven och bekanta dej med informationen om de andra ansökningsinstruktioner.

Information om ansökan