Sök till uni

På den här sidan kan du hitta information om att söka till Helsingfors universitet. Du kan bekanta dig närmare med finsk- och svenskspråkiga kandidat- och magisterprogram, och den engelskspråkiga kandidatprogram i HU:s utbildningsutbud eller på Studieinfo.fi-portalen.

Vårens gemensamma ansökan är 20.3−3.4.2019. Till den engelskspråkiga kandidatprogram, Bachelor of Science, kan du ansöka genom separat ansökan, som ordnas samtidigt med vårens gemensamma ansökan.

Du kan också ansöka om studieplats genom den öppna universitetsledern (20.3−3.4.2019), genom överflyttning (2.5−16.5.2019) eller genom magisteransökan.

Till doktorandprogrammen gäller följande ansökningstid: 2.−15.4.2019.

Bekanta dig med uni

In addition to the International Master's Programmes, the University of Helsinki offers many ways to complete university-level studies and courses.