Sök till uni

På den här sidan hittar du information om att söka till Helsingfors universitet. Du kan bekanta dig närmare med de finsk- och svenskspråkiga kandidat- och magisterprogrammen, det engelskspråkiga kandidatprogrammet och de internationella magisterprogrammen i HU:s utbildningsutbud eller på Studieinfo.fi-portalen. Du kan också läsa mer om doktorsutbildningen vid Helsingfors universitet. 

Aktuellt just nu

  • Nästa ansökningstid till de svensk- och finskspråkiga kandidat- och magisterprogrammen är i den gemensamma ansökan till högskolorna den 18.3−1.4.2020.
  • Du kan söka till det engelskspråkiga kandidatprogrammet Bachelor's Programme in Science (för studier som inleds hösten 2020) den 18.3−1.4.2020 ifall du har en av följande examina: studentexamen, IB-examen eller EB-examen samt i Finland avlagd RP- eller DIA-examen. För alla andra är nästa ansökningstid 1.12.2020–15.1.2021 (för studier som inleds hösten 2021).
  • Nästa ansökningstid till doktorandprogrammen är 1–15.4.2020.
  • Nästa ansökningstid för basis av öppna universitetsstudier är 1.4–1.4.2020.
  • Nästa ansökningstider till fristående lärarstudier: pedagogiska studier för lärare 10.2.2020 - 6.3.2020 och ämnesdidaktiska studier 23.3.2020 − 9.4.2020.
  • Nästa ansökningstid till de internationella magisterprogrammen är 1.12.2020 −15.1.2021 (för studier som inleds hösten 2021).

Information om ansökan